2 Mart 2012 Cuma

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay ödevi, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme ödevi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay test, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme test, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay çöz, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay etkinliği, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme etkinliği, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay çalışma sayfası, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme çalışma sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay indir, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay konu tekrarı, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme konu tekrarı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay kazanım değerlendirme, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme kazanım değerlendirme,


Güneş, Dünya ve Ay
1.  Yanda resmi verilen ve gökyüzünü incelemek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Mikroskop              b- ) Teleskop
c- ) Dürbün                   d- ) Kamera

2.  Aşağıdakilerden hangisinin şekli diğerlerinden farklıdır?
a- ) Ay        b- ) Dünya             c- ) Güneş d- ) Bulut

I. Ay                  II. Güneş          III. Dünya
3. Yukarıda verilenleri küçükten büyüğe sıralayacak olursak hangi seçenek doğru olur?
a- ) I<II<III                 b- ) I<III<II
c- ) II<I<III                 d- ) III<I<II

4.  Dünya’nın çapı, Ay’ın çapının yaklaşık olarak kaç katıdır?
a- ) 2               b- ) 4         c- ) 6         d- ) 8

5.  Bir cisme uzaktan bakarsak………, yakından bakarsak………görürüz. Cümlesinde boşluklara sıra ile hangileri gelmelidir?
a- ) küçük-büyük                           b- ) büyük-küçük
c- ) büyük-karanlık              d- ) küçük-karanlık

6.  Güneş’in çapı, Dünya’nın çapının kaç katıdır?
a- ) 59                            b- ) 100
c- ) 109                          d- ) 119

      I. Ay, Dünya’ya Güneş’ten daha uzaktır.
      II. Güneş, Dünya’ya Ay’dan daha uzaktır.
      III. Güneş ile Dünya arasındaki mesafe azdır.
7. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) Yalnız I                   b- ) Yalnız II
c- ) I-II-III                 d- ) I-III

8.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a- ) Güneş, Dünya’nın bir milyon katı büyüklüğündedir.
b- ) Dünya’nın her yerinde aynı anda gündüz ve gece yaşanmaz.
c- ) Dünya sürekli olarak kendi etrafında döner.
d- ) Dünya’nın her yerinde bir gün 24 saat değildir.

9.  Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüş yapmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
a- ) Bir gün                    b- ) 24 saat               
c- ) Mevsimler               d- ) Gece - Gündüz

10.  Dünya kendi etrafında dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?
a- ) Dünya’da hep gece yaşanırdı.
b- ) Dünya’da hep gündüz yaşanırdı.
c- ) Dünya’nın bir yarısında sürekli gündüz, diğer yarısında sürekli gece yaşanırdı.
d- ) Dünya’da yaşam olmazdı.

11.  Aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde Güneş doğuda bulunur?
a- ) Sabah     b- ) Öğle     c- ) İkinde     d- ) Akşam

12.  Güneş’e baktığımızda farklı zamanlarda değişik yerlerde görürüz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi
b- ) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
c- ) Güneş’in bizden uzakta olması
d- ) Güneş’in hareketli olması.

13.  Bir gün içindeki en aydınlık zaman aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sabah                     b- ) Öğle
c- ) İkindi                      d- ) Akşam

14.  Dünya’nın Güneş etrafında bir tur dönmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
a- ) Mevsimler               b- ) Aylar
c- ) 1 Yıl                         d- ) 1 Gün

15.  Dünya’daki deniz suları alçalıp yükselerek gelgit olayını oluşturur. Bun olaya aşağıdakilerden hangisi neden olur?
a- ) Güneş      b- ) Yıldızlar      c- ) Ay     d- ) Bulut

16.  Ay’ın görünmediği evre aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yeni Ay                   b- ) İlk Dördün
c- ) Dolunay                  d- ) Son Dördün

I.  Yeni Ay                    II.   İlk Dördün
III. Dolunay                 IV. Son Dördün
17. Yukarıda verilen Ay’ın evrelerinden hangilerinde Ay yarım daire şeklinde görülür?
a- ) I-II                         b- ) II-IV
c- ) I-III                       d- ) I-II-IV

I. Dünya            II. Güneş          III. Ay
18.  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin kendi ışığı vardır?
a- ) Yalnız I    b- ) Yalnız II    c- ) I-III    d- ) I-II

19.  Güneş ve Ay gökyüzünde eşit büyüklükte gibi görünür. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebidir?
a- ) Ay’ın evreleri olduğu için
b- ) Güneş’in ışığından dolayı
c- ) Ay ve Güneş’in çapları eşit olduğu için
d- ) Ay, Dünya’ya Güneş’ten daha yakın olduğu için

20.  Aşağıdaki evrelerin hangisinde Ay, Dünya’nın etrafında en fazla tur yapmıştır?
a- ) Yeni Ay                   b- ) İlk Dördün
c- ) Son Dördün                       d- ) Dolunay

21. Dünya’nın kendi ekseni etrafında hareketi sonucu Dünya üzerinde bir bölgede gündüz, ayni anda başka bir bölgede gece olmaktadır.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a- ) Dünya, kendi ekseni etrafında dönme
hareketi yapar.
b- ) Güneş, bir ülkede batarken diğerinde yeni doğar
c- ) Dünya üzerinde ayni anda hem gündüz
hem de gece yaşanır.
d- ) Bazı bölgelerde 6 ay gece yaşanır

Güneş, Dünya ve ay Boşluk Doldurma
P Dünya, Güneş etrafında dönerken, aynı zamanda……………………………çevresinde de döner.

P Dünya'nın kendi etrafında dönmesi ile …………………………..ve………………..oluşur.

P Dünya kendi etrafında dönerken Güneş'e bakan yüzü ………….... arkada kalan kısım ise   olur.

P Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hareketinin yönü.................doğrudur.

P Dünya'nın kendi etrafındaki bir tam dönüşünü tamamladığı süreye bir…………………..         adı verilir.

P Bir günlük süre içinde ………………………….kez gündüz, …………………….. kez gece olur.

P Dünya'nın ışık alan bölümlerinde …………………., ışık almayan bölümlerinde ise ……………….. yaşanır.

P ",,,,,,…………… dünyanın bir tam dönüş hareketinin tamamlandığı doğa olayıdır.

P Saat; insanların, Dünya'nın bu hareketini tamamladığı bir günlük süreyi  ………………………zaman dilimine ayırdığı bir zaman süresidir.

P Dakika, saniye ve salise ………………………..tarafından oluşturulmuş zaman dilimleridir.

P Dünya kendi etrafında ve Güneş'in etrafında dönerken biz bunu ……………………., ………………….., yeryüzünü sabit, Güneş'i …………………..gibi hissederiz.

P Dünya, kendi etrafında dönerken aynı zamanda da …………………………….’in çevresinde dolanır.

P Dünya'nın Güneş etrafındaki ………………………'na dönme ya da devir adı verilir.

P Dünya, Güneş etrafındaki bir tam ………………………..dolanımını …………………günde tamamlar.

P Dünya'nın Güneş etrafındaki bir tam …………………………dolanımına ………………………..adı verilir.

P Ay, …………………………………………………….döner.

P Ay, Dünya'nın etrafında            . ……………….günde dolanır.

P Ay, Dünya ile birlikte: ……………………'in etrafında dolanır.

P Ay'ın dönüşünün ilk yarısı (1 - 14 günler arası) ışık alan kısmı, Dünya'dan baktığımız zaman ……………….gibi, kalan yarısı da (15 - 28 günler arası) ışık alan kısmı, Dünya'dan baktığımız zaman ………………………………………………………..gibi görülür.

P Ay'ın görünüşündeki belli aralıklarla tekrarlanan bu değişikliklere …………………………..denir.

P Ay'ın 4 evresi vardır.
I.……..,                                        II………
III…………………….                        IV…………………'dür.

P  …………….Dünya ile Güneş arasında kaldığı anlarda Ay'ı göremeyiz.


indir
P …………………… yeni ay evresinden 14 gün sonra oluşur.

P ………………….., ters D harfi gibi görünür.

P ……………………yeni aydan 7 gün sonra oluşur.

1 yorum :

Adsız dedi ki...

bu testlerin cevap anahtarı yokmu

Yorum Gönder