8 Ocak 2012 Pazar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Doğal Afetler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Doğal Afetler, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişimi öğreniyorum, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yaşadığımız çevre, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Doğal Afetler test, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Doğal Afetler soruları, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Doğal Afetler bul, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Doğal Afetler çöz,1. Yaşadığımız çevreye doğal çevre denir. Doğal çevrede pek çok yer şekilleri vardır. Yer şekilleri doğal ve beşeri unsur olmak üzere ikiye ayrılır
Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?
a- ) Dağ       b- ) Park     c- ) Akarsu          d- ) Göl

2. İnsanlar doğal çevreden faydalanırken doğal çevreye de zarar verirler
Aşağıda yapılan çalışmalardan hangisi doğal çevreye zarar vermez?
a- ) Fabrikalar yapmak
b- ) Orman alanları oluşturmak
c- ) Yakacak için ormandan ağaç kesmek
d- ) Su kaynaklarına yakın yerleşim yeri kurmak

3. Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ne denir?
a- ) Ada     b- ) Körfez     c- ) Plato      d- ) Vadi

4. Haritada yükseltiler hangi renkle gösterilmiştir?
a- ) Mavi    b- ) Yeşil    c- ) Kahverengi    d- ) Sarı

5. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
a- ) Rüzgar   b- ) Deprem   c- ) Sel     d- ) Heyelan

6. Aşağıdakilerden hangisini depremden önce yapmalıyız?
a- ) Tehlike geçene kadar çöküp bir yerden tutunmalıyız.
b- ) Sarsıntı geçince evde isek dışarı çıkmalıyız.
c- ) Evlerimizi sağlam, kurallara uygun yapmalıyız.
d- ) Binalardan uzak açık alanlara gitmeliyiz.

7. Ülkemizde en çok can ve mal kaybına sebep olan doğal afet hangisidir?
a- ) Çığ   b- ) Heyelan     c- ) Sel     d- ) Deprem

8. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak depreme karşı önlem almış oluruz?
a- ) Yamaç yerleri ağaçlandırmak
b- ) Dere yataklarını düzenlemek
c- ) Binaları güçlendirmek
d- ) Yolları asfaltlamak

9. Doğal afetlerde afetzedelere yardım eden kara gün dostu olarak bilinen kuruluş hangisidir?
a- ) Kızılay                      b- ) AKUT
c- ) Sivil Savunma           d- ) Dağcılık Federasyonu

10. Deprem çantasında hangisi olmaz?
a- ) Gıda                         b- ) İlaç
c- ) Pusula                       d- ) Pilli radyo


11. Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğruysa cümlenin başındaki parantez içine D, yanlışsa Y yazın.
(    ) Aile bireyleri kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi
birikimine sahiptir.

(    )Aile tarihi araştırırken büyüklerimizden kalan eşyalardan yararlanmayız.

(    ) Toplumda yaşayan insanların duygu ve düşünceleri hep aynıdır.

(    ) kardeşimle nüfus cüzdanlarımızdaki bilgiler aynıdır.

(    )Bir topluma özgü düşünce, duygu, inanç, yaşama biçimi ve sanat eserlerinin tümüne kültür denir.

(    )Defterim kaybolursa üzülürüm.

(    )Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk halkı Osmanlı Hükümeti’ni yaptıklarından dolayı desteklemiştir.

(    )TBMM, 9 Eylül 1922’de Ankara’da açılmıştır.

(    )Aile tarihimizi romanlardan araştırabiliriz.

(    ) İnönü Muharebeleri’nin sonucunda TBMM Hükümeti’ne Türk halkının güveni artmıştır.

12. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimeler ile tamamlayın.

“hoşgörü – kronoloji – cirit – akraba – lider”

P Kan ve evlilik yolu ile bağlı olanlara ………………….. denir.

P Farklılıklara saygı göstermek………………………’dür.

P Bir topluluğu belli bir amaç etrafında toplayan ve onları yöneten kişiye ……………………. denir.

P Olayları ve durumları oluş sırasına göre sıralama işine ………………………. denir.

P Güreş ve ………………… bizim ata sporlarımızdır.

         I. Üzüntü                           II. Boy
         III. Göz rengi                     IV. Sevgi
13. Yukarıdakilerden hangileri insanların fiziki özellikleri arasında gösterilir?
a- ) I ve II                         b- ) II ve III  
c- ) III ve IV                     d- ) II ve IV

indir
14. Aile tarihini yazmak kişiye bir çok yarar sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir?
a- ) Aile bağları güçlenir.
b- ) Aile büyüklerini yakından tanır.
c- ) Çevresine güveni azalır.
d- ) Aile tarihiyle ilgili bilgilerini genişletir.

1 yorum :

Adsız dedi ki...

sorular güzel ama kodlama yok

Yorum Gönder