4 Şubat 2012 Cumartesi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Mıknatıs Test

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Mıknatıs Test, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Mıknatıs Test ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Mıknatıs Test bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Mıknatıs Test çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Mıknatıs Test indir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Mıknatıs Test ödev, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Mıknatıs Test fotokopi,


1. Maddenin sadece duyu organlarımızı kullanarak bilgi sahip olduğumuz özelliklerine görülebilir ve hissedilebilir özelikler denir. Buna göre aşağıdakilerden üçlü bir grup oluşturduğumuzda hangisi dışarıda kalır?
a- ) kütle   b- ) tat      c- ) renk             d- ) sertlik

2. Mıknatısın doğal bir çekim gücü vardır. Bu doğal çekim gücü bazı maddeleri etkiler. Böylece o maddeler mıknatısa doğru hareket eder, mıknatısa yapışır. Buna göre aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
a- ) Mıknatıs bütün maddeleri çekmez.
b- ) Mıknatıs toplu iğne, çivi gibi bazı maddeleri çeker.
c- ) Mıknatıs suda batan maddeleri çekmez.
d- ) Mıknatısın özel bir çekim gücü vardır.

3. Mine ağzına kadar kum doldurduğu bir şişede suya da yer kaldığını görünce bir sonuca vardı. Mine yaptığı bu deneyden hangi sonuca varmıştır?
a- ) Sıvılar konuldukları kabı tamamen doldururlar.
b- ) Küçük taneli katıların belli bir şekli yoktur
c- ) Sıvılar konuldukları kabın şeklini almazlar.
d- ) Küçük taneli katılar konuldukları kabı tamamen doldurmaz.

4. Aşağıdaki maddelerden hangisi cisim olamaz?
a- ) demir   b- ) bakır   c- ) oksijen                 d- ) odun       

”Parfüm sıkıldığında kokusunun odayı doldurması, yemek kokusunun evin her tarafına yayılması”
5. Yukarıda sıralanan olayların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Gazların bulundukları ortama yayılması.
b- ) Sıvıların bulundukları kabın şeklini alması.
c- ) Gazların hal değiştirmesi.
d- ) Küçük taneli katıların sıvılara benzer davranması.

I. Yelpazenin yüzümüze bıraktığı serinlik hissi.
II. Kapı ve camları açık odada yüzümüze vuran akım.
III. Taşıtların tekerleğinin gergin durması.
6. Yukarıdakilerden hangisi havanın varlığını kanıtlar?
a- ) I, II                           b- ) II, III
c- ) Yalnız II                    d- ) I, II, III

7. Aşağıdakilerden hangisinde sıvı ve küçük taneli katılar bir arada verilmiştir?
a- ) toz şeker – hava            b- ) su – tuz
c- ) kum – un                          d- ) un – mercimek

10. Annemizin pasta yaparken kullandığı kaşık, fırın ve unun özellikleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) eşya- malzeme- alet      b- ) malzeme- alet- eşya
c- ) alet – eşya- malzeme     d- ) alet- malzeme-eşya

11. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde evlerimizdeki pencerelerin camdan yapılma nedeni açıklanmıştır?
a- ) Temizlenmesi kolay olduğundan.            b- ) Saydam olduğundan.
c- ) Güzel göründüğünden.                            d- ) Sağlam olduğundan.

12. Nesnelerin yapımında yanlış madde kullanılırsa elde edilen ürün etkili, güvenli ve kullanışlı olamaz. Aşağıdaki ürünlerden hangisi uygun bir madde ile yapılmıştır?
a- ) çelik çanta                     b- ) ağaçtan testere
c- ) plastikten çadır             d- ) plastikten otomobil

13. Aşağıdakilerden hangisi katı maddelerin özelliklerinden değildir?
a- ) Akışkandır.
b- ) Bir şekli vardır.
c- ) Sıkıştırılamaz.
d- ) Dışarıdan etki aldıklarında şekilleri değişir.

14. Gazların varlığını aşağıdaki olaylardan hangisi bize anlatmaz?
a- ) Balonun şişmesi.
b- ) Nefes aldığımızda göğüs kafesimizin şişmesi
c- ) Yelpazeyi salladığımızda saçlarımızın uçması.
d- ) Yağmurun yağması.

15. ”Gazlar çok küçük aralıklardan sızabilirler. Bu nedenle gazları bir yere hapsetmek zordur. Aşağıda verilen durumlardan hangisi gazların bu özelliğine uymaz?
a- ) Bisiklet tekerinin bir süre sonra inmesi.
b- ) Sınıfa astığımız balonun havasının kendiliğinden inmesi.
c- ) Birbirinin içine geçen soba borularının duman sızdırması.
d- ) Güneşe asılan çamaşırların kuruması.         

indir
16. Bir ürünü üretirken maddelerin özelliklerinden yararlanırız. Aşağıdakilerden hangisi gazların sıkıştırılması özelliğinden yararlanılarak elde edilen bir üründür?
a- ) içecekler                               b- ) spreyler
c- ) diş macunu                            d- ) konserveler

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder