8 Ocak 2012 Pazar

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kütle - Hacim - ağirlik nedir?

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kütle Nedir? Hacim Nedir Etkinliği, fotokopi, çöz, tanımı açıklama Ağırlık Nedir? kütle ve hacim problemleri testi açıklayınız
Kütle Nedir?
- Cisim içerisinde değişmeyen madde miktarına kütle denir. "m" sembolüyle gösterilir.Eşit kollu terazi denilen araçla ölçülür.Ağırlık ile kütle farklı şeylerdir, bu iki şey karıştırılmamalıdır. Ağırlık çekim kuvvetidir ve dinanometre ile ölçülür.


Ağırlık Nedir?

- Ağırlık, bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Dinamometre ile ölçülür. Dünya'da bir cismi ele alırsak yükseğe çıkıldıkça ağırlık azalır, kutuplara gidildikçe ağırlık fazlalaşır, ekvatora gittikçe ağırlık azalır. Yeryüzünden yerin merkezine gidildikçe ağırlık azalır.


Hacim Nedir?
- Çevrenizdeki katı, sıvı ve gaz halinde olan maddelerin hepsi bir yer kaplar. Yani hepsinin bir hacmi vardır. Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. Hacim maddeler için ortak özelliklerden birisidir. iki madde birlikte aynı hacmi işgal edemez.Kütle - Hacim Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “kütle, dara, eşit kollu, üç bin, dört, net kütle” uygun kelimeler yazınız.

P____ , madde miktarı ile ilgili bir büyüklüktür.

P Kütle, ___________ terazi ile ölçülür.

P 3 kilogram şeker, _______ gramdır.

P 4000 g pirinç, _____ kg’dır.

P Tartılacak maddenin içine konduğu kabın, boş kütlesine _____ denir.

P Brüt kütle, ______ ile daranın toplamına eşittir.

2. Aşağıdakilerden hangisi 2 kg’a eşittir?
a- ) 20 g    b- ) 2000 g     c- ) 20000 g      d- ) 200 g

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- )           Değişmez madde miktarına kütle denir.
b- )          Kabın boş kütlesine net kütle denir.
c- )           Kabın içindeki maddenin kütlesine net kütle denir.
d- )          Brüt kütle, net kütle ile daranın toplamıdır.

4. Boş iken 85 g, dolu iken 255 g gelen kabın içindeki maddenin net kütlesi kaç gramdır?
a- ) 170          b- ) 340         c- ) 85         d- ) 230

5. Kolları dengede duran terazinin bir kefesinde 3 kg, 250 g, 100 g ve 20 g’lık ağırlıklar, diğer kefesinde ise bir poşet şeker bulunmaktadır. Şekerin kütlesi kaç gramdır?

6. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?
a- ) 8 kg = 8000 g          b- ) 16000 g = 16 kg
c- ) 13 kg = 1300 g          b- ) 3 kg 25 g = 3025 kg
 
7. Dolu iken 21 kg gelen tenekenin içinde 18 kg peynir olduğuna göre, tenekenin darası kaç
gramdır?

8.Hangisi kütle ölçüm birimidir?
a- )  terazi    b- ) baskül    c- ) gram    d- ) kantar

9. Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D yanlış bilgi içeriyorsa Y işaretleyiniz.
P Gaz maddelerin kütlesi yoktur.(  )
P Arabanın lastiği şişirildiğinde lastiğin kütlesi artar.(  )

P Balon şişirilirse kütlesi azalır.(  )

P Kütle, katı, sıvı ve gaz maddelerin ortak özelliğidir.(  )

P Gaz maddelerin kütlesi ölçülemez.(  )

       I. Şişirilmiş balon
      II. Şişirilmiş bisiklet lastiği
     III. Patlamış futbol topu
10. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin kütlesi önceki durumuna göre azalmıştır?
a- ) Yalnız I                        b- ) Yalnız II  
c- ) Yalnız III                     d- ) II ve III

    P Bir öğrenci önce havasız topu tartıyor.
     P Sonra şişirilmiş topu tartıyor.
     P Daha sonra ölçüm değeri arasındaki farkı buluyor.
11.Bu öğrenci yukarıdaki eylemlerin tamamını, aşağıdakilerden hangisini bulmak için yapmıştır?
a- )           Topun içerisindeki havanın hacmini
b- )          Topun içerisindeki havanın kütlesini
c- )           Havasız topun kütlesini bulmak için
d- )          Brüt kütleyi bulmak için

12. Bir bisiklet lastiği şişirilmeden önce tartıldığında 2478 gram, şişirildikten sonra tartıldığında 3620 gram gelmektedir. Lastiğin içindeki havanın kütleli ne kadardır?

13. Hangi ifade yanlıştır?
a- ) Şişirilmiş topun, havası boşaltılırsa kütlesi artar.
b- ) Şişirilmiş balonun kütlesi havasız balondan fazladır.
c- )  Madde miktarına kütle denir. Birimi gram (g)’dir
d- )  Brüt kütle - net kütle = dara

14. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
“3, 4 ve 375, 8000, 2 ve 800, 3425” uygun kelimeler yazınız.

P 8 kg un, _____ gramdır.

P 3000 gram portakal, __ kg’dır.

P 3 kg ile 425 gram birlikte _____ gram eder.

P 2800 gram sucuk, __ kg _____ gramdır.

P __ kg ile _____ gram birlikte 4375 gram eder.

15. “Terazinin bir kefesinde birer adet 2 kg’lık, 500 g’lık, 200 g’lık ve 2 adet 20 g’lık ağırlık, diğer kefesinde ise 3 kg’lık şeker torbası bulunmaktadır.” Şeker torbasından kaç gram şeker alınırsa kefeler dengede durur?

16. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
a- ) 5000 g = 5 kg           b- ) 16000 gram = 160 kg
c- ) 7 kg = 7000 g           d- ) 10 kg = 10000 gram

17. 4 kg + 240 g + 180 g + 50 g = …………. g eşitliğinin sağlanması için noktalı yere kaç yazılmalıdır?

18. Bir baharatçıda 7325 gram çekilecek, 2175 gram da çekilmiş karabiber vardır. Baharatçıda karabiberin toplam kütlesi kaç kg’dır?

19. Boş bir teneke tartıldığında 2 kg gelmektedir. Tenekeye peynir doldurulup tartıldığında 19 kg gelmektedir. Tenekeye konulan peynirin kütlesi kaç gramdır?

20.Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D yanlış bilgi içeriyorsa Y işaretleyiniz.

P Hacim, maddenin ayırt edici bir özelliğidir.(  )

P Sıvıların hacimleri dereceli silindir ile ölçülür. (  )

P Sıvıların hacmi litre ve mililitre olarak ifade edilir.(  )

P 1 litre su, 1 su bardağı su kadardır.(  )

P Litreyi kısaca “L”; mililitreyi “mL” biçiminde gösteririz.(  )

21. Aşağıdakilerden hangisinin hacmi dereceli kaplarla doğrudan ölçülür?
a- ) Süt          b- ) Demir       c- ) Altın    d- ) Çinko

22. “Sıvıların hacmi ___ veya _____ cinsinden ifade edilir.” Cümlesindeki boşluklara hangi seçenektekiler gelmelidir?
a- ) cal – kcal   b- ) g – kg   c- ) L – Ml     d- ) j – mj

         I. Sıvıların hacmi dereceli silindir ile ölçülür.
       
II. Sıvıların hacmi, litre veya mililitre cinsinden ifade edilir.
       
III. Birbiri içinde karışmayan iki ayrı sıvının hacimleri toplamı karışımın hacmine eşittir.


23. Yukarıda verilenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) 
I ve II doğru,
III yanlış
b- ) 
II ve III doğru,
I yanlış
c- ) 
I, II ve III doğru
d- ) 
 I ve III doğru, II yanlış

24. Sıvı ölçümü yaptığımız dereceli silindir genellikle hangisine göre bölümlendirilmiştir?
a- ) Mililitreye göre     b- ) Metre küpe göre
c- ) Litreye göre          d- ) Kilograma göre

25. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “6, 1000, 8000, 4, 5250” uygun kelimeler yazınız.

P 1 L su _____ mL’dir.

P 3000 mL süt __ yarım litredir.

P 8 L meyve suyu _____ mL’dir.

P 5 L ile 250 mL birlikte _____ mL eder.

P 12 L su her biri 3000 mL’lik __ kabı doldurur.

26. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
a- ) 2000 mL = 2L         b- ) 3L = 1200 mL + 1800 mL
c- ) 7000 mL = 3L + 2L + 2L    d- ) 6L = 600 mL

indir
27. 2 litrelik bir sürahiyi her biri 80 mL’lik kutu meyve sularından kaç adedi doldurur?

28. Aşağıda verilenlerden hangisi “gaz-katı-sıvı” maddeler olarak sıralanmıştır?
a- ) oksijen-su-kitap                                   b- ) hava-odun-süt              
c- ) oksijen-buz-sürahi                              d- ) tuz-duman-kola1 yorum :

Adsız dedi ki...

1 kg 100g

Yorum Gönder