6 Aralık 2011 Salı

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi-Malzeme, Cisim, Eşya, Alet


Malzeme - Cisim - Eşya - Alet 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir eşyadır?
a- ) kanepe      b- ) tornavida
c- ) testere         d- ) matkap

2. “Bir madde, hem cisim, hem malzeme, hem alet, hem de eşya olarak kullanılabilir.”
Buna göre “demir” maddesi, aşağıdakilerden hangisinde “malzeme” olarak kullanılır?
a- ) inşaat demiri                   b- ) makas
c- ) tornavida                        d- ) iğne

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Her cisim maddedir ama her madde cisim değildir.
b- ) Eşyalar yapılırken maddelerin özellikleri dikkate alınır.
c- ) Bütün maddelerin şekil verilmiş haline cisim denir.
d- ) Cisimler üzerinde işlem yapabilen maddelere alet denir.

4. Aşağıdaki maddelerin hangisini mıknatıs çekmez?
a- ) demir                       b- ) nikel
c- ) kobalt                     d- ) bakır

5. “Elektrik telleri, elektriği iyi ileten maddelerden yapılır.” Buna göre, elektrik telleri aşağıdaki maddelerden hangisinden yapılır?
a- ) plastik                  b- ) bakır
c- ) cam                       d- ) tahta

6. Aşağıdakilerden hangisi mat görünüşlüdür? 
a- ) altın                    b- ) gümüş
c- ) odun                   d- ) alüminyum

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) Gümüş saydam bir maddedir.
b- ) Pamuk suda batan bir maddedir.
c- ) Ağaç opak bir maddedir.
d- ) Altın mıknatıs tarafından çekilir.

8. Aşağıdaki maddelerden hangisi katı bir madde değildir?
a- ) taş                        b- ) civa
c- ) odun                    d- ) kitap

9. Aşağıdakilerden hangisi su çekme özelliğine sahip bir maddedir?
a- ) taş                    b- ) sünger
c- ) demir               d- ) cam

10. Aşağıda verilenlerden hangisi saydam olmayan maddedir?
a- ) yağlı kağıt                 b- ) buzlu cam
c- ) hava                           d- ) tahta

11. Aşağıdaki maddelerden hangisi suda yüzer?
a- ) cam bilye                       b- ) anahtar
c- ) tahta parçası               d- ) taş parçası

12. Buğdaylar, biçerdöverlerle tarladan toplanarak, başaklarından ayrılır. Başaklarından ayrılan buğday taneleri, un hâline getirileceği tesislere taşınır.
Yukarıdaki paragrafta; cisim, eşya, malzeme, alet, gruplarından hangisine bir örnek verilemez?
a- ) cisim                           b- ) eşya
c- ) malzeme                       d- ) alet

13. Aşağıdaki verilen kelimeleri ait oldukları cümlelerin yanına yazınız.

“cisim – eşya – alet – madde – malzeme – mıknatıs”

P Kütlesi ve hacmi olan varlıklara denir. ……………

P Demir nikel kobalt gibi maddeleri kendine çeker.                                  ……………

P Katı maddendin şekil almış halidir.  ……………

P Cisimlere şekil vermek veya onlar üzerinde iş yapmak için kullanılır   ……………

P Bir araya gelerek başka bir maddeye dönüştürülür.                                ……………

P Günlük hayatta kullandığımız koltuk ve buzdolabı gibi varlıklara denir……………

14. Aşağıdaki maddeleri ve bu maddelerden yapılmış cisimleri eşleştiriniz.
Deri                                      çamaşır leğeni

Tahta                                    gözlük 

Plastik                                   ayakkabı

Cam                                        çivi

Demir                                     dolap

15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  I.   un ve pudra şekeri renkleriyle ayırt edilebilir.
  II.  gözlük camı saydamdır.
  III. maddenin kütlesi ve hacmi yoktur.
  IV. cisimler maddeden yapılır.
a- ) yalnız II                            b- ) yalnız IV
c- ) II ve IV                             d- ) I ve III


Esnek
Berk
Tükenmez kalem yayı
Çekiç sapı
x
y

Yukarıda esnek ve berk( esnek olmayan) maddelere örnekler bulunan bir tablo verilmiştir. Bu tablodaki X ve Y örnekleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
X                             Y
a- ) sünger                                 Paket lastiği
b- ) çivi                                      Cam vazo
c- ) paket lastiği                        Çivi
d- ) paket lastiği                        Sünger
indir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder