21 Ocak 2012 Cumartesi

5. Sınıf Türkçe Dersi Cümlede Anlam Ödevi5. Sınıf Türkçe Dersi Deyim Ödevi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Atasözü Ödevi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Terim Ödevi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Zıt Anlam Ödevi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Mecaz Anlam Ödevi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Gerçek Anlam Ödevi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Cümlede Anlam Ödevi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Deyim test, 5. Sınıf Türkçe Dersi Atasözü Test, 5. Sınıf Türkçe Dersi Terim Test, 5. Sınıf Türkçe Dersi Zıt Anlam Test, 5. Sınıf Türkçe Dersi Mecaz Anlam Test, 5. Sınıf Türkçe Dersi Gerçek Anlam Test, 5. Sınıf Türkçe Dersi Cümlede Anlam Test, 

1. “Burun” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “deyim” içerisinde kullanılmıştır?
a- ) Estetikle burnu kaldırılmış.
b- ) Ayakkabımın burnu delindi.
c- ) Burnundan sürekli kan akıyordu.
d- ) Ödülü alınca burnu büyüdü.

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi deyim olarak kullanılmamıştır?
a- ) Arkadaşları, çocuğu yoldan çıkardı.
b- ) İkinci gelişim; yine de evin yolunu şaşırdım.
c- ) Bir yolunu bulup o kitapları almalıyım.
d- ) Onu yola getirmek için çok uğraştık.

3. “Verdiğin kitabı gözden geçirdim.”cümlesinde kullanılan gözden geçirmek deyiminin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
a- ) Yazdığın mektup gözümden kaçmış.
b- ) Çamaşırları elden geçirmişti.
c- ) Öğretmenin gözüne girmişti.
d- ) Avukat dosyaları incelemişti.

4. Dikili bir ağacı olmamak deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Ağaç dikmemek
b- ) Ağaçları sevmemek
c- ) Hiçbir mala sahip olmamak
d- ) Ağaç dikmeyi bilmemek

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?
a- ) Utanmazın tekidir, yüzüne tükürsen yağmur yağıyor sanır.
b- ) Öyle korktum ki o an yer yarılsa da içine geçseydim.
c- ) Ağzı çok sıkıdır, ser verir sır vermez.
d- ) Böyle yalın ayaklara laf düşürüyorsun.

I. Ham demir dövülmez.       II. Ağaç yaşken eğilir.
III. İnsan taştan pek, kılıçtan incedir.
IV. Üzüm üzüme baka baka kararır.
6. Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi yakın anlamlıdır?
a- ) I – II     b- ) III – IV  c- ) I – IV     d- ) II – IV

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi kurnazlıkla ilgili değildir?
a- ) Akıllı, sözünü akılsıza söyletir.
b- ) Aslan kazanır, tilki yer.
c- ) Tilkiyi kovalarken kurdu uyandırdı.
d- ) Avcı ne kadar hile bilse, ayı o kadar yol bilir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük “terim”dir?
a- ) Sanatçı yapıtlarıyla topluma ışık tutar.
b- ) O herkesle dalga geçiyordu.
c- ) Oda birden derin bir sessizliğe büründü.
d- ) Karateciler siyah kuşak için çalışıyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?
a- ) Oyunun ikinci perdesinde herkes ağlıyordu.
b- ) Sanatın bilimle doğrudan ilişkisi yoktur.
c- ) Bağımsız olması gereken ilk şey yargıdır.
d- ) Karikatür düşüncelerin en yalın anlatımıdır.

10. “Her zaman, derslere fazla çalışmıyorsun, derdi.” Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümle karşıt (zıt) anlam kazanır?
a- ) büyük    b- ) çok   c- ) biraz         d- ) az

11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Kırgın ve dargın ayrılmamalıyız.
b- ) Uzak ve soğuk yerlerden geliyorum.
c- ) Gelin dost olalım; uzağı yakın kılalım.
d- ) Gel; ama istemiyorsa gelmeyebilirsin de.

12. Aşağıdakilerden hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
a- ) Bu yaptıklarına gülmek değil ağlamak gerek.
b- ) Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürür.
c- ) Köye gelmişken eşi dostu ziyaret edelim.
d- ) Bir şeyi yapmak zor, yıkmak kolaydır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağlamak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bu davranış, beni size iyice bağladı.
b- ) Gemiyi iskeleye sıkıca bağladılar.
c- ) Sargıyı yaranın üzerine bağlamalısın.
d- ) Lambanın şişesi kapkara is bağlamıştı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü.
b- ) Çocuğu uyutmak için odaya götürdü.
c- ) Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.
d- ) Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kırmak kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Masanın üzerindeki bardak kırıldı.
b- ) Soner kırsın odunları.
c- ) Sözlerimle senin kalbini kırdım.
d- ) Ayhan kolunu kırmış.

16. düşmek” sözcüğü hangi  cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır?
a- ) Artık dedem elden ayaktan düştü.
b- ) Yolum düştü köyünüze, uğrayayım dedim.
c- ) Top oynarken fena düşmüş.
d- ) Düşenin dostu olmaz.

17. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi, gerçek anlamında kullanılmıştır?
a- ) Bu söze, gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
b- ) Serindi ama, tatlı bir ilkyaz akşamıydı.
c- ) Havalar ısınınca ağaçların tomurcukları patladı.
d- ) Gölün kıyılarını yapraksız, bodur ağaçlar kuşatmıştı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir varlık, soyut bir anlam kazanmıştır?
a- ) Ellerini göğe doğru açmıştı.
b- ) Bu iş için yürek ister.
c- ) Gözleri o anda yaşlarla doldu.
d- ) Kardeşinin yüzüne bakamıyordu.

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi somut bir anlamdadır?
a- ) Kalabalık                         b- ) Sıkıntı
c- ) Mutluluk                          d- ) Düşünce

20. “Karşı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zıt, karşıt” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Karşı raftan küçük bir kitap aldım.
b- ) Karşı takımın oyuncuları çok güçlüydü.
c- ) İkisi birden müdürün karşısına çıktılar.
d- ) Sanata karşı hep özel bir ilgi duymuştu.

21. “Bu inceliğiniz beni çok duygulandırdı.” cümlesindeki “incelik” sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?
a- ) Kibarlık                    b- ) Kabalık           
c- ) Bencillik                   d- ) Duygusallık

22. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde hangisi daha geniş (genel) anlamlıdır?
a- ) Doğadaki hayvanları korumalıyız.
b- ) Ayıların armut sevmesi çok ilginç.
c- ) Pandaların nesli giderek tükeniyor.
d- ) Evcil hayvanların aşısını mutlaka yaptırmalıyız.

23. “Ne istesem, hemen yapıyor.” cümlesinde, altı çizili sözün anlamı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a- ) İşe hep zamanında gelir.
b- ) İki işi aynı anda yapıyor.
c- ) Sorduklarıma anında yanıt veriyor.
d- ) Dalgınlık anında kaza yapmış.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yoğun” sözcüğü, “sıkı” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Artık bugünlerde sıkı giyinmelisiniz.
b- ) Sıkı görüşmeler sonucu karara varıldı.
c- ) Sıkı bir yöneticiymiş, anlayacağınız.
d- ) Sıkı dur, yoksa aşağı düşersin.

25. “gibi” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Büyük bir adam gibi konuşuyor.
b- ) Yaşlı adam çocuk gibi oynuyordu.
c- ) Bana taşınacakmış gibi geldi.
d- ) Atlılar, yanımızdan rüzgâr gibi geçti.

26. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde arı-kovanarasındakine benzer bir ilişki vardır?
a- ) Müzik – nota                    b- ) İş – usta         
c- ) Yapıt – yazar                   d- ) İnsan – ev

27. “aktarmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iletmek, bildirmek” anlamında kullanılmıştır?
a- ) “Küçük Ağa” romanını televizyona aktardılar.
b- ) Ünlü şiirlerden bazılarını dergiye aktardılar.
c- ) Çevirmenler, üç yeni yapıtı dilimize aktardılar.
d- ) Yazarlar, fikirlerini topluma eserleriyle aktarırlar.

“Su akar güldür güldür
Mendilim dolu  güldür
Yeri göğü yaratan
indir
Bir gün de beni güldür.”
28. Dörtlüğünde geçen güldür sözcükleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) mecaz                      b- ) anlamdaş                      
c- ) zıt anlamlı               d- ) sesteş

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder