23 Şubat 2012 Perşembe

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar, Matematik 5 Ondalık Sayılar

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar, 5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar ödev, 5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar ara, 5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar çöz, 5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar bul, 5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar indir, 5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar etkinlik sayfası, 5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar çalışma sayfası, 5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar çöz,5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar test, 5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar değerlendirme, Matematik 5 Ondalık Sayılar Test

1. 84,265 ondalık kesrindeki 6 rakamının basamak değeri kaçtır?
a- ) Altmış                        b- ) Onda altı
c- ) Altı                           d- ) Yüzde altı

2. 13, 829 sayısının onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
a- ) 3                            b- ) 0,8
c- ) 0,82                        d- ) 13

3. "Dokuz tam iki yüz on dört bölü bin"  kesir sayısının, ondalık kesir şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,921                            b- ) 92,140
c- ) 921,4                             d- ) 9,214

4. "Sıfır tam binde on üç"  ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,013                          b- ) 0,130
c- ) 0,13                            d- ) 13,001

5. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en küçüğü hangisidir?
a- ) 0,01    b- ) 0,1            c- ) 0,11             d- ) 0,001

6. 142,345 ondalık kesrindeki 4 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 40,04                       b- ) 40,4
c- ) 40,004                      d- ) 4,4

7. "İki yüz elli tam binde yüz beş"   ondalık kesrinin rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?  
a- ) 250,005                       b- ) 250,105
c- ) 250,150                        d- ) 250,51

8. 345,47 sayısındaki 4 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 40,040                           b- ) 40,110
c- ) 40001                             d- ) 41000

9. 57,83 + 95,8 işleminde,  sonuç kaçtır?

10. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en küçüğü hangisidir?
a- ) 0,1                           b- ) 0,01
c- ) 0,001                      d- ) 0,101

11. Aşağıdakilerden hangisi kesrinin ondalık kesir olarak yazılışıdır?
a- ) 3,60                         b- ) 3,53
c- ) 3,06                         d- ) 3,05
12. 3,71     3,09     0, 514     3,9   kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 3,71 > 3,09 > 0,514 > 3,9
b- ) 3,9 > 3,71 > 3,09 > 0,514
c- ) 3,9 > 0,514 > 3,09 > 3,71
d- ) 3,9 > 3,09 > 0, 514 > 3,71

13. 345,543 ondalık kesrindeki 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
a- ) 36,99                               b- ) 39,06
c- ) 36,90                               d- ) 39,96

14. a = 7,02   b = 7,20    c = 7,12   d = 7,03   sayılarının büyükten  küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) a > b > c > d                       b- ) b > c > a > d
c- ) b > c > d > a                       d- ) b > a > c > d

15. 9,006 ondalık kesrinin okunuşunu yazınız.


16. Aşağıdaki ondalık sayıların en küçüğü hangisidir?
a- ) 0,16                      b- ) 0,06
c- ) 0,8                        d- ) 0,08
     
17. (3 x 100) + (8 x 1) + (  ) + (  ) şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 38,55                   b- ) 308,500
c- ) 38,50                    d- ) 308,505

18. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin, yüzde birler basamağındaki rakamın sayı değeri büyüktür?
a- ) 85,04                   b- ) 3,86
c- ) 48,276                 d- ) 14,35

19. 2,999  -  3,21  -  0,061 kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışını aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 3,21 > 2,999 > 0,061
b- ) 2,999 > 3,21 > 0,061
c- ) 3,21 > 0,061 > 2,999
d- ) 0,061 > 2,999 > 3,21
     
20. Aşağıdaki sayıların en büyüğü hangisidir?
a- ) 5         b- ) 5,1           c- ) 5,01         d- ) 5,001

21. 483,37 ondalık kesrinin tam kısmındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 15         b- ) 10               c- ) 13                d- ) 8

22. 37,854 ondalık kesrinde 5 rakamının basamak değeri kaçtır?  
a- ) 5                                b- ) 0,5
c- ) 0,05                           d- ) 0,005

23. 32,04 ondalık kesrinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 3 birlik + 2 birlik + 0 onluk + 4 yüzde birlik
b- ) 3 onluk + 2 birlik + 4 onda birlik
c- ) 3 onluk + 2 birlik + 4 yüzde birlik
d- ) 3 birlik + 2 onluk + 4 yüzde birlik

24. Onda birler basamağı 5, binde birler basamağı 4, onlar basamağı 3 olan ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 30,54                 b- ) 3,54
c- ) 30,405                d- ) 30,504

25. 0,253 -  0,3 -  0,423 -  0,13 -  0,12 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,423 > 0,413 > 0,3 > 0,253 > 0,12
b- ) 0,413 > 0,423 > 0,3 > 0,253 > 0,12
c- ) 0,12 > 0,253 > 0,3 > 0,413 > 0,423
d- ) 0,12 < 0,253 < 0,3 < 0,413 < 0,423

26. 3,425 sayısında 5'in basamak değeri nedir?
a- ) 0,005                    b- ) 0,05
c- ) 0,5                        d- ) 5

27. "Sıfır tam yüzde üç" kesrinin ondalık sayı şeklindeki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,3                  b- ) 0,03
c- ) 0,003              d- ) 0,0003

28. a=2,7       b=2,07        c=2,77  ise a, b, c ondalık sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) c > a > b                      b- ) a > b > c
c- ) b > c > a                      d- ) c > b > a

29. Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sona hangisi gelir?
a- ) 12,127                        b- ) 12,2
c- ) 5,32                            d- ) 5,23

30. 0,32 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) % 132                         b- ) % 32
c- ) % 320                        d- ) % 23

31. 0,243 ondalık kesrinde, yüzde birler basamağındaki rakam kaçtır?
a- ) 0                             b- ) 2
c- ) 3                             d- ) 4

32. Aşağıdaki ondalık sayıları ondalık kesir biçiminde virgüllü biçiminde yazınız?
P 0,9

P 0,009

P0,09

P 9,09

33. “4,579" ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
a- ) 4                       b- ) 70
c- ) 0,7                    d- ) 0,07

34. 78,346 ondalık kesrinde 4, hangi basamaktadır?
a- ) onlar                            b- ) onda birler
c- ) yüzde birler                d- ) binde birler  

35. 0,24; 0,21; 0,5; 0,44 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?
a- ) 0,44 > 0,5 > 0,24 > 0,21
b- ) 0,5 < 0,44 < 0,24 < 0,21
c- ) 0,5 > 0,21  > 0,24 > 0,44
d- ) 0,5 > 0,44 > 0,24 > 0,21

36. Aşağıdakilerden hangisi yarımı göstermez?
a- ) 0,5                           b- ) 0, 500
c- ) 0,05                         d- ) 0,50

37. 0,8 ; 0,81 ; 0,08 ; 0,812  ondalık kesirlerinden hangisi en küçüktür?
a- ) 0,08                          b- ) 0,8
c- ) 0,81                            d- ) 0,812

38. 0,9 + 0,099 + 0,001 = ? Sonucu hangisidir?
a- ) 0,999                b- ) 1000
c- ) 100                    d- ) 1

39. 40 sorunun 0,8’ini doğru yapan bir öğrenci kaç doğru cevap vermiştir?
a- ) 30                      b- ) 32
indir
c- ) 34                       d- ) 36

40. ( 0,4 + 0,6 ) - ( 0,2 + 0,4 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,6         b- ) 1                  c- ) 0,8           d- ) 0,4 

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder