14 Aralık 2011 Çarşamba

4. Sınıf Matematik Dersi Problemler - 02


Toplama - Çıkarma - Çarpma - Bölme Problemler
1. Bir köyün nüfusu, yüzler basamağında "3" bulunan dört basamaklı en küçük tek sayıya eşittir. Bu köyde 595 erkek yaşamaktadır. Çocukların sayısı iki basamaklı en büyük çift sayıya eşit olduğuna göre, kadınların sayısı kaçtır?

2. Bahçede tek sıra olarak dizilen bir sınıfta Metin, baştan ve sondan sayıldığında 26. sırada duruyor. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

3. Bir çiftlikte yaşayan koyunlar üç basamaklı en büyük tek sayıya, inekler iki basamaklı en büyük tek sayıya, atlar bir basamaklı en büyük tek sayıya eşit olduğuna göre, bu çiftlikte kaç hayvan yaşamaktadır?

4. Üçer yıl arayla doğan 4 kardeşin yaşlarının toplamı 30 olduğuna göre, büyük kardeşin yaşı kaçtır?

5. Orhan'ın elindeki kitabın sayfa sayısı, onlar basamağında "3" bulunan üç basamaklı en küçük çift sayıya eşittir. Orhan 75 sayfa okuduğuna göre, geriye kaç sayfa kalmıştır?

6. 609 doğal sayısına kaç eklenirse dört basamaklı en küçük tek sayı bulunur?

7. 39 999'dan sonra gelen en küçük tek sayı kaçtır?

8. Bir ilçenin nüfusu binler bölüğünde "24" bulunan beş basamaklı en büyük çift sayıya eşittir. Bu ilçede 10 909 erkek yaşadığına göre, çocukların ve kadınların toplam sayıları kaçtır?

9. Bir gemide bulunan erkek yolcuların sayısı yüzler basamağında "7" bulunan üç basamaklı en küçük tek sayıya eşittir. Bu gemide 208 kadın ve 59 çocuk yolcu bulunduğuna göre, gemide toplam yolcu sayısı kaçtır?

10. Rakamlarının basamak değerleri toplamı 10 olan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?

11. Bir köyde toplam 1509 kişi yaşıyor. Bu köyde çocuklar 137, erkekler 669 kişi olduğuna göre, kadınların sayısı kaçtır?

12.  Üç arkadaşın kütlelerinin toplamı 189 kg'dır. Bu arkadaşlardan Ali 72, Kemal 59 kg olduğuna göre, Veli'nin kütlesi kaç kilogramdır?

13.   84 040 liraya aldığımız evin borcunun 38 745 lirasını peşin ödedik. 25 980 lira daha ödersek, geriye kaç lira borcumuz kalacaktır?

14.  Funda, 9 yaşındadır. Annesinin yaşı, Funda'nın yaşının 34 fazlasıdır. Dedesinin yaşı, Funda'nın ve annesinin yaşlarının toplamından 39 fazladır. Funda'nın, an¬nesinin ve dedesinin yaşlarının toplamı kaçtır?

15. Sınıfımızda okuyan öğrencilerin 789 fazlasının 39 eksiği, okulumuzdaki tüm öğrencilerin sayısına eşittir. Okulumuzun öğrenci sayısı 788 olduğuna göre, bizim sınıfta kaç öğrenci vardır?

16. Aslı 19, Gonca 23, Burcu 21 yaşındadır. Gonca 35 yaşında olduğu zaman bu üç arkadaşın yaşlarının toplamı kaç olur?

17. Bir şeker fabrikası, ürettiği şekerlerin 70 948 tonunu sattıktan sonra geriye 209 076 ton şeker kalıyor. Fabrika, kaç ton şeker üretmiştir?

18. Bir manav, 1609 kg karpuz alıyor. Alınan bu karpuzların 28 kg'ı çürük çıkıyor. Manav, sağlam karpuzların 998 kg'ını satıyor. Geriye kaç kilogram karpuz kalmıştır?

19. Bir fabrikada çalışan tüm işçilerin 806 eksiğinin 19 fazlası, bu fabrikada çalışan kadın işçilerin sayısına eşittir. Bu fabrikada 38 kadın çalıştığına göre, tüm işçilerin sayısı kaçtır?

20. Bir sürücü, birinci gün 768, ikinci gün 648 km yol gidiyor. Bu sürücü, üçüncü gün 805 km yol gidebilirse, geriye 456 km yolu kalıyor. Yolun tümü kaç kilometredir?

21. Bir dede ile torununun yaşlarının toplamı 78 ve bölümleri ise 5'tir. Dedenin yaşı kaçtır?

22. Bir salonda bulunan 26 masaya eşit sayıda 12 konuk oturduğu zaman 5 konuk ayakta kalıyor. Bu salonda kaç konuk vardır?

23. Saatteki ortalama hızı 72 kg olan bir kamyonun 4 saatte aldığı yolu, bir traktör 12 saatte gidebilmiştir. Traktörün bir saatteki ortalama hızı kaç kilometredir?

24. Bir manav, her biri 48 kg olan 24 sandık elmayı 8 günde satmak istiyor. Bir günde ortalama kaç kg elma satması gerekir?

25. Beş günde 1540 puan toplayan bir sporcu, bir günde ortalama kaç puan
Almıştır?
26. Bir anneyle kızının yaşlarının farkı 36 ve bölümleri ise 4'tür. Annenin yaşı kaçtır?Hiç yorum yok :

Yorum Gönder