23 Nisan 2012 Pazartesi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime ara, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime bul, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime çöz, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime değerlendirme, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime test, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime çalışma sayfası yaprağı kağıdı, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime ödev, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime fotokopi, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime test, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime yaz, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime çiz, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime öğrenci etkinliği 
1. İnsanların tükettikleri sebze – meyvelerin pazarlanması ve satılması hangi mesleğin ortaya çıkmasını sağlamıştır?
a- ) manav                             b- ) seracılık  
c- ) fırıncılık                         d- ) çiftçilik

2. “Toplum çeşitli mesleklere mensup insanlardan oluşur.”
Mesleklerin tümünün ortak özelliği nedir?            
a- ) toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamaları
b- ) öğretmenler tarafından yetiştirilmeleri
c- ) toplumun yönetim işlerini yapmaları
d- ) benzer yeteneklere sahip olmaları
 
3. Ürünlerin fabrikadan satış yerlerine ulaştırılmasına ne ad verilir?
a- ) tüketim                        b- ) dağıtım  
c- ) üretim                          d- ) planlama

4. “Doğal zenginliklerimizin tüketiminde tasarruf sağlamak için geri dönüşümlü atıklar toplanır. Bunlar ham madde olarak tekrar kullanılabilir.”
 Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü atık madde değildir?
a- ) gazete, dergi, kağıt       b- ) yemek atıkları
c- ) metal kutular                 d- ) cam şişeler

5. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımıza örnek olamaz?
a- ) gitar kursuna gitmek
b- ) kendimize mevsimine uygun kıyafetler almak
c- ) düzenli olarak beslenmek
d- ) içinde barınabileceğimiz evimizin olması

6. Bir kişi yada ailenin bir yıl içinde eline geçen toplam paraya ne ad verilir?
a- ) ücret     b- ) gider    c- ) yıllık gelir    d- ) fiyat

7. Bütçe ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) paramızı nasıl kullanabileceğimiz ile ilgili yaptığımız plandır
b- ) bir ürünü satın almak için yaptığımız harcamalardır
c- ) insanların gelir ve giderlerini ayrıntılı bir biçimde gösterir
d- ) insanların paralarını, tasarruflu bir şekilde harcamalarını sağlar

8. İnsanların üretim yapmasının temel sebebi nedir?
a- ) kazançlı bir etkinlik olması
b- ) ortamın, üretime müsait olması
c- ) toplumun ve insanların ihtiyaçlarının karşılanması
d- ) insan gücünün değerlendirilmesi

9. Üretimi için gereken paraya ne ad verilir?
a- ) sermaye                 b- ) makineler
c- ) iş gücü                      d- ) ham madde

10. “Bazı insanlar roman veya hikaye üretirler. Bunlar okuma ihtiyacımızı karşılayan çalışmalardır.”
 Bu ihtiyacımız hangi mesleğin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
a- ) sanatçılık                                b- ) yazarlık
c- ) gazetecilik                              d- ) öğretmenlik

11. Şarküteride bulunan kahvaltı malzemesi henüz aşağıdaki aşamalardan hangisinden geçmemiştir?
a- ) üretim                                     b- ) dağıtım  
c- ) tüketim                                    d- ) planlama

12. Bir ürünü satın alırken en çok …………. Dikkat etmeliyiz.
 Bu cümle hangi seçenekteki ifade ile tamamlanmalıdır?
a- ) rengine                  b- ) fiyatına
c- ) ihtiyacımızı karşılayıp karşılamadığına
d- ) büyüklüğüne

13.İnsanlar değişik ürünlere ihtiyaç duyarlar. Bunlar da değişik mesleklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin, ………. Sorunları …….. ortaya çıkmasını sağlamıştır.”
Bu metin hangi ifade ile tamamlanmalıdır?
a- ) sağlık – doktorluğun
b- ) eğiti – avukatlığın
c- ) güvenlik – öğretmenliğin
d- ) sağlık çitçiliğin

14. “Her ailenin ….. gibi temel ihtiyaçları vardır.”
Bu cümle hangi ifadeyle tamamlanamaz?
a- ) barınma                 b- ) beslenme

indir
c- ) giyinme                  d- ) lüks otomobil

15. Yeni doğmuş bir bebeğin aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur?
a- ) Anne sütü                 b- ) Oyuncak
c- ) Giyecek                     d- ) Barınacak ev

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder