8 Aralık 2011 Perşembe

4. Sınıf Matematik Dersi - En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama


4. Sınıf Matematik Dersi En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama

En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama
1. 243 175 doğal sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış halinin sayı değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 10         b- ) 11        c- ) 22         d- ) 13

2. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 12 000 olan kaç tane sayı vardır?
a- ) 49        b- ) 50         c- ) 100        d- ) 99

3. 234 678 doğal sayısının birler ve binler bölükleri ayrı ayrı en yakın yüzlüğe yuvarlanırsa ortaya çıkan sayı kaçtır?
a- ) 240 700                          b- ) 200 700   
c- ) 240 600                          d- ) 200 600

4.En yakın yüzlüğe yuvarlanıp toplandığında 180 000 eden iki sayıdan birisi 56 500 ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a- ) 117 000                              b- ) 123 490
c- ) 123 500                              d- ) 124 550

5. 345 128 doğal sayısının yüzler basamağı ile on binler basamağındaki rakamlar yer değiştirilip en yakın yüzlüğe yuvarlanırsa hangi sayı bulunur?
a- ) 316 000                                b- ) 315 400
c- ) 315 200                                d- ) 315 500

6. 745 A78 = 746 000   
     543 B46 = 543 100
Yukarıdaki yapılmış en yakın yüzlüğe yuvarlamalara göre A+B kaçtır?
a- ) 10                  b- ) 11
c- ) 9                    d- ) 7

7. 95 196 ve 32 425 en yakın yüzlüğe yuvarlanıp toplanırsa hangi sayı bulunur?
a- ) 127 500                                b- ) 127 600
c- ) 128 000                                d- ) 128 100

8. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 12 300 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a- ) 12 299    b- ) 12 350 
c- ) 12 250    d- ) 12 349

9. 34 300 sayısının bölükleri yer değiştirildikten sonra en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisi olur?
a- ) 30 030                                b- ) 30 050
c- ) 30 000                                 d- ) 30 100

10. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında sayı değerleri toplamı 1 olan 5 basamaklı doğal sayı hangisi olamaz?
a- ) 99 999                                 b- ) 99 950
c- ) 99 990                                 d- ) 99 940

11. 33 345 sayısının en yakın yüzlüğe Yuvarlanmış durumu hangi sembolle gösterilebilir?
a- ) AA ABC                     b- ) AA AAA
c- ) AA ABB                     d- ) AA BBB

12. 307 sayısı en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlandığında bulunan sayılar için hangisi söylenebilir?
a- ) En yakın onluğa yuvarlandığında bulunan sayı daha büyüktür.
b- ) En yakın yüzlüğe yuvarlandığında bulunan sayı daha büyüktür.
c- ) En yakın yüzlüğe yuvarlandığında bulunan sayı tek sayıdır.
d- ) İki sayı da birbirine eşittir

13. Tanesi 3 TL olan defterlerden 27 düzine, tanesi 2 TL olan kalemlerden 43 düzine, tanesi 75 Kr olan silgilerden 20 deste satan kırtasiyecinin eline geçen para kaç TL'dir?

14. Bir kenar uzunluğu 26 cm olan karelerin 6 tanesi yan yana getirilerek bir dikdörtgen yapılıyor. Yapılan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?

15. Bir aylık fatura giderleri 190 TL ve ev kirası 320 TL olan bir ailenin bir yılda ev kirası ve fatura giderleri için ödediği para kaç TL'dir?

16. Hande 13 yaşındadır. Babasının yaşı Hande'nin yaşının 4 katından 8 eksik olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır?

17. Her birinde 26 süt şişesi bulunan 150 kasa bir kamyona yükleniyor. Şişelerin her birinde üçer litre süt olduğuna göre kamyona toplam kaç litre süt yüklenmiştir?
18. Bir caddenin bir kenarına 8 m aralıklarla 126 fidan dikiliyor. Bu caddenin uzunluğu kaç kilometredir?
1 yorum :

Adsız dedi ki...

harika bundan iyisi yok

Yorum Gönder