19 Mart 2012 Pazartesi

5. Sinif Türkçe Dersi - Dinleme - Dinleme Kurallarını Uygulama


5. Sınıf Türkçe Dersi - Dinleme - Dinleme Kurallarını Uygulama, KONUŞMA – Günlük İlişkilerin Gerektirdiği Farklı durumlara Uygun Konuşur, DİNLEME – Dinleme Kurallarını Uygulama - Dinleme Amacına Uygun Yöntem Belirler, YAZMA – Yazılarında Betimlemeler Yapar, ara bul ödev çalış değerlendirme cevaplı test öğrenci çalışma sayfası konu tekrarı hazır bulunuşluluk düzeyi soruları,

DİNLEME – Dinleme Kurallarını Uygulama - Dinleme Amacına Uygun Yöntem Belirler

1. Öğretmenimiz bir dinleme metnini bize okumaktadır. Bizden de çalışma kitabındaki metinle ilgili boşlukları dinlerken doldurmamızı istemektedir. Buna göre biz hangi dinleme yöntemini kullanırız?
a- ) Katılımlı dinleme
b- ) Seçici dinleme
c- ) Görselleştirerek dinleme
d- ) Sorgulayıcı dinleme

2. Çınar, "Aşı Olmanın Önemi" ile ilgili bir konuşmayı dinlerken "Aşı olmazsak ne olur?" sorusuna cevap aramaktadır. Buna göre Çınar, anlatılanları hangi yöntemle dinlemektedir?
a- ) not alarak                    b- ) katılımlı
c- ) seçici                          d- ) sorgulayıcı

3. İlkiz, o gün okulda yapılacak olan "Sporun Çocuklara Yararları" adlı konuşmayı "Sporun bize yararları nelerdir?" sorusuna cevap bulmak için dinler. Buna göre İlkiz'in bu soruyu sorma nedeni nedir?
a- ) Konuşmacıyı değerlendirmek
b- ) Katılımlı bir dinleyici olmak
c- ) Dinleme amacını belirlemek
d- ) Dinleme yöntemini belirlemek

4. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?
a- ) Karşısındakini dinlerken ne söyleyeceğini düşünmekle ilgilenmek
b- ) Söyleyeceklerini konuşmacıdan izin isteyerek ifade etmek
c- ) Konuşmacının kendini rahat hissetmesini sağlayacak davranışlarda bulunmak
d- ) Dinlediklerini anlamlandırmak için zihninde canlandırmak

5. Aşağıdakilerden hangisi dinlemek için yapılan hazırlıklardan değildir?
a- ) Not almak için gerekli araç-gereçleri bulundurmak
b- ) Anlatılacak konuyla ilgili önceden bilgi toplamak
c- ) Sunulacak konuyla ilgili merak ettiğimiz soruları yazmak
d- ) Konuşmacının jest ve mimiklerini gözlemlemek

6. Özgür, sınıftan bir grup arkadaşının hazırladığı "Dünden Bugüne Teknolojik Gelişmeler" adlı sunumu izlerken şekil ve sembollerle anladıklarını ifade etmektedir. Özgür hangi dinleme türünü kullanmıştır?
a- ) Sorgulayarak dinleme
b- ) Görselleştirerek dinleme
c- ) Katılımlı dinleme
d- ) Seçici dinleme

7. Aşağıdaki sorulardan hangisi dinleme amacımızı belirlemeye yönelik değildir?
a- ) Dinleme sonucunda neler öğreneceğim?
b- ) Bunu niçin dinleyeceğim?
c- ) Dinlediklerime dikkatimi yoğunlaştırdım mı?
d- ) Anlatılacakları dinlememin nedenleri nelerdir?

I. Konuşanın sözünü kesmeme
II. Kendini konuşanın yerine koyma
III. Değerlere saygılı davranma
IV. Konuşmacıya sorular sorma
V. Dinlediklerini zihninde canlandırma
VI. Dinleme amacını belirleme
8. Yukarıdakilerden hangileri tamamen görgü kurallarına uygun dinleme ile ilgilidir?
a- ) 1, 2, 3                     b- ) 2, 4, 5
c- ) 3, 5, 6                     d- ) 4, 5, 6


9. Yasemin, radyodan "Sigara ve Sağlığımız" adlı bir konuyu dinlemektedir. Yasemin konuyu dinlerken anlatılanları daha iyi anlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a- ) Sunulan görsellerden yararlanır.
b- ) Dinlediklerini zihninde canlandırır.
c- ) Dinlediklerine dikkatini yoğunlaştırır.
d- ) Programda anlatılanları not eder.


10. Aşağıdakilerden hangisini hem bilgi edinmek hem de eğlenmek için dinleriz veya izleriz?
a- ) Televizyondaki akşam haberlerini
b- ) Telefonun icadı ile ilgili bir çizgi filmi
c- ) Sevdiğimiz sanatçının şarkılarını
d- ) Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir belgeseli


“Özgür, Burcu ve Suna bu sabah araştırma yapmak için bir araya geldiler.”
11. Yukarıdaki cümlede hangi seçenekte verilen sorunun yanıtı yoktur?
a- ) kim?                       b- ) nasıl?
c- ) Niçin?                    d- ) Ne zaman?
“ .......tatil yapmak için farklı bir yere gitmek istiyorlar.
12. Yukarıdaki cümle hangi seçenekte verilen ifadeyle tamamlanırsa cümlede "Ne zaman?" sorusunun yanıtı bulunur?
a- ) Bu yaz      b- ) Yine     c- ) ailece    d- ) Sonunda

YAZMA – Yazılarında Betimlemeler Yapar

 Betimleme - kelimelerle resim çizme sanatıdır. Betimlemede amaç, anlatılan varlık ya da nesneyi okuyucunun hayalinde canlandırabilmesini sağlamaktır. Betimleme yapılırken anlatılan varlık ya da nesnenin tüm özellikleri ayrıntılı bir biçimde okuyucuya aktarılır.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “betimleme” yapılmıştır?
a- ) Burası yemyeşil ağaçlarla kaplı, mis gibi çiçeklerle süslü bir yer.
b- ) Sabah daha güneş doğmadan çıkmıştı yola.
c- ) Evin kapısını Kapatıp hiç kimseye bir şey söylemeden çıkıp gitti.
d- ) Kardeşinin yanına gidip onunla uzun uzun konuşmak istiyordu.

2. Hangi seçenekte cümlede yukarıdaki varlığın özelliği anlatılmıştır?
a- ) Annesi için çiçeklerden bir buket gül almıştı.
b- ) Bahçedeki papatyaların arasında yürümeyi çok seviyorum.
c- ) Sarı beyaz papatyaların gelin tacı gibi görünüyordu.
d- ) Elindeki papatyaları kurumaması için suyla dolu bir vazoya koydu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın özelliğinden söz edilmektedir?
a- ) Mağazadaki en güzel elbiseyi alıp giymişti.
b- ) Üzeri masmavi çiçeklerle süslü, beyaz bir elbisesi vardı.
c- ) Çay bardağı devrilince içindeki çay elbisesine dökülmüştü.
d- ) Arkadaşı Zeynep'in elbisesini çok  beğendi.

“Deniz kenarında, yemyeşil ağaçların arasında iki katli, pembe boyalı, şirin bir evde yaşıyorlardı. Evin en güzel odasında da Ayça kalıyordu. Bu odayı özellikle kendisi istemişti.”
4. Yukarıdaki paragrafta hangi varlık betimlenmiştir?
a- ) oda      b- ) ev      c- ) ağaç     d- ) deniz
I. Elif, ıssız, sakin biraz da utangaç bir çocuktu.
II. Sınıfın en akıllı ve en başarılı öğrencisi Taha’ydı.
III. Okulun hemen yanında bir kitapçı vardı.
IV. Sınıfta oturmuş hep birlikte kitap okuyorlardı.
5. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde betimleme yapılmıştır?
a- ) 1          b- ) 2         c- ) 3          d- ) 4

KONUŞMA – Günlük İlişkilerin Gerektirdiği Farklı durumlara Uygun Konuşur

1. Aşağıdaki durumlarla bu durumlarda söylenecek sözleri eşleştiriniz.
Birini yolcu ederken

Tebrik ederim
Hata yaptığımızda

Günaydın!2
Gece yatarken

Güle güle kullan.3
Bir tanıdığımız hastayken

Özür dilerim4
Bir tanıdığımız yeni bir şey aldığında

Hoşça kal!5
Yemek yedikten sonra yemeği yapan kişiye

İyi geceler!6
Bir yerden ayrılırken kalan kişilere

Başınız sağ olsun.7
Bir kişi bir işi başardığında

Geçmiş olsun.8
Sabah kalktığımızda

Eline sağlık.9
Bir kişi, tanıdığı birini kaybettiğinde

İyi yolculuklar!10

2. Aşağıda resimleri verilen durumların hangisinde “Özür dilerim.” denilir?


indir
“Cevap Anahtarı”
Dinleme - 1- b,2 - d,3 - c,4 - a,5 - d,6 - b,7 - c, 8 - a, 9 - a, 10 - b, 11 - b, 12 - a,
Yazma - 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - b, 5 - a,
 Konuşma - 1. 10, 4, 6, 8, 3, 9, 5, 1, 2, 7,  2 - b,


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder