15 Haziran 2012 Cuma

5. Sinif Türkçe Dersi 50 Soruluk Test Değerlendirme Etkinliği


5. Sınıf Türkçe Dersi 50 Soruluk Test Değerlendirme Etkinliği Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı 

 “Uçak yapımcılığı pek çabuk ilerledi. Hele İkinci Dünya Savaşı’nda uçakların askerlikte ne kadar işe yaradığı anlaşılınca, endüstride ileri milletler birbirleriyle yarışa çıktılar. Havacılıkta deney ve bilgiler arttıkça hem motorlu hem de motorsuz uçaklar gelişti. Yeni uçaklar baştan başa hafif fakat pek dayanıklı maddelerden yapılıyor. İçlerinde yapacakları işlere göre boy boy silahlar bulunuyor.

* İlk iki soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1. Parçada uçak yapımcılığının ilerlemesinin sebepleri arasında aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a- ) Endüstride ileri milletlerin birbirleriyle yarışa çıkmaları.
b- ) İkinci Dünya Savaşı’nda uçakların öneminin anlaşılması.
c- ) Havacılıkta deney ve bilgilerin artması.
d- ) Uçaklarda boy boy silahların bulunması.

2. Parçaya göre uçak endüstrisi hangi olaydan sonra gelişmeye başlamıştır?
a- ) Havacılıkta deney ve bilgilerin artmasından sonra
b- ) Çeşit çeşit silahların bulunmasından sonra
c- ) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
d- ) Endüstride ileri ülkelerin birbirleriyle yarışmasından sonra.

3.Bu” kelimesi hangi seçenekte sıfat olarak kullanılmıştır?
a- ) Bu okulu hiç sevmedim.
b- ) Bu ve arkadaşları bahçede top oynuyorlardı.
c- ) Bunu bana annem öğretmişti.
d- ) Beğendiğim ayakkabı bu değil.

4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce yer alır?
a- )  Konunum                  b- )  Kof
c- )  Koca                         d- ) Koçak

5. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, “sert sessizlerin yumuşaması” vardır?
a- ) Kitabım                      b- ) Milletimiz
c- ) Sepetten                    d- ) Sıcaktan

“Biz biliriz bizim işlerimizi,
İşimiz kimseden sorulmamıştır.”
6. Yukarıda verilen mısralarda kaç hece vardır?
a- )  7                               b- ) 22
c- ) 21                               d- ) 18

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi öznel bir ifadedir?
a- ) Dünyamız, Güneş’in etrafında döner.
b- ) Bir yıl 365 gün 6 saattir.          
c- ) 2006’nın en önemli olayı,  okulumuza yeni bir merdiven yapılmasıdır.       
d- ) Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunur.

8. “Okula yeni gelen arkadaşımıza bütün sınıf soğuk davranıyor.”
Bu cümlede mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) okul                                 b- ) arkadaş
c- ) soğuk                              d- ) davranıyor

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur?
a- ) Burası eşi benzeri olmayan bir bahçeymiş.
b- ) Devin gözleri otomobil farı gibiymiş.
c- ) Anası:”Yapma kızım, etme kızım.” diye yalvarmış.
d- ) Adamın boyu neredeyse bir minare kadarmış.

Her yıl bir yaş daha büyüyoruz.
Yaş ağaçları değil, kuru ağaçları keselim.
10. Yukarıda altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir?
a- ) sesteş                                 b- ) eş anlamlı
c- ) zıt anlamlı                          d- ) mecaz

11. Hangi cümlede virgül (,) yanlış yerde kullanılmıştır?
a- ) Sakla samanı, gelir zamanı.
b- ) Öğretmenimiz, her zaman bize dürüst olmamız gerektiğini anlatırdı.
c- ) Hey, ağacın dallarını kırmayın!
d- ) Muayene olmak, için hastaneye gitti.

12. Bir sözcüğün yazımında yanlışlık yapılıp yapılmadığına nereden bakarız?
a- ) sözlük                               b- ) imla kılavuzu
c- ) ansiklopedi                     d- ) atasözleri ve deyimler sözlüğü

13. Şimdiki aklım olsaydı, derslerime daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir?
a- ) pişmanlık                        b- ) kızgınlık
c- ) kıskançlık                      d- ) sevinç

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Soğuktan ellerim dondu.
b- ) Koşmaktan çok yoruldum.
c- ) Bugün erken kalktım.
d- ) Uykum gelince yattım

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sert sessizlerin yumuşamasına uğramamıştır?
a- )  İnatçı                      b- ) Değmediği
c- ) Alışkanlığı                 d- ) Özgürlüğü

16. “Arkadaşlarının kitabında gözü kaldı.”
Cümlesindeki altı çizili söz grubunun anlamı, aşağıdakilerden hangisine uygundur?
a- )  Çok beğenmek.            b- )  Gözünü ayıramadı.
c- )  Okumak istedi.                 d- ) Baktı durdu.

17. Eli kalem tutmak” değimini açıklayan seçenek hangisidir?
a- ) Kalemi iyi kullanmak
b- ) Okur yazar olmak.
c- ) Kalem ile yazı yazmak.
d- ) Elde kalem tutmak

18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?
a- )  Tatlı                        b- ) Çay
c- ) Gece                        d- ) Güneş

19. “Gökyüzünde bir tek parlak yıldız yoktu.” Cümlesinde ön ad hangisidir?
a- ) gökyüzünde                   b- ) parlak
c- ) yıldız                              d- ) yoktur

20. “Durmuş dayı gözlerini ocağa dikip uzun düşüncelere daldı.” tümcesinde ön ad olan sözcük hangisidir?
a- ) uzun                    b- ) gözlerini
c- ) dikip                    d- ) düşüncelere

21.Aşağıdaki deyimlerden hangisi sır saklayanlar için kullanılır?
a- ) Laf ebesi            b- ) Aklı evvel
c- ) Boşboğaz              d- ) Ağzı sıkı

22. Atalarımız: (  ) El yarası geçer (  ) dil yarası geçmez. (  ) demişler (  )
Yukarıdaki tümcede, hangi noktalama imleri konmamıştır?
a- ) (!)  (,)   (!)   (?)      b- ) (“)   (,)   (“)   (.)
c- ) (;)  (!)  (?)   (,)        d- ) (-)  (,)  (.)  (“)

23. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde hal eki yoktur?
a- ) Karda                             b- ) Gölde
c- ) Gövde                          d- ) Yolda

24. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi “kök” haldedir?
a- ) Derecik                          b- ) Kiremitçi
c- ) Kiremit                          d- ) Tepelikler

25. Hangi noktalama işareti cümlenin bittiğini göstermez?
a- ) Soru işareti                    b- ) Kısa çizgi
c- ) Nokta                           d- ) Ünlem işareti

26. Bedava sirke baldan tatlıdır.” atasözünü hangisi açıklar?
a- ) Çok para ödenerek alınan sirke kıymetlidir.
b- ) Para ödemeden alınan malın değeri yoktur.          
c- ) Para vermeden elde edilen çok hoştur.
d- ) Az para ödeyerek alınan mallar kıymetlidir.

27. “Çözülmek” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Ayakkabının bağı çözüldü.
b- ) Havalar ısınınca buzlar çözüldü.                 
c- ) Problemi çözerken oldukça zorlandım.
d- ) Acı haberi duyunca eli ayağı çözüldü

28. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisinde “kaynaşma” olayı vardır?
a- )  Odayı iyice süpürdünüz mü? 
b- ) Evinizi yeniden boyattık.  
c- )  Babam, bize beşer kalem aldı.
d- ) Fırının daha yeni almıştık.

29. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-i” eki aldığında ses (hece) düşmesine uğramaz?
a- )  Zihin                             b- ) Sabır
c- ) Kilim                             d- ) Oğul

30. “Annesi, Gül’ü pazara götürdü.” Cümlesinde kaç tane isim vardır?
a- )  4                                   b- ) 3
c- ) 2                                   d- ) 1

31. “Şeker” sözcüğüne ek getirildiğinde hangisi çekim eki almış olur?
a- )  Şekerci                        b- ) Şekerlik
c- ) Şekerler                       d- ) Şekerli

32. Türkçe’de bir hecede en fazla kaç harf bulunur?
a- )  4                                  b- ) 3
c- ) 2                                    d- ) 1

33. “Kızcağızın gözlerinden yaşlar sel gibi  .......................”
a- )  akıyorlardı                    b- ) akacaktı
c- ) akıyordu                         d- ) akmaktaydılar

34. “Siz ve o , dünyayı cennet .....................”
a- )  sanıyorsunuz                 b- ) görüyordu
c- ) sanıyorsun                      d- ) görüyorsun

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?
a- ) Bütün insanlar uykuyu sever.
b- ) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
c- ) Kendine güvenen insanlar başarılı olur.
d- ) Suyu kaynatırsak buharlaşır.

36. ‘’Canlı‘’ sözcüğü hangi tümcede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bazı canlılar otla beslenirler.
b- ) Orhan çok canlı bir çocuktu.
c- ) Çiçekler de canlı birer varlıktır.
d- ) Gölde hiçbir canlı yaşamıyordu.


37.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi ek aldığı için anlam değiştirmiştir?
a- ) Çantam                    b- )  Evcil
c- )  sınıftan                  d- )  Evler 

38.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çalışmayı” anlatır?
a- ) Borç yiğidin kamçısıdır.
b- ) Ekmeden biçilmez.
c- ) Ayağını yorganına göre uzat.
d- ) Sürüden ayrılanı kurt kapar.

39.  “Genç ihtiyara yardım için hemen geldi.” Cümlesinde anlam bozukluğunu gidermek için hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır?
a- ) genç                    b- ) ihtiyara
c- ) yardım                          d- ) hemen

40. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ön ad yoktur?
a- ) On yıldır memleketten ayrıyım.
b- ) Sen zor işlerden hoşlanırsın.
c- ) Tembel insanları hiç sevmem.
d- ) Hasan, beline kemer takmış.

41.  Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok iyi dinlemek” anlamı taşır?
a- ) Kulağı çınlamak            b- ) Kulak kabartmak
c- ) Kulağına koymak         d- ) Can kulağıyla dinlemek

42.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, varlığın yerini belirten bir sıfat bulunmaktadır?
a- ) Kırmızı çiçeklerden bir demet yaptık.
b- ) Bu ağaca çıkamadım.
c- ) Üç ayakkabı aldım.
d- ) Yaylanın tepesinde püfür püfür rüzgâr esiyor.  

43.  Aşağıdaki cümlelerde geçen “mi” lerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a- ) Masamı toparladık.                   b- ) Ali’yi aradınız mı?
c- ) İrem’i görecek misiniz?            d- ) Siz de geliyormusunuz?  

44.  "Giydiği ak gömlek çok kirlenmiş." cüm­lesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kara                          b- ) Sarı
c- ) beyaz                        d- ) Kırmızı

45. Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?
a- ) Bardak                      b- ) Çardak
c- ) Durak                         d- ) Kazak   

46. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
a- ) göz boyamak            b- ) göze girmek
c- ) saç boyamak              d- ) göze batmak

47. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Az ateş çok odun yakar.
b- ) Sana vereyim bir öğüt; kendi ununu kendin öğüt
c- ) Damlaya damlaya göl olur.
d- ) Bir tepe yıkılır, bir dere dolar.

48. "Yazarların hepsi yazılarını tamamladık."cümlesindeki anlatım bozukluğu na­sıl giderilir?
a- ) "yazarların" kelimesi yerine "yazar" yazılarak
b- ) "tamamladık" kelimesi yerine "tamamladı" yazılarak          
c- ) "hepsi" kelimesi yerine "tümü" yazıla­rak
d- ) "yazılarını" kelimesi yerine "kitapları­nı" yazılarak

49. Altı çizili kelimelerden hangileri gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
I. İnce ipi çekince koptu
II. Elindeki vazo düştü, kırıldı.
III. Dayımlar, bizi çok sıcak karşıladılar.
IV. Adam şoföre çok ağır sözler söyledi.
a- )  Yalnız 2                     b- ) 1 ve 3
c- ) 2 ve 4                            d- ) 3 ve 4


indir
50. Hangi cümlede sebep-sonuç ilişkisi vardır?
a- ) Fatma, saçlarına örgü yaptırmıştı.
c- ) Sessizce öğretmenimizi beklemesini bilemiyoruz.
b- ) Saçları çok uzayınca kestirdi.
d- ) İzlediğimiz film çok güzeldi.

5 yorum :

Adsız dedi ki...

ÇOK KÖTÜÜ

Adsız dedi ki...

Cevaplar nerede?

Kadir RG dedi ki...

Allah sizden razı olsun emeğinizin karşılığını versin

Adsız dedi ki...

CEVAPLARI YOK MU

Kaan Kırbaş dedi ki...

cevaplar nerde

Yorum Gönder