27 Nisan 2012 Cuma

4. Sınıf Türkçe Dersi Türkçe - test

4. Sınıf Türkçe Dersi Test, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test indir, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test çalış, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test çalışma kağıdı sayfası yaprağı, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test öğrenci çalışması, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test değerlendirme, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test fotokopi, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test konu kavrama tekrar alıştırma, hazırlık,
1. Aşağıdaki dizelerden hangisi, soru cümlesidir?
a- ) Bu çocuk, her gün kitap okuyor mu
b- ) Hepsi güzel resimlerle süslüdür
c- ) Biri hayvanları tanıtır
d- ) Öbürü masallar anlatır bana

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, acıma anlamı vardır?
a- ) Minik kuş, penceremin önünde ötüyor
b- ) Yavrucağız, mahsun mahsun annesini arıyor!
c- ) Sana bu hatayı bir daha yapma demedim mi?
d- ) Ellerindeki yaralar, bir türlü iyileşmedi.

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcük değildir?
a- ) kaide       b- ) Mavi       c- ) Sarışın       d- ) Tatlı

4.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Türkçe sözcüklerde aynı iki ünsüz harf yan yana gelmez.
b- ) “silah” sözcüğü büyük ünlü uyumuna uyar.
c- ) Türkçe sözcüklerin başında iki ünsüz yan yana bulunmaz.
d- ) “ğ” harfi Türkçe sözcüklerin başında bulunmaz.

5.  “Kuzu ile ağıl” sözcükleri arasında anlamca bir ilişki vardır. “papağan” ile aşağıdaki sözcüklerin hangisi arasında, buna benzer bir ilişki kurulabilir?
a- ) ağaç        b- ) Dal        c- ) Kafes       d- ) Orman

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, somut (madde) anlamlı değildir?
a- ) tahta     b- ) Dolap      c- ) Tebeşir      d- ) Sevgi

7. “Boncuk’un boynundaki tasmayı Orhan Usta tam iki ayda yapmıştı.” Cümlesinde kaç özel isim vardır?
a- ) 1            b- ) 2             c- ) 3               d- ) 5

8. Hangisi soyut isimdir?
a- ) Heyecan     b- ) Bakır     c- ) Dünya      d- ) Kitap

9. “Karnıyarık” ismi nasıl incelenir?
a- ) Özel-tekil-bileşik-soyut-i hali
b- ) Cins-tekil-bileşik-somut-yalın halde
c- ) Cins-tekil-bileşik-soyut-yalın halde
d- ) Cins-tekil-basit-somut-yalın halde

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin”-de” halindedir?
a- ) Feda     b- ) Orkide     c- ) Sütte      d- ) Fayda

11. “Berber” ile ”makas” arasında bir ilişki vardır.”Marangoz” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki kurulabilir?
a- ) Koltuk     b- ) Masa     c- ) Rende      d- ) Kapı

12. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a- ) Duyma   b- ) İşitme   c- ) Konuşma   d- ) Dinleme

13. Aşağıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan kelime çifti hangisidir?
           “Geleceğin …………….bugünün ……………. İçindir.
a- ) İstekleri-gençleri    
b- ) Güzellikleri-Öğretmenleri
c- ) Çiçekleri- tohumları
d- ) Zenginlikleri- hayat

14. Aşağıdaki kelimeler kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde sondan ikinci sözcük hangisi olur?
      “olduğunu-insan-onun-bir-biliyoruz-iyi”
a- ) olduğunu   b- ) insan    c- ) onun      d- ) biliyoruz

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
a- ) Onun söyledikleri doğru mu?
b- ) Kentin en huzurlu sokağı burasıdır.
c- ) Altı çocuk burada yaşıyor.
d- ) Bu bölgede karasal iklim görülür.

16. “Teyzem, sıra babamın elbiselerine gelince dudak büküp geçti.” Cümlesinde ifade edilmek istenen duygu nedir?
a- ) Küçümsemek                   b- ) Gülümsemek
c- ) Bağırmak                        d- ) Konuşmak

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Ağabeyim de ablam da çalışıyor.
b- ) Bu kalemde seninmidir?
c- ) Akşam iyi uyudum.
d- ) Yaşlılarda çocuklar gibidir, hemen darılırlar.

18. “mi” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine zaman anlamı katmıştır?
a- ) Kapı açıldı mı?   b- ) Kış geldi mi sobalar kurulur.
c- ) Evde bulabildi mi? 
d- ) Derslerine çalışıyor musun?

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?
indir
a- ) Nereden geliyorsun  
b- ) Siz de mi geleceksiniz
c- ) Nerede oturuyorsun?
d- ) Yağmur bir başladı mı kesilmez

1 yorum :

Adsız dedi ki...

Sınava çalışmak için çok iyi bir fırsat

Yorum Gönder