8 Aralık 2011 Perşembe

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Geçmişimi Öğreniyorum


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişimi Öğreniyorum testi

Geçmişimi Öğreniyorum
1. Aşağıdaki kelimeleri boşluklara yerleştiriniz.
“İstiklal madalyası – Selanik – kültür – gazi – bayram – bağımsızlığın“

P Milli ve dini bakımdan özel bir anlamı olan ve toplumca kutlanan günlere…………………….denir.

P Kurtuluş Savaşında yararlılık gösterenlere............................................. verilir.

P Savaştan sağ dönen kişilere  .......................   denir.

P Mustafa Kemal 1881 yılında ………………..doğmuştur.

P Bayrağımız ……………………………..sembolüdür.

2. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün özelliklerinden biri değildir?
a- ) geleneklerimiz                  b- ) savaşlarımız    
c- ) adetlerimiz                        d- ) inançlarımız

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır?
a- ) 19 Mayıs 1919                     b- ) 23 Nisan 1923
c- ) 23 Nisan 1920                     d- ) 29 Ekim 1923

3. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze ulaşan oyunlardan biridir?
a- ) voleybol                             b- ) futbol
c- ) basketbol                         d- ) güreş

4. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar devam eden kültür öğelerinden değildir?
a- ) yıl sonu etkinlikleri                 b- ) kına geceleri
c- ) bayram ziyaretleri                 d- ) türküler

5. Türk ordusunun kurtuluş mücadelesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
a- ) Başkomutanlık Meydan Savaşı
d- ) II. İnönü Savaşı                     
b- ) Sakarya Meydan Savaşı
c- ) I. İnönü Savaşı                                                          

6. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele cephelerimizden değildir?
a- ) Kuzey Cephesi              b- ) Batı Cephesi
c- ) Doğu Cephesi                d- ) Güney Cephesi

7. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti tarafından imzalanan ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sevr Antlaşması                                             
b- ) Mondros Ateşkes Antlaşması            
c- ) Lozan Barış Antlaşması                                 
d- ) Mudanya Ateşkes Antlaşması

8. Aşağıdakilerden hangi devletle Doğu Cephesi’nde savaştık?
a- ) İngilizler                       b- ) Fransızlar
c- ) İtalyanlar                       d- ) Ermeniler

9. Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu işgal eden devletler arasında bulunmamaktadır?
a- ) Almanlar                               b- ) İngilizler     
c- ) Fransızlar                             d- ) Yunanlılar

10. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız hangi olayla başlamıştır?
a- ) TBMM’nin açılmasıyla
b- ) Erzurum Kongresi’yle
c- ) M. Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla
d- ) Sivas Kongresi’yle

11. TBMM’nin açılmasının tarihsel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur.
b- ) Padişah ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur.
c- ) Milli kuvvetler zayıflamış, düşmana yenilmişlerdir.
d- ) Ankara başkent olmuştur.

12. Milli Mücadele’de en fazla savaş kiminle yapılmıştır?
a- ) İngilizler                      b- ) Fransızlar
c- ) Ermeniler                             d- ) Yunanlılar

13. Aşağıdaki illerimizden hangisi Milli Mücadele’de düşmanı kendi imkanlarıyla yenerek işgalden kurtaran illerimiz arasında değildir?
a- ) Gaziantep                       b- ) Kahramanmaraş
c- ) Antalya                          d- ) Şanlıurfa

14. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan biri değildir?
a- ) Sakarya Meydan Savaşı
b- ) Çanakkale Savaşı
c- ) Başkomutanlık Meydan Savaşı
d- ) I. İnönü Savaşı

15. Milli Mücadele aşağıdaki hangi olayla sona ermiştir?
a- ) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
b- ) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla   
c- ) TBMM’nin açılmasıyla                          
d- ) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla

16. Atatürk’ün kurduğu Türk Devleti aşağıdakilerden hangisi ile yönetilmektedir?
a- ) Cumhuriyet                     b- ) Padişahlık
c- ) Krallık                           d- ) Sultanlık

17. Akrabalık bağı için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a- ) saygı                    b- ) kan bağı             
c- ) komşuluk            d- ) arkadaşlık

18. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimiz arasında yer almaz?
a- ) kına gecelerimiz       b- ) yemeklerimiz          
c- ) düğünlerimiz            d- ) doğum günü kutlamaları

19. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Karınca yuvalarının ağzı kuzeyi gösterir.      
b- ) Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
c- ) Minarelerin kapısı güneyi göstermektedir.   
d- ) Pusulaların renkli ucu kuzeyi gösterir.

20. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

(     ) Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919 da Samsun’da başlamıştır.

(     ) Mustafa Kemal ilk olarak mahalle mektebine gitmiştir.

(     ) Atatürk Türk dilinin korunması ve gelişmesi için Türk Tarih Kurumunu kurmuştur

(     ) Cirit ata sporlarımızdandır.
  
@ Aşağıdaki olayları tarih sırasına koyunuz
Erzurum Kongresi - TBMM‘nin açılışı - Atatürk’ün Samsun’a çıkışı  - Cumhuriyetin İlanı - Sivas Kongresi
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

@ Milli mücadele dönemindeki cephelerin adlarını yazıp karşılarına kimlerle savaştığımızı yazınız.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

@ Milli bayramlarımızın adlarını yazınız.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

21. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki bireysel farklılıklardan biridir?
a- ) susamak                           b- ) insan olmak 
c- ) müzik aleti çalmak           d- ) acıkmak

22. Bir arkadaşımız bize ait bir kalemi kalem kutumuzdan izin istemeden alırsa, arkadaşımızın bu davranışı nasıl değerlendirilebilir?
a- ) saygısızlık               b- ) yalancılık 
c- ) iyi niyetlilik             d- ) sevecenlik

23. "Toplumu oluşturan bireyler arasında görülen farklılıklar,...................................." Cümlesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar?
a- ) kişisel özelliklerdir 
b- ) toplumsal farklılıklardır
c- ) bireysel farklılıklardır
d- ) toplumsal özelliklerdir

24. "Kişiden kişiye değişen özellikler..........dir." Cümlesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar?
a- ) toplumsal özellikler           b- ) kişisel özellikler
c- ) kişisel benzerlikler           d- ) aile özellikleri

25.  Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir?
a- ) hastane                       b- ) nüfus müdürlüğü
c- ) postane                        d- ) belediye

26. Her insanda mutlaka farklı ve ayırıcı bir özellik olan bireysel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
indir
a- ) ayak izi                       b- ) saç rengi    
c- ) göz rengi                     d- ) parmak izi
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder