18 Mart 2012 Pazar

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği


4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği indir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği konu tekrarı, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği öğrenci çalışma sayfası, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği ödev, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği fotokopi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği araştır, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği hazır, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Etkinliği çıktı, ses konusu, ses ödevi, 


1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez?
a- ) Ampul      b- ) Yıldız       c- ) Mum         d- ) Ay

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a- ) Işık da çevreyi kirletir.
b- ) Yanlış aydınlatma boşa enerji harcanması demektir.
c- ) Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisine bir katkısı yoktur.
d- ) Uygun aydınlatma yapılmaması göz sağlığımızı bozabilir.

3.          I. Işık kaynaklarına bakmak tehlikelidir.
             II. Işık bir enerji türüdür.
            III. Cisimleri görebilmemiz için gözümüzden cisimlere doğrudan ışık gitmesi gerekir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
a- ) Yalnız I                           b- ) I ve II
c- ) Yalnız III                       d- ) I, II ve III

4. Sınıfta öğrenciler şehirdeki ışık kirliliğini önlemek adına tekliflerde bulunuyorlar
            Zehra: “Işığın gökyüzüne yönlenmesi engellenip, aydınlatılacak yere yönlendirilmeli.”
            Tarık: “Işık enerjisi tasarrufu yapmanın önemini vurgulayan afişlerle halk bu konuda bilgilendirilmeli.”
            Şermin: “Çok önemli olmayan reklam ve panoların ışıklandırmaları kısıtlanmalı.”
            Leman: “Gece ışık kullanımı belli bir saatten sonra yasaklanmalı.”
Buna göre, hangi öğrencinin teklifi uygun değildir?
a- ) Leman                             b- ) Tarık
c- ) Şermin                          d- ) Zehra

6.         I.Gök gürültüsü
            II. Rüzgar
            III. Saat
Yukarıda verilenlerden hangileri doğal ses kaynağıdır?
a- ) Yalnız II             b- ) Yalnız III
c- ) I ve II                 d- ) II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?
a- ) Davul                                    b- ) Kedi
c- ) Gök gürültüsü                     d- ) İnsan

8. Sesle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) Kaynaktan uzaklaştıkça ses şiddeti yükselir.
b- ) Kaynağa yakın yerlerde sesin şiddeti yüksektir.
c- ) Sesin şiddeti değiştirilemez.
d- ) Kaynaktan çıkan ses her mesafeden aynı şiddette duyulur.

9. Işık ve sesle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bilgi içermez?
a- ) Titreşen her cisim ses üretir.
b- ) Bir ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.
c- ) Ses, çevre kirliliğine sebep olurken, ışık çevre kirliliğine sebep olmaz.
d- ) Işık da ses de bir enerji çeşididir.

10.       I. Bağıran satıcılar
            II. Yüksek sesle dinlenen müzik
            III. Otomobillerin korna sesleri Yukarıdaki verilenlerden hangileri ses kirliliğine sebep olur?
a- ) Yalnız I               b- ) I ve II
c- ) II ve III             d- ) I, II ve III

11. Ses nasıl oluşur? Örnek vererek açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

12. Doğal ses kaynağı nedir? Doğal ses kaynaklarına örnekler veriniz.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

13. Yapay ses kaynağı nedir? Yapay ses kaynaklarına örnekler veriniz.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


P Ses bir  …………….   kaynağıdır.

P ………………  cisimler  ses üretir.

P Kendiliğinden ses çıkaramayan ses kaynaklarına ……………………………denir.

P Ses kaynağına ………………….. sesin şiddeti artar.

P İnsanların duyamadığı sesleri duyan bazı canlılar …………………………………… duyabilir ve hissedebilir.

P İnsanı rahatsız eden düzensiz seslere ……………………….  denir.

15. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna  D,  yanlış olanların sonuna  Y işareti koyunuz.

Ses bir enerji kaynağıdır. 

Gök gürültüsü yapay ses kaynağıdır.

Titreşen cisimler sesin oluşmasını sağlar.

Kendiliğinden ses üreten kaynaklara doğal ses kaynakları denir.

Sesin kuvvetli ya da hafif olması durumuna ses şiddeti denir.

Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti artar.

At, köpek gibi bazı hayvanlar insanların duyamadığı sesleri duyabilir.

Megafon sesin şiddetini artırmaya yarayan bir araçtır. 

16. Sesin bir enerji kaynağı olduğunu hangi özelliğinden anlarız? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

17. Ses şiddeti ne demektir?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

18. Ses hangi ortamda yayılmaz?
a- ) havada     b- ) suda     c- ) katıda    d- ) boşlukta

19.  Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biridir?
a- ) radyo sesi           b- ) megafon sesi       
c- ) kuzu sesi             d- ) flüt sesi

20.    I.  Enerji çeşididir.
          II.  Titreşimle oluşur.
         III.  Her yerden aynı derecede duyulur.
Yukarıdakilerden hangileri ses için doğrudur?
a- ) I – II                    b- ) I – II – III      
c- ) I – III                 d- ) II – III

21.  Kapalı bir havada aynı anda gerçekleşmelerine rağmen önce şimşeği görür, arkasından gök gürültüsünü duyarız. Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Ses ışıktan daha hızlı yayılır.              
b- ) Ses ve ışık aynı hızda yayılır.
c- ) Işık sesten daha hızlı yayılır.              
d- ) Ses dalgalar halinde yayılır.

22. Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların önüne D, yanlış olanın önüne Y yazınız.

(……) Ses havasız ortamlarda yayılamaz.

(……) Cisimler titreşerek ses üretir.

(……) Sesin kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar.

(……) Ses kaynağından çevreye yayılan ses dalgaları, sert bir yüzeye çarptıklarında doğrultu ve yön değiştirir.

(……) Ses ışıktan daha hızlı yayılır.

(……) Hayvanların çıkardığı sesler yapay seslerdir.

(……) Bizi rahatsız eden düzensiz seslere gürültü denir.


indir
(……) Megafon sesin şiddetini artırır.

(……) Her ses insan kulağı tarafından duyulur.

(……) Ses kaynağının fazla titreşmesi sesin şiddetini artırır.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder