14 Aralık 2011 Çarşamba

4. Sınıf Türkçe Dersi Okuduğunu Anlama

   
İnşaatta altı kişi çalışıyordu. Usta başı Abidin usta idi. Abidin usta, çok şişmandı. Çok yiyip az çalıştığı için çok kilo alıyordu. Tolga usta ise çok çalışkan ve zeki bir insandı. Bu ustalar Murat ve Göksal'a apartman yapıyorlardı.
    Ustaların çalıştığı yer Çekmeköy'dü. Çekmeköy, Ümraniye'ye bağlı idi. Ümraniye de bilindiği gibi İstanbul'un bir ilçesidir. Ustalar sabah gün doğduğu zaman işe başlıyor, akşam gün batana kadar çalışıyorlardı.

*Aşağıdaki ilk altı soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Abidin usta niçin kilo alıyormuş?
a- ) Çok yiyip çok çalıştığı için
b- ) Çok yiyip az çalıştığı için
c- ) Hasta olduğu için
d- ) Kilolu olmayı sevdiği için

2. Tolga usta nasıl birisiymiş?
a- ) Tembel ve şişman
b- ) Korkak ve tembel
c- ) Çok çalışkan ve zeki
d- ) Kurnaz ve bencil

3. Ustalar ne zamana kadar çalışıyorlarmış?
a- ) Sabah gün doğana kadar
b- ) Akşam gün batana kadar
c- ) İkindi vaktine kadar
d- ) Saat 17.30'a kadar

4. Abidin usta ve arkadaşları nerede çalışıyorlarmış?
a- ) Çekmeköy'de                b- ) Ümraniye merkezde
c- ) Üsküdür'da                  d- ) Beykoz'da

5. Ustalardan çok çalışkan ve zeki olan kimmiş?
a- ) Abidin usta           b- ) en yaşlı usta
c- ) Tolga usta               d- ) en genç usta

6. Bu ustalar Çekmeköy'de ne yapıyorlarmış?
a- ) iş merkezi                 b- ) köşk
c- ) villa                             d- ) apartman

7. Aşağıdakilerden hangisi, görgü kurallarına uygun bir davranış değildir?
a- ) Konuşana saygı gösterme
b- ) Konuşanın sözünü kesmeme
c- ) Kendini konuşanın yerine koyma
d- ) Konuşanın sözünü kesme

8. “Kitap” ile “kitapçı” arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır?
a- ) çal - çalgı            b- ) simit - simitçi
c- ) deri - güderi       d- ) dar - dar

9. “Uzun bir şiir yazmış.” Cümlesindeki uzun kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) büyük                      b- ) iri
c- ) kısa                         d- ) güzel

10. emniyet - bindiğimizde - arabaya –
           1                 2                    3  
mutlaka -takalım - kemerimizi
     4             5                6
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
a- ) 3-2-1-6-4-5                 b- ) 6-5-4-3-2-1
c- ) 3-1-2-5-6-4                  d- ) 6-3-5-4-1-2

11. “Hiçbir kanıtı olmayan suçlama” anlamındaki deyim aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kurtlarını dökmek         b- ) Kuru kalabalık
c- ) Kuru iftira                     d- ) Küçük düşürmek

12. “Kardeşim bu sene yatılı okula gidecek.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a- ) Nereye?                        b- ) Niçin?
c- ) Kim?                             d- ) Ne zaman?

13. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
a- ) siren                          b- ) sipor
c- ) tiren                          d- ) firen

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a- ) Kitabı haftaya getir.
b- ) Mustafa okula başladı.
c- ) 23 Ocak 1917'de gelmişler.
d- ) Kipriklerin oktur, kaşların keman.

15. “Okul” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) talebe               b- ) mektep
c- ) öğrenci               d- ) tedrisat

16. “Ekmek” kelimesi, hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) O, ekmeğini taştan çıkarırdı.
b- ) Ekmek fiyatlarına zam gelmiş.
c- ) Ekmeği poşete koy.
d- ) Bayatlayan ekmeği çöpe attı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımında yanlışlık yoktur?
a- ) Körpüyü geçince sola dön.
b- ) Çarşanba pazarına gel.
c- ) Öyle yemeğini yedik.
d- ) Okula biraz geç geleceğim.

18. “Karne tatilinde Uludağ'a ............. Kartalkaya'ya gideceklerdi.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümle anlamlı olur?
a- ) ama                             b- ) fakat
c- ) için                             d- ) veya

19. Aşağıdakilerden hangisi, sözlükte en sonda bulunur?
a- ) bateri                       b- ) batılı
c- ) batik                         d- ) batkı

20. “Annem .............. ayva tatlısını çok iyi yapar.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümle anlamlı olur?
a- ) niçin                         b- )  ile
c- ) özellikle                    d- ) ve

21. “Bahçenin etrafını dikenli telle çevirdik.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yan                              b- )  Çevre
c- ) Kenar                           d- )  Yakın

22. “Kolumu arı sokunca kolum davul gibi şişti.”cümlesinde  “abartı” anlamı hangi sözcükle sağlanmıştır?
a- ) Sokunca                      b- ) Davul
c- ) Şişti                              d- ) Arı

23. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere “fakat” kelimesi getirilemez?
a- ) Yaramaz ............. çalışkan
b- )  Tembel .................. terbiyeli
c- ) Yaşlı ............... yakışıklı
d- ) Zayıf ................. güçlü

24.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) konmaz?
a- ) Ödevini yaptın mı
b- ) Radyoyu dinlemelisin
c- ) Belki size gelirim
d- )  Hemen içeri gir

25. Kanaryamın süslü, temiz
      Küçük bir kafesi var;
      Bu güzel kuşun işitseniz
      Ne de şakrak bir ................ var.
Yukarıdaki şiirde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a- ) Sesi    b- ) Rengi

c- ) Tüyleri      d- ) Kafesi


26. İndirin balkonlardan çocukları,                      
       Haklarıdır baharı yaşamak.                         
       Güneşi görsünler, toprağı görsünler,           
       Avuçlarında ufalsın toprak.                           
       İndirin balkonlardan çocukları,
       Hayatı kılmayın yasak.
       Yoksa kentin kafesinde çocuklar,
       Ebediyen ağlayacak.”
Şiirde, çocukların nasıl yaşamaları isteniyor?
a- ) Doğa ile iç içe
b- ) Arkadaşlarıyla birlikte
c- ) Hiç ağlatılmadan
d- ) Toprakla oynayarak

27. Ben bir yetim çocuğum
     Kavgalardan doğmuşum
     Kan içinde büyümüş
     Acıyla yoğrulmuşum.
Şiirde çocukla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a- ) Babasız büyüdüğünden          
b- ) Kavgayı sevdiğinden
c- ) Savaş ortamında yaşadığından 
d- ) Çok acılar çektiğinden

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlıştır?
a- ) Mustafa okula geldi mi?
b- ) Annem bana kırmızı kazak aldı!
c- ) Yarın okula geleceğim.
d- ) İmdat, yangın var!

30. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlı değildir?
a- ) Saç sefadan, tırnak cefadan uzar.
b- ) Serçeye çubuk beredir.
c- ) Sıcağa kar mı dayanır.
d- ) Sayılı koyunu kurt kapmaz.

31. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi” Sağlam karakterli kişiler, sağlam temele dayanan işler, önemsiz etkilerle sarsılmaz.” anlamındadır?
a- ) Yel kayadan ne koparır.
indir
b- ) Yel gibi gelen sel gibi gider.
c- ) Alıcı kuşun ömrü az olur.
d- ) Yeğniyi yel alır, ağır yerinde kalır.




Hiç yorum yok :

Yorum Gönder