22 Mart 2012 Perşembe

5. Sinif Türkçe Paragraf Soruları, Türkçe 5 Paragraf Test


5. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları, Türkçe 5 Paragraf Test, 5. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları bul, Türkçe 5 Paragraf Test bul, 5. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları ara, Türkçe 5 Paragraf Test ara,5. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları çöz, Türkçe 5 Paragraf Test çöz, 5. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları indir, Türkçe 5 Paragraf Test indir, 5. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları ödev, Türkçe 5 Paragraf Test ödev, 5. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları değerlendirme, Türkçe 5 Paragraf Test değerlendirme, 5. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları fotokopi, Türkçe 5 Paragraf Test fotokopi, 5. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları çalışma sayfası, Türkçe 5 Paragraf Test çalışma sayfası, 5. Sınıf Türkçe Paragraf Soruları konu tekrarı, Türkçe 5 Paragraf Test etkinlik kağıdı, Türkçe 5 Paragraf soruları,


1. Aşağıda yalıçapkını ile ilgili kimi özellikler verilmektedir:

P Yalıçapkını, balıkla beslenen bir kuştur.
P Konacağı ağaçların dalları, su üzerinde sarkmalıdır.
P Yaşadığı sular temiz ve bol balıklı olmalıdır.
P Avlanmaya, sabahları güneş doğmadan önce çıkar.
P Suya dalışıyla, balığı yakalayışı arasında geçen süre bir saniyedir.
    Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, yalıçapkının yaşadığı ortamla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir?
a- ) 1 ve 2                                b- ) 2 ve 3
c- ) 2 ve 4                                d- ) 3 ve 5

“Düşünceye önem veren ve düşünme tutkusu içinde olan insanlar özgürlüklerinden asla vazgeçmezler. Bu insanlar özgürlüğü, sadece kendileri için değil, başkaları için de isterler. Bilirler ki, ...”
2. Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse, parçanın anlamında bir bozulma olmaz?
a- ) doğru düşünen insanlar özgürdürler.
b- ) özgürlük, kaynağını bireysel isteklerden alır.
c- ) başkasına bu hakkı tanımayanlar, kendileri de bir hak iddia edemezler.
d- ) bireyci özgürlük anlayışının değişmesi zaman alır.

“Teknolojinin yanlış ve kötü kullanımı doğal yaşamı kökünden sarsmaktadır. Hızla birçok canlının soyu tükenmekte, birçok ağaç ve bitki türü yok olmakta, otlaklar ve meralar korunmamaktadır. İnsanoğlu nerede küçük bir canlı görse onu korumak yerine, yok etmeye çalışmaktadır.”
3. Parçada sözü edilen durumun, bu biçimde devam etmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olur?
a- ) Bilimsel gelişmenin yavaşlamasına
b- ) Doğal yaşamın ortadan kalkmasına
c- ) Yaşam düzeyinin düşmesine
d- ) İnsanlar arası ilişkilerin bozulmasına

Gencin ayakta kalabilmesinin ve kendini idrak ederek yarınını görebilmesinin sırrı, öğretmenlerin ilim irfanla mühürlü olması gereken dualı dudaklarında gizli gibidir.
4. Paragrafın konusu nedir?
a- ) Eğitimde öğretmenlerin önemi
b- ) Bilginin önemi
c- ) Gençlerin olgunluğu
d- ) Gençlerde aranan nitelikler

“Şehirler mevsimleri unutmuştur. Mevsimler değişir de kimsenin haberi bile olmaz. Çünkü onlardan bir haberci, bir işaret yoktur şehirlerde. Şehrin kendine has akışı, yapıları, kurumları, ciddiyeti, hırpani soğukluğu ve öldüren kalabalıkları bahara ve onun işaretçilerine gelecek yer bırakmamıştır. Yalnız bahara mı? Bütün mevsimlere... Mevsimlerin değiştiğini takvimlerden izler şehirliler. Ne gülünç değil mi? Kış, bahar, yaz ve sonbahar... Nelerle gelir bunlar, ortalığı nasıl değiştirir, dünyayı hangi renklere boyar... Takvim sayfalarında “Baharın ilk günü, kış başlangıcı” filan yazar... Siz de inanırsınız.”
5. Paragraftan, şehirde yaşayan insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a- ) Mevsimlerin tadını çıkaramadıkları
b- ) Doğal güzelliklerden mahrum oldukları
c- ) Mevsimlerin geldiğini takvimden öğrendikleri
d- ) Mevsimlerin özelliklerini bilmedikleri

I. Bunun için de doğdukları şehre, bir sevgi ile bağlı kalırlar.
II. İnsanlar onlarla iftihar ederler.
III. Yeryüzünde insanların meydana getirdikleri en muhteşem ve en ömürlü eserler şehirdedir.
IV. Şehirlerin kimler tarafından kurulduğu bilinmez.
V. Herkes onları kendi eseri sayar.
6. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
a- ) 2-1-4-5-3                      b- ) 1-2-4-3-5
c- ) 3-4-5-2-1                       d- ) 4-5-1-2-3

Dünyanın öbür ucundaki bu küçük adada yedi yüz dil konuşuluyordu. Bunlara bir de üç yüz lehçe ve şive eklenirse, kabileler arasında........
7. Paragrafın sonundaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a- ) Sağlam bir diyalog olduğu görülür.
b- ) Ne güzel bir diyalog olduğu anlaşılır.
c- ) Böyle diyaloga insan gıpta etmez mi?
d- ) Diyalog nasıl kurulur, bilmem.


indir
Bir karmakarışıklık yaşıyoruz. Kimse kimseyi aramıyor, sormuyor. O, eski sevinçler, yaşama tutkuları yitip gitti. Beslediğimiz o ilk gençlik umutları sert rüzgarlarda dağıldı.
Bizler, Atatürk çağının çocuklarıyız, gençleriyiz. Zor dayanıyoruz çağdışı bu gidişe...
8. Bu parçadaki kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
a- ) İçinde yaşadığı toplumdan mutsuz olan   
b- ) Geleceğe umutla baka
c- ) Geçmişin güzelliklerinden kopamayan    
d- ) Gençliğe özlem duyan

2 yorum :

ghdfgfgdf dedi ki...

teşşekurler nanomatik

Adsız dedi ki...

cevap anahtarı nerde

Yorum Gönder