14 Aralık 2011 Çarşamba

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Madde


Madde
1. “Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara …………… denir.”
Noktalı yere hangi kelime gelir?
a- ) Cisim                                            b- ) Eşya
c- ) Madde                                           d- ) Kütle

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır.
b- ) Gazlar bulunduğu ortama yayılır.
c- ) Katıların belli bir şekli vardır.
d- ) Renk ve koku bir maddedir.

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Çözeltiler aynı zamanda bir karımdır.
b- ) Şeker suyun içinde çözünmez.
c- ) Çorba bir karışımdır.
d- ) Petrol doğal maddedir.

4. “Maddeyi …………organlarımızla algılayabildiğimiz özelliklerine göre niteleyebiliriz.”
Noktalı yere hangi kelime gelir?
a- ) Duyu                                        b- ) Tatma
c- ) Koklama                                  d- ) Dokunma

5.  “Kahverengi üç ayrı şişede ayrı ayrı su, kolonya ve benzin bulunmaktadır.”
Bu maddeleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz?
a- ) Katı, sıvı ve gaz oluşlarından 
b- ) Renk ve görünüşlerinden
c- ) Sert ve yumuşak oluşlarından
d- ) Kokularından

6. Aşağıdakilerden hangisi bize havanın varlığını anlatmaz?
a- ) Bulutların oluşması.      b- ) Nefes alıp verilmesi      
c- ) Rüzgarın esmesi            d- ) Balonun şişirilmesi

7. Maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine ne ad verilir?
a- ) donma                 b- ) buharlaşma
c- ) erime                   d- ) yoğunlaşma

8. Aşağıdaki karışımlardan hangisi yüzdürme yöntemi ile ayrılabilir?
a- ) kum ve şeker              b- ) demir tozu ve şeker
c- ) su ve şeker                d- ) tahta parçası ve kum

9. Az şişirilmiş ve ağzı bağlı bir balonu üflemeden ve ağzını açmadan daha şişkin hale nasıl getirebiliriz?
a- ) Üzerine bir kuvvet uygulayarak
b- ) Soğuk bir yerde soğutarak
c- ) Basıncını arttırarak
d- ) Isı karşısında daha da ısıtarak

10. Aşağıdakilerden hangisi ısının etkilerinden birisi değildir?
a- ) Isı, maddenin hal değişimine yol açar.
b- ) Isı, havanın değişmesinde etkili olur.
c- ) Cisimlerin boyunu değiştirir.
d- ) Isı olan yerde sıcaklık olmaz.

11. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynaklı bir değişimdir?
a- ) Boş alanlara bina yapılması
b- ) Kömür çıkarmak için torağın kazılması
c- ) Yolun heyelan sonucu kapanması
d- ) Sokaklara elektrik direkleri dikilmesi

12. Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatısla ayırma yöntemi ile ayrılır?
a- ) tebeşir tozu-su

b- ) Demir tozu-kum
c- ) odun talaşı-kömür tozu

d- ) tuzlu su

13. Kütle için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a- ) Uzayda kapladığı yerdir.                     
b- ) Ölçülebilen madde miktarıdır.
c- ) Kütle ölçüsü birimi litredir.                 
d- ) Düzgün olmayan maddelerin kütlesi dereceli silindirde ölçülebilir.

14. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hal değiştirmesine örnektir?
a- ) Buharın su haline gelmesi
b- ) Tuzun suda erimesi
c- ) Naftalinin buharlaşması
d- ) Demirin erimesi

15.  Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir?
a- ) porselen                        b- ) buzlu cam            
c- ) cam bardak                    d- ) tahta

16. Buharlaştırarak ayırma yöntemiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) Maddenin sıvı içinde olması gerekir.  
b- ) Soğutulması gerekir.
c- ) Isıtılması gerekir.                                            
d- ) Sıvının buharlaştırılması gerekir.

17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır.
b- ) Katıların belli bir şekli yoktur.
c- ) Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üçe ayrılır.
d- ) Sıvılar ısıtılırsa buharlaşır.

18. Aşağıdaki örneklerin hangisinde çözünme olayı olur?
a- ) Yağlı boya ile suyu karıştırma
b- ) Çayımıza şeker eklemek
c- ) Suya kum katmak
d- ) Çorbaya karabiber eklemek.

19. Gözlerimiz kapalıyken “demir ile süngeri” hangi özelliklerinden yararlanarak ayırt edebiliriz?
a- ) Kokularından
b- ) Renklerinden           
c- ) Tatlarından        
d- ) Sertlik ve yumuşaklıklarından

20. Aşağıdaki yazılanlardan hangisi doğru değildir?
a- ) Maddenin bazıları birbirine benzer.
b- ) Dış görünüş ve renkleri birbirinin aynı olan maddeler birbirinin aynı demek değildir.
c- ) Maddeler, cisim yapmada, cisim ve madde teknolojisinde kullanılır.
d- ) Renk ve kokuları aynı olan maddeler birbirinin aynıdır.

21. Maddeler hangi halden diğerine geçerken dışarıya ısı verir?
a- ) Katıdan sıvıya         b- ) Gazdan sıvıya
c- ) Sıvıdan gaza            d- ) Katıdan gaza

22.      I. Suyun donması
            II. Mumun erimesi
            III. Suyun buharlaşması
           IV. Su buharının yoğunlaşması
Yukarıdaki olayların hangi ya da hangilerinde madde dışarıdan ısı almıştır?
a- ) Yalnız III                       b- ) I ve IV               
c- ) III ve IV                        d- ) II ve III

23. Aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir?
a- ) Yağmurun yağması
b- ) Rüzgârın eserek kasırgaları oluşturması.
c- ) İki arabanın çarpışarak kaza yapması
d- ) Sıcakta buharlaşan suyun yağmur olması.

24. Soğuk havalarda yolculuk yaparken, otomobil camlarının buğulanmasının sebebi nedir?
a- ) Otomobilin hareket halinde olması.        
b- ) Camlar kapalı olduğundan havanın dışarı çıkmayışı
c- ) Aracın içinde hava basıncının azalmış olması  
d- ) İçerdeki nemli havanın dışarıya göre ısınmış olması.

25. Farklı büyüklükte katılardan oluşan karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir?
a- ) şekerli su                  b- ) demir tozu-kum
c- ) kum-çakıl taşı                d- ) talaş-su

26. Aşağıdaki yazılanlardan hangileri sıvı maddelerle ilgilidir?
            1-Belirli bir hacimleri yoktur.                  
            2-Cisim olma özellikleri yoktur.
            3-Belirli bir şekilleri yoktur.                     
            4-Bulundukları kaba göre şekil alırlar.
a- ) 1 ve 2                              b- ) 2 ile 3
c- ) 1, 2 ve 3                         d- ) 1, 2, 3 ve 4       

27. Laboratuarda, sıvı haldeki maddelerin hacimlerini ne ile ölçeriz?
a- ) Yaylı el kantarıyla          b- ) Kefeli terazi ile
c- ) Termometre ile             d- ) Dereceli silindir ile

28. Aşağıdakilerden hangisi suyun içinde batmaz?
b- ) plastik                         b- ) porselen
c- ) toplu iğne                     d- ) bakır

29. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özelliklerindendir?
a- ) renk                     b- ) kütle
 c- ) koku                  d- ) suyu geçirme

30. renk - opaklık - kütle - su geçirme - hacim
Maddenin yukarıdaki özelliklerinden kaç tanesi ölçülemeyen özelliktir?
a- ) 2                                           b- ) 3
c- ) 4                                           d- ) 5

31. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) şeffaf naylon-saydam madde
b- ) plastik poşet-su geçirmeyen madde
c- ) saat camı-saydam madde
d- ) beton-esnek madde

32. Aşağıdakilerden hangisi maddedir?
a- ) ışık                              b- ) ses
c- ) ısı                              d- ) su

33. Aşağıdaki cisimlerden hangisi aynı zamanda bir alettir?
a- ) kapı                        b- ) küpe
c- ) kerpeten                  d- ) koltuk

34. Aşağıda bazı maddeler ve bu maddeleri cisim haline dönüştüren meslek grupları verilmiştir. Bu karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
a- ) ağaç-marangoz
indir
b- ) toprak-çiftçi         
c- ) kumaş-terzi
d- ) altın-kuyumcu

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder