5 Mart 2012 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Güneş Dünya ve Ay Etkinliği

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay ödevi, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme ödevi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay test, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme test, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay çöz, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay etkinliği, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme etkinliği, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay çalışma sayfası, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme çalışma sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay indir, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay konu tekrarı, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme konu tekrarı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay kazanım değerlendirme, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme kazanım değerlendirme,


Dünya, Güneş ve Ay
1. Dünya, Güneş ve Ay'ın büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Büyüklükleri birbirine yakındır.
b- ) Güneş içlerinde en büyük olanıdır.
c- ) Dünya içlerinde ne büyük olanıdır.
d- ) Güneş ve Dünya'nın büyüklükleri birbirine yakın, Ay'ınki ise onlardan küçüktür.

2. Dünya, Güneş ve Ay'ın şekilleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Dünya ve Güneş'in şekli birbirine benzer, Ay'ın şekli ise farklıdır.
b- ) Dünya, Güneş ve Ay'ın şekli farklıdır.
c- ) Güneş ve Ay'ın şekli birbirine benzer,
Dünya'nın şekli farklıdır.
d- ) Dünya, Güneş ve Ay'ın şekli benzerdir.

3. Güneş'in gökyüzünde sürekli hareket halinde olması, aşağıdakilerden han¬gisi ile açıklanabilir?
a- ) Dünya, kendi ekseni etrafında döner.
b- ) Güneş, Dünya'nın etrafında döner.
c- ) Dünya, Güneş etrafında döner.          
d- ) Güneş, kendi ekseni etrafında döner.

4. Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Dünya'nın Ay'a uzaklığı kadardır.
b- ) Dünya'nın Ay'a uzaklığından azdır.
c- ) Dünya'nın Ay'a uzaklığından çoktur.
d- ) Ay'ın Güneş'e uzaklığına eşittir.

5. Ay'ın hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Dünya etrafında dönme süresi kendi ekseni etrafında dönme süresine eşittir.
b- ) Kendi etrafında dönme hareketi yapar.
c- ) Tek başına Güneş etrafında dönme hareketi yapar.
d- ) Kendi etrafında dönem süresi Güneş etrafındaki dönme süresine eşittir.

6. Aşağıdaki günlerden hangisinde Ay, Dünya'yı daha az aydınlatır?
a- ) 14                 b- ) 10        c- ) 7            d- ) 2

7. Dünya ve Ay'ın her zaman aynı yüzlerinin birbirine bakmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- ) Dünya ve Ay'ın Güneş etrafındaki dolaşma sürelerinin aynı olması
b- ) Ay'ın Dünya etrafındaki dolaşma süresinin Dünya'nın kendi ekseni etrafında dolaşma süresine eşit olması
c- ) Dünya ve Ay'ın kendi etrafındaki dolaşma sürelerinin aynı olması
d- ) Güneş ve Ay'ın Dünya etrafındaki dolaşma sürelerinin aynı olması

8. Dünya'nın hareketleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a- ) Güneş etrafındaki hareketi 1 ay sürer.
b- ) Kendi etrafındaki hareketi 1 gün sürer.
c- ) Ay etrafındaki hareketi 1 ay sürer.
d- ) Ay etrafındaki hareketi 1 yıl sürer.

9. Güneşin battığı zaman aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) sabah       b- ) öğle      c- ) ikindi   d- ) akşam

I. Kutuplarda bir yılda 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanması
II. Gece gündüz oluşumu
III. Güneş'in doğup batması
IV. Mevsimlerin oluşumu
10. Yukarıda verilen olaylardan hangisi, Dünya'nın kendi etrafında dönmesi ile ilgilidir?
a- ) I ve II                     c- ) III ve IV
b- ) II ve III                  d- ) IV ve I

11. Aracımızla seyahat ederken uzaktaki araçları gerçek büyüklüklerinden daha küçük görürüz.
Yukarıda anlatılandan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
a- ) Uzaktaki cisimleri daha büyük görürüz.
b- ) Cisimler yakınlaştıkça büyür.
c- ) Cisimler uzaklaştıkça görünümleri küçülür.
d- ) Cisimlerin uzak veya yakındaki görünümleri farklı değildir.

12. Aşağıda verilen zamanlardan hangi¬sinde gökyüzüne bakıldığında Ay ve Güneş'i birlikte gözlemleme ihtimali daha yüksektir?
a- ) Sabah saat 10'da
b- ) Öğlen saat 12'de
c- ) Öğleden sonra saat 3'te
d- ) Güneş'in batmaya yaklaştığı saatlerde

13. dut, armut, balon, muz, karpuz, basketbol topu, küre Güneş, şekil olarak yukarıdakilerden kaç tanesi ile benzer değildir?      
a- ) 1               b- ) 2             c- ) 3               d- )
14. Ay'ın gündüz vaktinde gökyüzünde görülememesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Ay'ın gündüz vaktinde Güneş'in arka kısmında kalması
b- ) Ay ve Dünya'nın Güneş etrafını farklı sürelerde dolaşmaları
c- ) Güneş'in verdiği ışığın Ay'a göre çok fazla olması
d- ) Ay ve Dünya'nın kendi etrafında dönme sürelerinin farklı olması

15. Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareketi sonucu Dünya üzerinde bir bölgede gündüz, aynı anda başka bir bölgede gece olmaktadır.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Dünya, kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
b- ) Bazı bölgelerde 6 ay gece yaşanır.
c- ) Dünya üzerinde aynı anda hem gündüz hem de gece yaşanır.
d- ) Güneş, bir ülkede batarken diğerinde yeni doğar.


“Geçmişte insanlar Güneş'in gökyüzünde hareket halinde olmasından dolayı Güneş'in Dünya etrafında döndüğünü düşünürlermiş. Fakat günümüzde bu olayın sebebinin Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi olduğu bilinmektedir.”
16. Yukarıda anlatılanlardan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
a- ) Eski bilimsel düşüncelerle günümüz dekiler arasında farklılık olabilir.
b- ) Güneş, Dünya etrafında dönmektedir.
c- ) Dünya, kendi ekseni etrafında dönmesini bir günde tamamlar.
d- ) Güneş'in hareketleri değişebilir.


17. Uzakta bulunan cisimleri gerçek boyutlarından küçük görürüz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılanla benzerlik göstermez?
a- ) Uzakta bulunan geminin yalnız bacasının görülmesi
b- ) Güneş'in Ay'dan çok büyük olmasına rağmen büyüklüklerinin birbirine yakın görülmesi
c- ) Uzakta bulunan uçağın kuş kadar küçük görülmesi
d- ) Uzakta bulunan bir evin maket ev gibi görülmesi
18. Ay'ın Dünya etrafında dolaşma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 24 saat                     b- ) 27 gün 7 saat
c- ) 40 gün 5 saat            d- ) 365 gün 6 saat

19. Dünya'nın hareketleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a- ) Dünya, önce kendi ekseni etrafında sonra Güneş etrafında döner.
b- ) Dünya, önce Güneş etrafında sonra kendi etrafında döner.
c- ) Dünya, aynı anda hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında döner.
d- ) Dünya, önce Ay, sonra Güneş etrafında döner.

20. Ay'ın büyüklüğünün Dünya ile karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
a- ) Ay, Dünya'nın yarısı kadardır.
b- ) Ay, Dünya'nın onda biri kadardır.
c- ) Ay, Dünya'nın dörtte biri kadardır.
d- ) Ay, Dünya'nın iki katıdır.

I. Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü bir günde tamamlar.
II. Gece ve gündüz, Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur.
III. Güneş, kendi etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlar.
IV. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünü görürüz.
21. Yukarıdaki bilgilerin doğru ve yanlış olarak gruplandırılması hangisindeki gibidir?
        Doğru            Yanlış
a- )  I ve II              III ve IV
b- )  II ve III          I ve IV
c- )  I ve IV             II ve III
d- ) III ve IV          I ve II

“Güneş, Dünya ve Ay şekil olarak birbirine benzer yapıdadır.”
22. Buna göre bu gök cisimleri aşağıdaki şekillerden hangisine benzemektedir?
                                   a- ) küre    b- ) küp        c- ) silindir     d- ) prizma


indir

“Dünya, ekseni etrafında dönme hareketi yapar.“
23. Bu hareket sonucunda, aşağıda verilenlerden hangisi oluşur?
I. Gece – gündüz        II. Yıl
III. Mevsimler             IV. Dolunay
a- ) I                b- ) II              c- ) III        d- ) IV 

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder