8 Aralık 2011 Perşembe

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - katı - sıvı - gaz


4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım katı sıvı gaz, Maddenin üç Hali

Katı Sıvı ve Gaz
@ Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur.

& Katı Madde: Kendine özgü belirli bir şekli olan ve dışarıdan etki olmadıkça şekli değişmeyen maddelere “katı maddeler” denir.
Katı maddelerin özellikleri:
P Belirli bir şekli vardır. Şekil ve biçimleri dışarıdan bir etki olmadıkça değişmez.
P Belli bir hacimleri vardır. Elle tutulup gözle görülebilir.
P Katı maddeler, bulundukları kabı tamamen doldurmaz.
P Tuz, şeker, un, bulgur, pirinç ve mercimek gibi katılar ise küçük tanelidir. Küçük taneli katıların akıcılık özelliği vardır. Bu özellikleri sıvılara benzer.

& Sıvı Madde: Gözle görülebilen ancak elle tutamadığımız, akışkanlık özelliğine sahip maddelere “sıvı maddeler” denir.
Sıvı maddelerin özellikleri:
P Sıvı maddeler akışkandır.
P Sıvı maddelerin belirli bir şekli yoktur. Konuldukları kabın şeklini alır.
P Sıvı maddelerin belirli bir hacmi vardır.
P Su, zeytinyağı, sirke, süt, meyve suyu en çok kullandığımız sıvı maddelerdir.

& Gaz Maddeler: Elimizle tutup gözümüzle göremediğimiz ancak varlığını hissedebildiğimiz maddeler gaz maddelerdir. Hava, doğal gaz, su buharı en çok kullandığımız gaz maddelerdir.
Gaz maddelerin özellikleri:
P Gaz maddelerin belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
P Gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar.
P Gazların şekil değiştirme özelliği vardır.
P Gazlar bulundukları ortamda yayılır.
P Gaz maddeleri gözle göremeyiz ancak gazların belli bir kütlesi vardır.
P Yaşamımız için gerekli gaz oksijendir. Oksijen olmadan canlılar yaşamlarını sürdüremezler.

@Katı maddelere örnek yazın.
P              P
P               P
P               P

@Sıvı maddeler örnekler yazınız.
P                            P
P                            P
P                            P


@ Gaz maddelere örnekler yazınız.
P                      P
P                       P
P                       P

& Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayın.

P Maddeler doğada …………. halde bulunur.

P ……………… maddelerin kendine özgü belirli bir şekli vardır.

P…………….. maddelerin hepsi akıcılık özelliği gösterir.

P Mercimek, tuz, un gibi katılar …………………… katılardır.

P Küçük taneli katıların ……………… özelliği vardır.

P Un,mercimek ve tuz bulundukları kabın ………. alır.

P Su, zeytinyağı, süt en çok kullandığımız……………….. maddelerdir.

P Sıvı maddeleri belirli bir ……………. yoktur.

& Kelimeleri uygun tanımlarıyla eşleştirin
Madde
& Aşağıda cümlelerdeki boşlukları, uygun kelimelerle doldurunuz.
P Maddenin şekil almış haline…………….denir.

P Işığı geçiren maddelere………………..madde denir.

P Işığı geçirmeyen maddelere……………………madde denir.

P Esnek olmayan maddelere  ……………………..madde denir.

P Pasta yapımında kullanılan yumurta,un,süt ………………………….dir.
P Boşlukta yer kaplayan her şeye……………………denir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder