21 Haziran 2012 Perşembe

Zıt (Karşıt) Anlam Türkçe Dil Bilgisi

KARŞIT (ZIT) ANLAM

Sözcüklerin olumsuzları, o sözcüğün zıt anlamı sayılmaz.
Örneğin; “gitmek” sözcüğünün olumsuzu “gitmemektir” tir; ama zıt anlamı “gelmek” tir.


Birbirine karşıt kavramları karşılayan sözcüklerdir. Karşıt anlamlı sözcükler iki zıt noktayı belirtirler.
Örneğin; “güzel” sözcüğünün karşıtı “itici” olamaz çünkü iticilikte sevimsizlik anlamı da vardır. Oysa “güzel” sözü sevgiyi beraberinde ifade etmez. Bunun karşıtı ancak “çirkin”dir. Aynı durum eylemlerde de görülür.
Örneğin; “sevmek” eyleminin karşıtı “sevmemek” değildir. Çünkü “sevmek” iyi bir duygunun varlığını bildirir. Sevmemekte ise bu duygunun bulunmadığı anlamı vardır. Oysa karşıtlıkta, olan duygunun tam karşıtı olmalıdır; bu da “nefret etmek”tir. Bu nedenle karşıtlıkla olumsuzluğun farkını görmek önemlidir.


ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER
Anlamca birbirinin tersi olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir.
Örnek:  hızlı X yavaş                    iyimser  X kötümser                      güzel X çirkin
Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiri ile karıştırılmamalıdır.
Gidiyorum kelimesinin olumsuzu gitmiyorumdur. Karşıtı geliyorumdur.

ETKİNLİK
  Aşağıdaki kelimeleri karşıt anlamları ile eşleştiniz.
                                  Bulanık                        üzülmek
                                    Dost                            deva
                                  Dar                               yeis
                                 Sevinmek                      kötülük
                                  Umut                             berrak
                                  İyilik                             düşman
                                  Dert                              geniş

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder