1 Kasım 2012 Perşembe

3. Sinif Matematik Dersi Doğal Sayilar Test

3. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar test değerlendirme sayfası kağıdı yaprağı etkinliği fotokopi çöz ders ödev


1.Birim küplerin gösterdiği sayıları yazın.

2.
Okunuşları verilen doğal sayıları kalplerin içine yazalım.

Verilen doğal sayıların okunuşlarını yazın.
Burcu’nun sayısı:.................................................................
Ege’nin sayısı:.......................................................................
Aynur’un sayısı:...................................................................
Arda’nın sayısı:....................................................................

4. Yukarıdaki çocukların sayılarını çözümleyin.
P 999 :.................................................................................
P 805 :.................................................................................
P 330 :.................................................................................
P 127 :.................................................................................

5. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazın.
P 400 + 80 + 6 = ...................................
P 7 yüzlük + 9 birlik = ............................
P 800 + 30 = .........................
P 2 yüzlük = ...........................

6. Aşağıdaki tabloyu doldurun.

7. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sırala.
8. Aşağıdaki boşluklara büyük-küçük ( < , > ) sembollerinden uygun olanı yazın.
9. Aşağıdaki boşlukları doldurun.
P Çift doğal sayılar: ..........-..........-........-...........-..........
P Tek doğal sayılar: .........-.........-..........-..........-...........

10. Aşağıdaki tabloda çift doğal sayıları kurşun kalemle, tek doğal sayıları kırmızıyla boyayın.

527
52+26
788
45+34
300
41+25
28+12
123+4
605
91

11. Aşağıdaki eşyaların fiyatlarını büyükten küçüğe sembol kullanarak sıralayın.
bilgisayar        televizyon    buzdolabı     akülü araba

12. Aşağıdaki doğal sayıları küçükten büyüğe sembol kullanarak sıralayın.
287 – 245 – 205 – 250 – 235 - 218
.................................................................................................

13. Aşağıda istenen üç basamaklı doğal sayıları 9, 6, 5 rakamlarını birer kez kullanarak yazınız.
P En büyük sayı: .................................
P En küçük sayı :.................................
P En büyük çift sayı :..............................
P En büyük tek sayı :..............................
P En küçük çift sayı :..............................
P En küçük tek sayı :.............................

14.  4, 3 ve 6 rakamlarını birer kez kullanarak kaç değişik sayı yazabiliriz?
.................................................................................................

15. Tabloya göre soruları yanıtlayın.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

P Dörtten başlayarak ileriye doğru dörder ritmik sayın. Söylediğiniz rakamları yuvarlak içine alın.

P Kaç tane kutu işaretlediniz? .....................................

P İşaretlediğiniz kutularda 8’in katları olan sayıları kırmızıya boyayın ve yazın. .............................................................................................

P Yüz içinde ileriye doğru dörder ve sekizer ritmik sayarken hangi sayıları, her iki saymada da söyleriz, yazın. ....................................................................................
.................................................................................................

16. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
P İki tek sayının toplamı bir ................ sayıdır.
P Bir çift, bir tek sayının toplamı .............. sayıdır.
P İki çift sayının toplamı ................. sayıdır.

17. 638 doğal sayısındaki 3 rakamının sayı değerini 5 artırırsak sayının değeri kaç artar?


18.  753 < 743 ifadesinin doğru olabilmesi için 5 yerine hangi sayılar yazılmalıdır?
..................................................................................

19. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
328 : ……………………………………………………..
125 : ……………………………………………………..
666 : ……………………………………………………..
502 : ……………………………………………………..
894 : ……………………………………………………..
718 : ……………………………………………………...

20. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.
beş yüz otuz yedi : ……………………………………...
dokuz yüz doksan bir : …………………………………
yüz on dokuz : …………………………………………
dört yüz seksen sekiz : …………………………………
yedi yüz doksan altı : ………………………………….
21. Aşağıda verilen sayıların basamak adlarını,  basamak ve sayı değerlerini yazınız.
22. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen doğal sayıların değerlerini rakamla yazınız.
( 10 X 7 ) + ( 1X 9 ) = ………………………………………………..
( 100 X 3 ) + ( 10 X 2 ) + ( 1 X 5 ) = …………………………
( 100 X 9 ) + ( 1 X 9 ) = ………………………………………………
( 100 X 6 ) + 10 X 8 ) + ( 1 X 2 ) = ……………………………

23.  Aşağıda verilen sayıları karşılaştırıp, aralarına gelecek uygun sembolü yerleştiriniz.
63 ….. 85            342 ….. 807          687 ….. 324
511 ….. 957         772 ….. 139           219 ….. 219

24. Aşağıdaki rakamları kullanarak soruları cevaplayınız.      8,3,0,7
Üç basamaklı en büyük sayı : …………………….
Üç basamaklı en küçük sayı : …………………….
Üç basamaklı en küçük tek sayı : …………………
Üç basamaklı en büyük çift sayı : …………………

25. Aşağıdaki örüntülerdeki boşlukları tamamlayın.
6 – 12 - .... – 24 - .... – 36 – 42 - .....
7 - .... – 21 - ..... – 35 - ..... - ......
8 - ..... – 24 - ..... – 40 – 48 – 56
...... – 18 – 27 – 36 – 45 – 54 – 63

26. abc sayısı üç basamaklı en büyük çift sayı olduğuna göre b + c kaçtır?


27. 246 > a ifadesinde a yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?

indir
28. Üç basamaklı en küçük tek sayının 9 fazlası kaçtır?

29. Üç basamaklı en büyük sayının 1 fazlası kaçtır?
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder