7 Mart 2012 Çarşamba

4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği

4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği çöz, 4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği çalışma sayfası, 4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği öğrenci etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği yaz, 4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği çiz, 4. Sınıf Türkçe Dersi Güvercin ile Karınca Etkinliği fotokopi, Türkçe 4 Güvercin ile Karınca ödev, Türkçe 4 Güvercin ile Karınca değerlendirme


              Güvercin ile Karınca
      
    Güzel parlak tüylü bir güvercin dere kenarına eğilerek su içiyormuş. Bu sırada bir karıncanın suya düştüğünü görmüş. Güvercin gagasıyla yakaladığı bir dal parçasını getirerek karıncanın önüne bırakmış. Karınca dal parçasının üzerine çıkmış. Rüzgar vurunca da kenara yanaşmış ve kurtulmuş.
      Boğulmaktan kurtulan karınca bu iyiliği hiç unutmamış. Bir gün kendisini kurtaran güvercine gene rastlamış. Bir de ne görsün…
      Yanı başında bulunan yaramaz bir çocuk, suçsuz kuşu öldürmeğe hazırlanmıyor mu? Hemen çocuğun ayağını ısırmış. Ayağı acıyan çocuk, başını çevirip bakınca onu gören güvercin kaçıp kurtulmuş.

* İlk dört soruyu parçaya göre yapınız.

1. Masalın konusunu yazınız.
……………………………………………………………………………………………

2. Masalın ana fikrini yazınız.
……………………………………………………………………………………………

3. Masalın geçtiği yeri yazınız.
……………………………………………………………………………………………

4. Masalın ana kahramanlarını yazınız.
……………………………………………………………………………………………

5. Masala üç farklı başlık bulunuz.
……………………………………………………………………………………………

6. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.
geçmiş               -----------
zayıf                  -----------
dost                   -----------
canlı                  -----------
yumuşak           -----------

7. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.
tayyare             -----------
derslik              -----------
yel                    -----------
muallim            -----------
vazife               -----------

8. Aşağıdaki eş sesli sözcükleri farklı anlamlarda cümle içinde kullanınız.
Ben:……………………………………………………………………………………

Ben:……………………………………………………………………………………

Çay:……………………………………………………………………………………

Çay:……………………………………………………………………………………

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldıklarını altlarına yazınız.

-Özkan yumuşak kalplidir.……………………………

-Bu kova boş,içinde hiçbir şey yok.…………………………….

-Boş sözlerle beni kandırmaya çalışıyorsun.……………

-Hepiniz kuralları çiğnediniz. …………………………..

-Ne odun adam.………………………….

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur, yanlarına yazınız
- Okula gidemediği için çok üzüldü.            ...…………
- Sınavdan zayıf aldı, çünkü çalışmamıştı.   …………..
- Sütün yüzüne biriken kaymağı alıp yedi.   …………...
- Düzenli çalışıyor                                       …………...
- Çalışkan ama çok yaramaz                       .………......

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin terim anlamında kullanılanları altlarına yazınız.

- Üçgenin iç açılarını toplayınız. ………………………

- Yarın arkadaşımla gezmeğe gideceğiz.……………………

- Müzik dersinde notaları öğreniyoruz.……………………

- Güreşçimiz rakibini tuşla yendi.………………………

- Masanın üzerindeki tabak kırıldı.………………………

12. Aşağıdaki sözcüklerin karşısına o sözcüğün kök halini yazınız(kelimenin ek almamış hali).
Derslerim………………                   Elimden……………….
Sucu     ………………..                    Çiçeklik ………………
Sesli     ………………
13. Aşağıdaki yapım eki almış olanları yanlarına yazınız.
Sözlü          …………..          Sözüm        …………..
Arılar         ……..…….          Köylü         .…………..
Masaya      ……………

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Kış mevsimi çok soğuk geçti.
b- ) Buz gibi soğuk su içtim.
c- ) Vücudumuzu soğuktan korumalıyız.
d- ) O tür soğuk şakaları yapma

15.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim değildir?
a- ) Paralel doğrular birbirini kesmez.
b- ) Arkadaşım toplama işlemini yaptı.
c- ) Sesteş sözcükleri öğrendik.
d- ) Annem bize kek yapıyor.

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açmak” sözcüğü aralamak anlamında kullanılmıştır?
a- ) Kimsenin açamadığı vidayı tornavida ile açtı.
b- ) Arkadaşım okuldan söz açınca hepimiz neşelendik.
c- ) Perdeyi biraz açarak karın yağışını izlemiş.
d- ) Bahçeye bir de su kuyusu açarız

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlatımı özneldir.
a- ) Kardeşinin çok etkileyici bir sesi var.
b- ) Adana’da iki gün kaldık
c- ) Masanın üzerinde bir bardak süt var.
d- ) Yaptığı resmi yeşile boyadı.

18. “Eyvah (  ) Şimdi ben ne yapacağım (  ) Ben de düşünüyordum ki (  ) “ Cümlelerinde parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır.
a- ) ( ! ), ( ? ), (…)           b- ) ( …), ( ! ), ( ? )
c- ) ( -), ( : ), ( ! )           d- ) ( , ), ( ; ), ( ? )

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut ad vardır.
a- ) Annem kardeşimi yolda bekliyor.
b- ) Mutluluk dolu günler diledi.
c- ) Rüzgar ağacın dallarını kırdı.
d- ) Sobaya odun at.

İzmir yazın, imbatla nefes alırdı. Şimdi alamıyor. Boğazı sıkıldı. Esinti artık kentin içine giremiyor. Çin Seddi’nin yüksekliği on metre, İzmir sahil surlarının yüksekliği ise otuz metre. Deniz çalındı güzelim kentten.”
20. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
a- ) Yazar kent için üzülmektedir.
b- ) Kent eski görüntüsünü yitirmiştir.
c- ) Kentin, denizden yararlanması engellenmiştir.
d- ) Yapıların çoğalmasına karşı çıkılmıştır.                                                                               
   “Okulumuza çok güzel bir kütüphane yapılmıştı. Bu kütüphanede ders çalışmak bizim için büyük bir keyifti. Kütüphanedeki tek olumsuzluk, kitap çeşidinin az olmasıydı. Nurettin Çakıroğlu’nun katkılarıyla kütüphanemizdeki kitap sayısı büyük bir artış gösterdi. Bu, mutluluğumuzu ikiye katladı.”
21. Bu parçada yazarı asıl mutlu eden aşağıdakilerin hangisidir?
a- ) Okumayı çok sevmesi
b- ) Okulda başarılı bir öğrenci olması
c- ) Kütüphanedeki kitap sayısının artması
d- ) Kütüphanede ders çalışabilmesi

“Gençken ailemin uyarılarını dinlemez, burnumun dikine giderdim. Annemin ve babamın hiçbir şey bilmediğini düşünürdüm. Baba olduktan sonra onları çok iyi anladım. Daha önceleri kendimi onların yerine koyamıyordum çünkü.”
22. Bu parçaya göre, yazarın ailesini daha iyi anlamasını asıl nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
a- ) Ailesinin bir şey bilmediğini düşünmesi
b- ) Kendisine yapılan uyarıların yetersiz olması
c- ) Yazarın, anne ve babası gibi ince düşünememesi
d- ) Baba olduktan sonra, benzer olayları kendisinin de yaşaması

“Televizyon programları, bizim için eğitici olabileceği gibi, zararlı da olabilir. Bu sebeple, televizyon izlerken seçici olmalıyız... Yararlı olduğuna inandıklarımızı izlemeli, diğerlerini izlememeliyiz.”
23. Parçada vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Televizyon izlemek yanlıştır.
b-)Televizyon hayatımızın en önemli araçlarındandır.
c- ) Televizyon programlarında seçici davranmalıyız.


indir
d- ) Her evde mutlaka televizyon olmalıdır.

24. Aşağıya 2 tane ünlem cümlesi yazınız.
P ………………………………………………………………………………………
P ………………………………………………………………………………………..

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder