27 Mayıs 2012 Pazar

5. Sinif Türkçe Dersi Atatürk'ün Fikir Hayati


5. Sınıf Türkçe Dersi Atatürk'ün Fikir Hayatı Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı 

ATATÜRK’ÜN FİKİR HAYATI
Akılcılık ve bilimden yana olmayı gerektirir. Bilimde ilerleme olmadan, kalkınma
ve gelişmeden söz edilemez. Bilimden uzak kalan toplumlar, uygar dünyada
kendilerine yer bulamazlar.
    Bu gerçeği, bilen Atatürk, bir konuşmasında şöyle demiştir. “Dünyada her
şey için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fenin dışında yol gösterici
aramak gaflettir, cehalettir.”
    “Cehaletle savaşmanın yollarından biri de okumaktır.” Diyen Atatürk sürekli okuyup araştırırdı.
    Bize düşen görev akıl ve bilim yolundan ayrılmadan, sürekli okuyup araştırarak ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır.

* İlk 3 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Akılcılığın gereği nedir?
____________________________________________________________

2. En iyi yol gösterici nedir?
____________________________________________________________

3. Atatürk, cehaletle okuma arasında nasıl bir bağ kurmuştur?
____________________________________________________________

4. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan sözcükleri bulup doğrularını yazınız.
P Gençecik bir adamdı. (……………………………………………………………)

P Onu hemen ankara hastanesine kaldırdılar. (……………………………………………………………)

5. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri düzgün bir cümle haline getiriniz.
P şartsız – kayıtsız – milletindir – hakimiyet
___________________________________________________________

P barış – dünyada – yurtta – barış
____________________________________________________________

6. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Aşıdan değil (  )mikroptan kork (  ) Çünkü hastalık zor (  ) Korkulacak şey mi aşı(  )

7. Aşağıdaki cümleleri okuyup doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y sesi koyunuz.
(   ) Şiirde dize başları büyük harfle yazılır.
(   ) Şiir yazan kişilere şair denir.
(   ) Şiirde her satıra mısra veya dize denir.

8. “Kırmak” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gerçek anlamda kullanılmamıştır?
a- ) Annem çay bardağını kırdı.                            b- ) Arabanın camı kırıldı.
c- ) Rüzgar bütün dalları kırdı.                             d- ) Bu sözün kalbimi kırdı.

9.  “Dut yemiş bülbüle dönmek” deyiminin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Çenesini tutmak.                       b- ) Çenesi açılmak.
c- ) Çene yarıştırmak.                      d- ) Çene çalmak

 

10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlıdır?
a- ) baş _ kafa                                 b- ) yürümek _ koşmak
c- ) dar _ uzun                                 d- ) ağlamak _ kızmak

11. Atatürk’ün doğum ve ölüm tarihleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- ) 1881 – 1919        b- ) 1881 – 1938     c- ) 1981 – 1938     d- ) 1881 – 1923

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa anlam değişmez?
a- ) İhtiyar, adama bildiklerini anlattı.
b- ) Annesi, ona bakıp bakıp ağlıyordu.
c- ) Genç, doktorun yüzüne baktı.
d- ) O, kitabı kardeşine verdi.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır?
a- ) Ağaçlarda bu yıl meyve yok.
b- ) Bizim kedinin üç yavrusu var.
c- ) Karabaş yine ve gelmedi.
d- ) Okulda geziye gideceğiz.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) 1999’da Bursa’ya taşındık.
b- ) Ömer,1988’de doğmuş.
c- ) Kırşehirde halk, meydanda toplanmıştı.
d- ) Bu uçak nereye gidiyor?

15.“Atatürk, çalışkan bir insandı.” Cümlesinde niteliği belirten sözcük hangisidir?
a- ) Atatürk               b- ) çalışkan            c- ) bir       d- ) insandı.

16. “Bahçedeki …………………………… güllerden istiyorum. “cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük getirilemez?
a- ) sarı         b- ) büyük      c- ) kırmızı      d- ) beş

17.Kırık ayna kötü görünüyordu.” Cümlesinde altı çizili sözcük adın hangi özelliğini belirtmektedir?
a- ) miktarını    b- ) sayısını    c- ) yerini    d- ) durumunu

18. Aşağıdakilerden hangisi özel ad değildir?
a- ) Kasaba          b- ) Ankara              c- ) Türkçe            d- ) Tekirindir
19. Aşağıdakilerden hangisi somut addır?
a- ) sevgi         b- ) korku    c- ) boncuk     d- ) akıl

20. Atatürk’e layık evlatlar olabilmemiz için neler yapmamız gerektiği konusunda düşüncelerinizi yazınız.
____________________________________________________

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder