9 Nisan 2012 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım ara, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım test, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım cevaplı sorular, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım değerlendirme, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım çalışma sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım konu tekrarı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım konu kavrama,5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım ödev, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım fotokopi, Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım öğrenci çalışma sayfası, Fen 5 Canlılar Dünyasını Gezelim Görelim Tanıyalım Keşfedelim ödev,

Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım
1. Bilim insanları canlıları kolay inceleyebilmek için sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmanın içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a- ) Bitkiler                     b- ) Hayvanlar
c- ) İnsanlar                    d- ) Mantarlar

2. Dilekler sınıfta kara yosunu ile papatyayı inceleyerek benzer ve farklı yönlerini yazıyorlar. Buna göre her iki çiçeğin ortak yönü olarak neyi yazmaları gerekir?
a- ) Her ikisinin de çiçeği vardır.
b- ) Her ikisinin de yaprağı vardır.
c- ) Her ikisinin de gövdesi vardır.
d- ) Her ikisinin de kökü vardır.

3. Çiçeksiz bitkilerin yaşam alanlarını inceleyen bir kişi, bu bitkileri nerede göremez?
a- ) Göl kenarlarında                      b- ) Çöllerde
c- ) Ağaç gövdelerinde                   d- ) Bataklıklarda

I. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlama
II. Topraktan suyu ve suda çözünmüş olan maddeleri alma
III. Besin depo etme
4. Yukarıda verilen görevler bitkinin hangi bölümüne aittir?
a- ) Gövde      b- ) Yaprak       c- ) Kök      d- ) Dal

I. Fotosentez yapma              II. Klorofilsiz olma
III. Suda veya nemli ortamda yaşama
5. Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerin ortak özelliklerindendir?
a- ) Yalnız II             b- ) I ve II
c- ) I ve III              d- ) Yalnız I

6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a- ) Kök, bitkinin terleme yapmasını sağlar.
b- ) Bitkiler yalnız gündüz solumun yapar.
c- ) Gövde bitkiyi toprağa bağlar.
d- ) Bazı bitkilerin gövdeleri toprak altında bulunur.

1. Kaktüs   2. Nilüfer   3. İbrik otu   4. Fındık   5. Kara yosunu   6. Nohut
7. Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerdendir?
a- ) 1 ve 5      b- ) 3 ve 5     c- ) 1-3-6       d- ) 2-4-5

8. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalıdır?
a- ) Tavşan      b- ) Sinek       c- ) Karınca      d- ) Arı
9. Bazı bitkiler gövdelerinde besin biriktirirler ve biz bu besinleri yeriz. Bu bitkilere örnek olarak aşağıdakilerden hangisini verebiliriz?
a- ) Patlıcan   b- ) Biber   c- ) Patates   d- ) Domates

10.Bitkiler topraktan emdikleri fazla suyu yapraklarındaki gözenekler yardımıyla dışarı atarlar.
Bu olaya …………………………….  denir.” 
Yukarıdaki tümceyi tamamlayan sözcük hangisidir?
a- ) Su atma                    b- ) Terleme
c- ) Solunum                    d- ) Gözenek açma

11. Çiçeğin hangi kısmı besin yapma ve koruyuculuk özelliğine sahiptir?
a- ) Çanak yaprak             b- ) Dişi organ
c- ) Taç yaprak                d- ) Erkek organ

12. Yukarıdaki eksik bırakılan kutucuğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
a- ) Toprak     b- ) Gövde     c- ) Su     d- ) Besin

I. Yeşil bitkiler fotosentez yaparak besin hazırlar. Doğadaki bütün canlılar bu besinlerden yararlanır.     
II. Bazı hayvanlar bitkilerle beslenir. Otla beslenen bu hayvanlar, diğer hayvanların besinini oluşturur.
13. Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Her ikisi de yanlıştır.    b- ) Yalnız II doğrudur.
c- ) Yalnız I doğrudur.
d- ) Her ikisi de doğrudur.

14. Bütün canlılar gibi bitkiler de solunum yaparlar. Bitki solunum sırasında havadaki hangi gazı kullanırlar?
a- ) Azot              b- ) Karbondioksit
c- ) Oksijen          d- ) Karbonmonoksit

Arzu, annesine götürmek üzere çiçekçiden gül alıyor. Güllerin renkli kısımlarının parlak görüntüsü ve kokusu Arzu’nun çok hoşuna gidiyor.
15. Yukarıdaki metinde Arzu çiçeğin hangi bölümünü beğenmiştir?
a- ) Taç yaprak           b- ) Çanak yaprak
c- ) Yaprak                  d- ) Çiçek

16.Uçma yeteneğine sahip olduğu halde memeliler grubunda yer alan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Penguen   b- ) Yarasa   c- ) Kartal   d- ) Karga

17. Hayvanlar belli özellikleri dikkate alınarak omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grupta incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanlar grubunda yer almaz?
a- ) Kuş                                       b- ) Kaplumbağa
c- ) Balık                                     d- ) Salyangoz

18. Emre balık ve kurbağanın özelliklerini yazmış. Emre’nin yazdığı özelliklerden hangisi sadece kurbağaya aittir?
I. Omurgalı grubunda yer alırlar.
II. Yumurtayla çoğalırlar.
III. Suda yaşarlar.
IV. Akciğer ve deri solunumu yaparlar.
a- ) I                b- ) IV           c- ) III             d- ) II

19. Tuğçe ve İdil “Bu hangi hayvan?” oyununu oynuyorlar. Tuğçe hayvanın özelliklerini söylüyor. İdil ise bu özelliklere ait bir hayvanın adını söyleyerek puan almaya çalışıyor. Tuğçe’nin söylediği özellikleri inceleyen İdil aşağıdaki hayvanlardan hangisinin adını söylemelidir?
I. Yumurtayla çoğalırlar.
II. Akciğerleriyle solunum yaparlar.
III. Vücutları tüylerle kaplıdır.
a- ) Bukalemun   b- ) Tavuk   c- ) Aslan       d- ) Kedi

 “Memeli hayvanların büyük bir bölümü karada yaşamaktadır. Ancak bazı memeliler denizde yaşarlar. Örneğin …………………………. denizde yaşayan bir memelidir.”
20. Yukarıdaki tümce hangi sözcük ile tamamlanamaz?
a- ) Fok     b- ) Yunus     c- ) Penguen     d- ) Balina

21. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a- ) Sürüngenler yumurta ile çoğalır.
b- ) Kuşlar başkalaşım geçirir.
c- ) omurgalı hayvanların tümü yavrularını sütle besler.
d- ) Akciğer solunumu yapan hayvanların hepsi karada yaşar.

I. Doğurarak çoğalma.
II. Sıcakkanlı olma.
III. Vücutlarının pul ve sert plakalarla kaplı olması.
22. Yukarılardan hangileri sürüngenlerin ortak özelliklerindendir?
a- ) I ve II               b- ) Yalnız II
c- ) II ve III           d- ) Yalnız III

solucan-kelebek-karınca-arı-midye-salyangoz
23. Yukarıda verilen hayvanlardan kaç tanesi omurgasız canlılar sınıfında yer almaktadır?
a- ) 6             b- ) 5            c- ) 4          d- ) 3

I. Koyun           IV. Atmaca            II. Ayı
V. Tavuk           III. Köpek            VI. Hindi
24. Yukarıdaki canlılardan hangileri hem ot, hem de etle beslenir?
a- ) I-II-V                            b- ) II-V-VI
c- ) II-III-VI                      d- ) I-IV-V

I. Kök       II. Gövde     III. Sap       IV. Çiçek
25. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri mantarlarda bulunur?
a- ) I ve II                  b- ) I-II ve III
c- ) Yalnız III             d- ) I ve III

26. Penisilin adı verilen antibiyotik hangi gıda maddesinde oluşan küfün kullanılmasıyla elde edilmiştir?
a- ) Yoğurt    b- ) Ekmek   c- ) Süt           d- ) Peynir

27. Sütte bulunan mikroskobik canlıları öldürmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kurutma             b- ) Dondurma
c- ) Soğutma              d- ) Pastörize

28. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden olmaz?
a- ) Sofra artıklarının toprağa gömülmesi.
b- ) Kullanılmış suların akarsulara karışması.
c- ) Ormanların tahrip edilmesi.
d- ) Elektrik enerjisinin üretiminde kömür kullanılması.

29. Bilinçsiz avlanma sonucunda yurdumuzda bir çok hayvanın nesli tükenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan biridir?
a- ) Keçi    b- ) Kelaynak    c- ) Deve kuşu    d- ) Kedi

30. Atatürk çevrenin ve doğanın korunmasına büyük önem vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu düşüncesinin bir göstergesidir?
a- ) Atatürk Orman Çiftliğini kurması.
b- ) Türk Dil Kurumunu kurması.

indir
c- ) Ağaç dikilmesini istemesi.
d- ) Çiçekleri sulaması.

1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – c, 5 – c, 6 – d, 7 – b, 8 – a, 9 – c, 10 – b,
11 – a, 12 – d, 13 – d, 14 – c, 15 – a, 16 – b, 17 – d, 18 – b, 19 – b, 20 – c,
21 – a, 22 – d, 23 – a, 24 – b, 25 – c, 26 – d, 27 – d, 28 – a, 29 – b, 30 - a

1 yorum :

Adsız dedi ki...

bu siteyi çok beğeniyorum ancak bu soruları tıklıyarak cevaplarını alsak ve o yanlış yaptığımız soruları yazı ile konu anlatımı yapsaniz daha iyi olur...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Yorum Gönder