14 Mart 2012 Çarşamba

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme bul, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme ara, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme indir, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme etkinlik, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme çalış, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme öğrenci çalışma sayfası, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme konu tekrarı, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Değerlendirme yazılıya hazırlık,


1.Binaların projelerini çizen kişiye …………………. denir.
  Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) Elektrikçi                  b- ) Doktor
c- ) İnşaat işçisi              d- ) Mimar

2. Aşağıda çeşitli önemli telefon numaraları Verilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) 110                    Yangın ihbar
b- ) 155                    Elektik arıza
c- ) 112                    Acil ilk yardım
d- ) 156                   Jandarma imdat

3.Teknolojik ürünler, hayatımızın birer parçası olmuştur. Bize bir çok kolaylık sağlıyor. Evlerimizde de bu ürünlerden yararlanıyoruz.”
  Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız teknolojik ürünlerden biri değildir?
a- ) Telefon                      b- ) Bulaşık makinesi
c- ) Röntgen cihazı            d- ) Fırın

4.Bir ürün biz tüketicilere ulaşıncaya kadar bir çok aşamadan geçer ve yararlanırız.”
  Bu bilgilere göre aşağıda verilenlerden hangisi bu aşamalardan değildir?
a- ) Geri dönüşüm            b- ) Üretim
c- ) Dağıtım                    d- ) Tüketim

5.Aldığımız bir malın üzerinde bulunan TSE damgası ne anlama geliyor?
a- ) Üretim tarihi              b- ) Kalite kontrol
c- ) Son kullanma tarihi     d- ) Tasarruf etmek

6.Bilinçli bir tüketici aldığı ürünlerin hem üretim ve  hem de son kullanma tarihlerine mutlaka bakar.”
  Bu bilgilere göre, aşağıda alacağımız ürünlerden hangisinin son kullanma tarihine bakmamız gerekmez?
a- ) Süt                              b- ) Meyve suyu
c- ) Salça                           d- ) Televizyon

7.İhtiyaçlarımız artıkça bir çok meslek de ortaya çıkmıştır. Sağlık, eğitim, tarım ve güvenlik gibi bir çok alanlarda çeşitli meslekler oluşmuştur.”
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir meslek olarak adlandırılmaz?
a- ) Doktorluk                  b- ) Öğrencilik
c- ) Çiftçilik                     d- ) Öğretmenlik

8.Aşağıda verilenlerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biridir?
a- ) Barınma                     b- ) Gezme
c- ) Sinema                       d- ) Bisiklet

9.Yeniden kullanılabilecek çeşitli atıklar ayrılıp işlenerek yeni malzemeler üretilir. Böylelikle doğal kaynaklar bir ölçüde korunmuş olur. Hızla tükenen doğal kaynakların yeniden değerlendirilmesi çok önemlidir.”
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yeniden değerlendirilmesi mümkün değildir?
a- ) Plastik                        b- ) Kullanılmış kağıt
c- ) Yemek atıkları            d- ) Çam şişe

10.Yurdumuzda devlet, hastalar için çeşitli sağlık kuruluşları açmış, kurmuş ve tüm vatandaşları yararlanıyor.”
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bir sağlık kurumu değildir?
a- ) Sağlık ocağı           b- ) Doğumevi
c- ) Hastane                d- ) Kızılay

11.Günümüzde yararlandığımız görsel teknolojik ürünlerin yararları gibi bir çok zararı da vardır.”
  Aşağıdakilerden hangisi televizyonun olumsuz etkisidir?
a- ) Bağımlılık oluşturur.
b- ) Algılamayı çabuklaştırır.
c- ) Yeni bilgilerin öğrenilmesini sağlar.
d- ) Konuşma gelişimimizi geliştirir.

12.İnsanlık tarihi boyunca insanlar, hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli ürünler icatlar etmişlerdir.”
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre ilk icat edilen bir araçtır?
a- ) Bilgisayar                b- ) Teleskop
c- ) Telefon                   d- ) Televizyon

13. Güneşin batışını izlemek istediğimizde sırtımız hangi yönü göstermiş olur?
a- ) Güney                      b- ) Batı
c- ) Doğu                        d- ) Kuzey

14.Yönler, ………………. İn doğuşuna ve batışına göre belirlenir.”
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri tamamlamak için hangi kavramı yazmalıyız?
a- ) Yıldız                        b- ) Ay
c- ) Dünya                        d- ) Güneş

15. Yandaki şekilde gösterilen yön,
aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kuzeybatı               b- ) Kuzeydoğu
c- ) Güneydoğu              d- ) Güneybatı

16. Aşağıda verilenden hangisi tutumlulukla ilgili atasözlerimiz arasında gösterilmez?
a- ) Çok gezen çok bilir.
b- ) Sakla samanı, gelir zamanı.
c- ) Ak akçe kara gün içindir.
d- ) Damlaya damlaya göl olur.

17. Yerkabuğunun geniş çukur yerlerini dolduran tuzlu sulara ne ad verilir?
a- ) Kaynak suyu                  b- ) Deniz
c- ) Akarsu                          d- ) Göl

18. Satın aldığımız bir malı hangi durumlarda değiştirebiliriz?
a- ) Aldığımız ürün kaliteli ise
b- ) Aldığımız ürün renkli ise
c- ) Aldığımız ürün ucuz ise
d- ) Ürün bozuk ve hatalı ise

19. Yuvalarından yararlanılarak yönümüzü bulmaya çalıştığımız hayvan hangisidir?
a- ) Güvercin                     b- ) Örümcek
c- ) Karınca                       d- ) Köpek

20. “Ailenin belirli bir zamana ait gelir ve giderlerini gösteren listeye aile bütçesi denir.”
 Buna göre aile bütçesi hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır?
a- ) Oyuncak                      b- ) Kira
c- ) Dondurma                    d- ) Tiyatro

21. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevmediği bir davranıştır?
a- ) Yardımseverlik          b- ) Çalışkanlık  
c- ) Hırsızlık                    d- ) Selam vermek

22. Bir ülkede önemli günleri kutlamak için kutlanan bayramlara milli, aynı dini paylaşan milletlerin kutladığı bayramlara dini bayramlar denir. Ayrıca bir çok ulusun ortaklaşa kutladığı önemli günler de vardır.”
 Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biridir?
a- ) Cumhuriyet Bayramı          b- ) Ramazan Bayramı  
c- ) Kurban Bayramı                  d- ) Yeni Yıl

23. Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç-kalp)  temizliktir?
a- ) Dişlerimizi fırçalamak.
b- ) Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak.      
c- ) Elbisemizi temiz tutmak.         
d- ) Sokağımızı temiz tutmak.

24. Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumamız için yapmamız gerekenler arasında yer almaz?
a- ) Ağaç ve çiçek dikerim.            
b- ) Ormanda ateş yakmam.
c- ) Park ve bahçelerdeki çiçekleri korurum.
d- ) Piknik yaptığımız yerlerdeki çöplerin toplanmasını belediye çöpçülerine bırakırım.

25. Anne ve babamız bir hatamızdan dolayı bize kızdığında ne yapmalıyız?
a- ) Evi terk eder giderim.    b- ) Halamlara giderim.
c- ) Anne ve babama bağırırım.
d- ) Anne ve babamdan özür dilerim ve bir daha yapmamaya söz veririm.

26. Aşağıdakilerden hangisinde teknolojinin kullanılmasına gerek yoktur?
a- ) oyuncak yapımında       b- ) yürüyüş yapmada
c- ) ekmek üretiminde           d- ) yol yapımında

27. “Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi.
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi.
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.
Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.”
Yukarıdaki dizeler hangi savaş için yazılmıştır?
a- ) Çanakkale Savaşı          b- ) Kurtuluş Savaşı  
c- ) Balkan Savaşı                d- ) Trablusgarp Savaşı

28. “Çanakkale içinde vurdular beni.
Ölmeden mezara koydular beni.
of gençlim eyvah...
Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
of gençliğim eyvah….”
Çanakkale Savaşı için yakılmış olan bu türkü, hangi yöremize aittir?

indir
a- ) Çanakkale                             b- ) İstanbul
c- ) Malatya                                d- ) Kastamonu
                                                                   
29. Yandaki haritada Mustafa Kemal’in, Kurtuluş Savaşında gittiği yerleri sırası ile işaretleyip gösterin.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder