18 Mart 2012 Pazar

4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf


4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf çöz, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf değerlendirme, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf çalışma sayfası, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf etkinlik kağıdı, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf indir, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf konu tekrarı, 4. Sınıf Türkçe Dersi Noktalama - Paragraf test, Türkçe 4 Paragraf soruları, Türkçe 4 Paragraf soruları ödev, Türkçe 4 Noktalama soruları, Türkçe 4 Noktalama soruları fotokopi,
Noktalama İşaretleri ve Paragraf Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez?
a- ) Genç, kadına çalışmasını söyledi.
b- ) Polis, amcamdan ehliyetini istedi.
c- ) O, eve her zaman erken gelir.
d- ) Memur, evrakları uzun uzun inceledi.

2. "Sanço (   ) eşeğini koşturarak geliyordu (   ) Efendisini zorlukla kaldırabildi (  ) (  ) Size bir saatten beri söylüyorum (  ) Bunlar yel değirmenleri (  )"
   Cümlelerinde (  ) yerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- ) (,) (.) (:) (-) (.) (...)          b- ) (,) (!) (:) (?) (...) (?) 
c- ) (,) (.) (:) (?) (…) (.)             d- ) (...)(.)(;)(?) (!) (.)

3. "Onu görmeye gittim fakat evde bulamadım."
Tümcesinde noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra konulmalıdır?
a- ) Fakat                              B) Görmeye      
c- ) Gittim                             d- ) Onu

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir nok­talama yanlışı yapılmamıştır?
a- ) Yurdumu, milletimi, bayrağımı, severim.
b- ) "Köye gitmek istiyorum," dedi.
c- ) Her canlı doğar, büyür, yaşar! ölür.
d- ) Okullar, her yıl haziran ayının ikinci hafta­sında kapanır.

5.“Tarihi konağın çatısı, balkonu, bahçe duvarı sapasağlamdı.” Bu cümlede virgülün kullanılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Eş görevli sözcükleri ayırma
b- ) Anlam karışıklığını giderme
c- ) Birden çok yüklemli cümleyi ayırma
d- ) Yüklemden uzak düşmüş öğeyi belirtme

6. “Annem, Akşam olduğunu görmüyor musun? dedi."
Tümcesinde hangi bölüm tırnak içine alınmalıdır?
a- ) Annem                              b- ) Akşam olduğunu
c- ) Akşam olduğunu görmüyor musun?     d- ) Dedi

7. Kişi adlarına getirilen eklerini ayırmak için hangi noktalama işaretleri kullanılır?
a- ) Kesme işareti                 b- ) Çizgi
c- ) Kısa çizgi                        d- ) Parantez işareti

8. “Toros Dağları öyle güzel görünüyordu ki ( )”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken noktalama işareti hangisidir?
a- ) (.)     b- ) (…)     c- ) (:)     d- ) (,)

9. Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?
a- ) Küçük kardeşin neler yapıyor?
b- ) Derslerin nasıl gidiyor?
c- ) Ona inansam mı? İnanmasam mı? diye düşünüyorum.
d- ) Bu ne demek oluyor?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?
a- ) "Samanlık" sözcüğü "-lık" eki alarak yer ismi olmuştur.
b- ) 2005 - 2009 yıllarında bu okulda okudum.
c- ) Türkiye - İspanya maçı 21.00'de başlayacak.
d- ) Erzurum - Malatya'dan daha soğuk bir şehirdir.

11. "Ödevlerini yaptın mı" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
a- ) ( ! )                                  b- ) ( ?  )      
c- ) ( . )                                  d- ) ( ... )

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı amaçla kullanılmıştır?
a- ) Yaşlı, hizmetçiyi yanına çağırdı.
b- ) Gömlekleri, pantolonları güzelce ütülemiş.
c- ) Rahat, huzurlu ve eğlenceli bir tatil geçirdik.
d- ) Fırat, Dicle önemli nehirlerimizdendir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti
( ’ ) yanlış kullanılmıştır?
a- ) Koşu yarışmasında 2'nci olmuş.
b- ) Konya'lılar bu derneği kurmuş.
c- ) Bu yıl Avrupa'dan binlerce turist gelecek.
d- ) Sabah PTT'ye uğrayıp mektupları getirdi.

14. “Dil (1) düşünme (2) konuşma (3) yazışma (4) anlaşma aracıdır.”
Bu cümlede boş bırakılan yerlerin hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
a- ) 1          b- ) 2                    c- ) 3 d- ) 4

15. Mehmet Okur, İstanbuldan Bursaya uzanan yolda küçük bir sahil kasabası olan Yalovada 26 Mayıs 1979da doğdu.
Bu cümlede kesme işareti (') aşağıdaki sözcüklerden hangisine getirilemez?
a- ) Bursaya               b- ) Kasabası
c- ) 1979da                d- ) İstanbuldan

İster öğrenci isterse yetişkin olsun, bugün herkes dünden daha çok okumak zorundadır. Öğrencilikte yüksek bir okul başarısı, yetişkinlikte de iyi bir iş sahibi olmak ve bu işte yükselebilmek; her zaman olduğundan daha çok okumayı gerektirmektedir.”
16. Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) En çok okuması gerekenler öğrencilerdir.
b- ) Okumanın yaşı ve zamanı yoktur.
c- ) İş sahibi olmak için okumak gerekir.
d- ) Boş zamanı okuyarak değerlendirmelidir.

“Tarihi boyunca savaşlar vermiş, ülkeler fethedip sürekli düzenler kurmuş, acı, tatlı günler görmüş bir milletiz. Mutluluklarımızı olduğu kadar acılarımızı da paylaşmasını bilmiş, kimi zaman kaderimize boyun eğerken, kimi zaman silkinip şahlanmışız.”
17. Paragraflarda aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a- ) Mutluluk ve acılarımızı paylaştığımıza
b- ) Savaşlar yapıp ülkeler fethettiğimize
c- ) Düzenli ordular kurduğumuza
d- ) Bazen kaderimize boyun eğdiğimize

“Dünyanın falan yerinde bir rahatsızlık varsa, bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa, tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Böyle bir davranış, ulusları bencillikten kurtarır.”
18. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır?
a- ) Hoşgörülü olmak                       b- ) Alçakgönüllü olmak
c- ) Yaşadığı topluma ayak uydurmak                  
d- ) Duyarlı olmak

  Gülten Akın, Murathan Mungan için: “Bana şu iki dizesini versin, benim bütün şiirlerim onun olsun.”
19. Yukarıdaki tırnak içindeki sözü söyleyen şairin, diğer şaire olan duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Hayranlık                                               b- ) Kıskançlık
c- ) İkiyüzlülük                                D) Şaşkınlık

   Her dersten sıkılırdım. “Bir bitse de bahçeye çıksak.” derdim. En çok kimya dersine aklım ererdi. Yazık ki okulu bitiremedim. Galatasaray Lisesi’nin dördüncü sınıfından ayrıldım. Yani şimdi orta okulun son sınıfı ile, lisenin birinci sınıfı arasında bir şey. Okusaydım doktor olmak isterdim.
20. Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Okul yıllarında, ders dinlemek ona  sıkıcı gelmiştir.
b- ) Okulu bitiremediği için üzgündür.
c- ) Tahsilini sonradan farklı şekilde tamamlamıştır.
d- ) Kimya dersinde daha başarılı olmuştur.

“Çok ciddi bir yazı yazacaksam, konu üzerinde yoğunlaşabilmem için, evde çıt çıkmamalıdır. Ayrıca dikkatimin uyanık olması için çalışma odamın sıcaklığının da on altı dereceyi geçmemesi gerekir. Bunun için yaz aylarında ciddi yazılar yazamam; yazmaya kalktığımda da yazılarım sıcağın etkisiyle mizah ağırlıklı olur.”
21. Parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yazma zorluğu     
b- ) Yazma ve yetenek ilgisi
c- ) Yazma ortamı                
d- ) Konu seçimi

“İlk dizelerimi okul defterimin arkasına yazdığımda, on üç on dört yaşlarımda olduğumu anımsarım. İlk şiirim yayımlandığında yirmi bir yaşındaydım, şimdi de altmış bir yaşındayım. Varlık, Yücel, Ufuklar, Türk Dili gibi başlıca dergilerde yayımlanmış şiirlerim, denemelerim, inceleme yazılarım, iki de romanım var.”
22. Bu parçadan yazarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
a- ) Şiir yazmaya okul yıllarında başlamıştır.
b- ) Edebiyatın değişik dallarında eser vermiştir.
c- ) Edebi çalışmaları değişik dergilerde yayımlanmıştır.
d- ) Son yazdığı edebi tür romandır.


“Korlaşan güneş altında toprakla savaşan bütün bu insanların ümitleri pamuktadır. Kışın edilen borçlar pamukla ödenecek, yavuklular pamuktan sonra birleşecektir. Ocaklar bu pamukla tütecek, ambarlar pamuktan gelecekle dolacaktır. Giyim kuşam ve bütün arzular, hep bu pamuğa bağlanmıştır.”
23. Paragrafta sözü edilen insanlarda belirgin olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Heyecan                     b- ) Sevinç    
c- ) Korku                          d- ) Umut

24. Aşağıdakilerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

indir
a- ) Okula başladığım gün, yağmurlu bir gündü.   
b- ) Öykücü, işte bu türlü okurlar için yazar.
c- ) Gözlerim bir kitaba dalmış, düşünüyordum.  
d- ) Onun düşüncesini anlamak çok zor.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder