21 Mart 2012 Çarşamba

5. Sinif Türkçe Dersi Test, Türkçe 5 Deyim Atasözü Cümlede Anlam Testi


5. Sınıf Türkçe Dersi Test, Türkçe 5 Deyim Atasözü Cümlede Anlam Testi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Test bul, Türkçe 5 Deyim Atasözü Cümlede Anlam Testi bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi Test ara, Türkçe 5 Deyim Atasözü Cümlede Anlam Testi ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi Test ödev, Türkçe 5 Deyim Atasözü Cümlede Anlam Testi ödev, 5. Sınıf Türkçe Dersi Test fotokopi, Türkçe 5 Deyim Atasözü Cümlede Anlam Testi fotokopi, 5. Sınıf Türkçe Dersi Test değerlendirme, Türkçe 5 Deyim Atasözü Cümlede Anlam Testi değerlendirme, 5. Sınıf Türkçe Dersi Test etkinlik, Türkçe 5 Deyim Atasözü Cümlede Anlam Testi etkinlik, 5. Sınıf Türkçe Dersi Test çöz, Türkçe 5 Deyim Atasözü Cümlede Anlam Testi çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi Test öğrenci çalışma kağıdı, Türkçe 5 Deyim Atasözü Cümlede Anlam Testi öğrenci çalışma sayfası,
30 Soruluk Türkçe Testi

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) Keskin sirke küpüne zarar.   
b- ) Körle yatan şaşı kalkar.
c- ) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar.
d- ) Üzüm üzüme baka baka kararır.

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a- ) Yalnız taş duvar olmaz.     
b- ) Taş düştüğü yerde ağırdır.
c- ) Birlikten kuvvet doğar.     
d- ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcükler arasında karşıt(zıt) anlamlılık yoktur?
a- ) Az söyle çok dinle.    
b- ) Eğri oturalım, doğru konuşalım.
c- ) Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
d- ) Gelen gideni aratır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
a- ) O gün işe ayaklarını sürüyerek gitmişti.
b- ) Bu malı elden çıkardı.
c- ) O gece deliksiz bir uykuya dalmıştı.
d- ) Şehirlerde birçok okulun bahçesi vardır.

5. ’’İşte, bir taşla iki kuş vurmak diye buna derler.’’ cümlesinde nasıl bir düşünce belirtilmektedir?
a- ) Kuşların taş ile vurulabileceği             
b- ) Kuşların tuzakla zor tutulduğu
c- ) İki işin birden başarıldığı                      
d- ) İşi başarmanın zorluğu

6. ’’Güreşte boyunun ölçüsünü aldı.’’ sözü ile ne anlatılmaktadır?
a- ) Güreş, herkesin yapacağı bir spor değildir.
b- ) Güreşte, yetersiz olduğunu anladı.
c- ) Güreş, boy ölçme sporunun başında gelir.
d- ) Güreşte, boyunu değil kilosunu da tarttı.

7. ’’Göze girmek’’ deyiminin anlamını en iyi belirten seçenek hangisidir?
a- ) Her işte iyi sonuçlar elde etmek
b- ) Davranışları ile sevgi ve güven kazanmak
c- ) Yaptığı işlerde sürekli başarı elde etmek
d- ) Yapılan çalışmalarda dikkatli davranmak

8. Bir malı bir kimseye çok pahalı satmak anlamında kullanılan deyim hangisidir?
a- ) Kazık çakmak       b- ) Kazık atmak    
c- ) Kazık yemek         d- ) Kaz kafalı

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “göz” kelimesi ile yapılmış bir deyim vardır?
a- ) İstanbul, göz alıcı güzelliklere sahiptir.
b- ) İğnenin gözünü güçlükle buldum.
c- ) Gözleri bağlı ebe, saklananları arıyordu.
d- ) Çalışma masamın iki gözü var.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
a- ) Anılarımı bir kitapta topladım.
b- ) Bağırarak mahalleyi ayağa kaldırdılar.
c- ) Konuşulanları can kulağı ile dinledim.
d- ) Olacaklar sanki içime doğmuştu.

11. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Masalı bıraktı, şimdi hikaye yazıyor.
b- ) Yüzündeki derin çizgiler yaşını belli ediyordu.
c- ) Dik yokuştan yukarı tırmanarak çıktık.
d- ) Çocukluk anılarını uzun uzun anlattı.

12. ’’kitapları-kendilerine-edilen-öğrencilerin-okumaları-faydalıdır-tavsiye’’ kelimelerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sondan ikinci kelime hangisi olmalıdır?
a- ) Kitapları                  b- ) Okumaları  
c- ) Kendilerine              d- ) Faydalıdır

13. ’’........................okulda ders verirler.’’ cümlesinde boş bırakılan yere ,aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?
a- ) Öğretmeni                b- ) Öğretmenler   
c- ) Öğretmenimiz           d- ) Öğretmeniniz

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?
a- ) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum.
b- ) Nur topu gibi bir torunları oldu.
c- ) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar.
d- ) İşi zamanında bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.

15. Aşağıdaki sözcüklerle, anlam ilişkisi bakımından, üçlü bir grup oluşturulduğunda, hangisi dışta kalır?
a- ) Yorgun                  b- ) Dargın  
c- ) Küskün                  d- ) Kırgın

16. Hangi cümlede küçümseme söz konusudur?
a- ) Yalnızca sen değil, ben de biliyorum.
b- ) Sen sanatı öğren de yapmazsan yapma.
c- ) Onu aradık da bulamadık.
d- ) Para kazanacakmış da ev geçindirecekmiş.

17. Hangi cümlede anlatım bozukluğu yoktur?
a- ) Harun, çok denizde kaldığı için üşümüş.
b- ) Onulmaz bir yaradır ümitsizlik.
c- ) Bu kapıdan, izinsiz hastaneye girilmez.
d- ) Halil Bey, sevilen mahallemizin kişilerindendir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?
a- ) Bir an, anahtarı unuttum mu, diye düşündüm.
b- ) Yaptığı ticaretten kâr ettiğini mi söyledi.
c- ) İşin nasıl biteceğini bilemeyiz
d- ) Çalışmaya başladı mı dünyayı unutur.

19. Aşağıdaki hangi cümlede deyim yoktur?
a- ) Sınavın sonucu, arkadaşım için yıkım oldu.
b- ) Akıllı uslu olmak, başarılı olmaya yetmez.
c- ) Mutlu olmak için iyi ve güzel işler yapmalıyız.
d- ) Her şeyi bir kalemde silip atamayız.

20. Hangi cümlede, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
a- ) Az veren candan, çok veren maldan.
b- ) Her inişin bir yokuşu vardır.
c- ) Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.
d- ) Ahmet deli dolu bir çocuktu.

21. “hava” sözcüğü, hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Uçurtmalar havada birbirine dolaşmıştı.
b- ) Bahar havası insanı aldatıyor.
c- ) Uçak havada yakıt ikmali yaptı.
d- ) Havadan düşen kar taneleri eriyiveriyordu.

22.Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
a- ) Sen ne yaptınki onu kızdırdın?
b- ) Hâlbuki geleceğimi biliyordu.
c- ) Öyle bir koştu ki, rüzgâr gibi!
d- ) Yol açıldı mı ki gidelim.

23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renk” sözcüğü, diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Tablolarda soğuk renkleri de kullanmak gerekir.
b- ) Bu renklerin, insanları duygulandırmaması mümkün mü?
c- ) Her rengin ayrı bir güzelliği vardır.
d- ) Tartışmalar uzayınca konunun rengi değişti. 
24. “meydan” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Ahmet Ağa ile köy meydanında karşılaştık.
b- ) Çocuklar, geniş bir meydanda top oynuyorlardı.
c- ) Meydanın boş bir köşesine otomobilini park etti.
d- ) Meydanı boş bulunca istediği gibi konuştu.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
a- ) Türkiye, NATO’nun önemli bir üyesidir.
b- ) Mehmet’ler, bu akşam bize gelecekler.
c- ) Ömrün 45’inci yılı da geride kaldı.
d- ) Boncuk’a, sobanın yanında yer ayırdılar.

26. “Eserleri .......; ....... yudumlanırcasına okunurdu.” cümlesinde boş bırakılan yerlere, hangi seçenekteki sözcüklerin getirilmesi uygundur?
a- ) zevkle - âdeta              b- ) anlayarak - galiba
c- ) çabuk - mutlaka          d- ) kolayca – çünkü

27. Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
a- ) Çalışkan insanlar her yerde sevilirler.
b- ) Onların ne dediklerini hatırlamıyorum.
c- ) İnsanlar dünyada mutlu olmak isterler.
d- ) Bizden başka herkes orada toplanmışlardı.

28. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamı olumludur?
a- ) İşten ayrılmayı düşünmüş değildi.
b- ) Bugün hiç neşeli değildi.
c- ) Salona giren, beklenen kişi değildi.
d- ) Mesleğinde hiç de başarısız değildi.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “merak” söz konusudur?
a- ) Bu davranışları ona hiç yakıştırabildiniz mi?
b- ) Seninle daha iyi şartlarda karşılaşmayı ümit ediyorum.
c- ) Akşama doğru dönebileceğimizi sanıyorum.
d- ) Hakkımdaki düşüncelerini bir öğrenebilsem...

30. Aşağıdaki harfleri doğru sıralayınca ne elde edersiniz? (zeka sorusu)

iamhs

indir

a- ) Bir şehir                                  b- ) Bir hayvan
c- ) Bir ülke                                    d- ) Bir alet
e- ) Bir çiçek

2 yorum :

Adsız dedi ki...

gireceğim sınav için çok iyi oldu teşekkür ederim

Adsız dedi ki...

zeka sorusu cevabı :b şıkkı. Bir hayvan. Çünkü doğru sıralayınca hamsi oluyor :P

Yorum Gönder