19 Mart 2012 Pazartesi

5. Sinif Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay ödevi, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme ödevi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay test, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme test, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay çöz, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay etkinliği, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme etkinliği, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay çalışma sayfası, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme çalışma sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay indir, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay konu tekrarı, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme konu tekrarı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünya Güneş ve Ay kazanım değerlendirme, Fen 5 Dünya Güneş ve Ay Değerlendirme kazanım değerlendirme, 
Dünya, güneş ve Ay

1. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Dünya’nın kendi etrafında döndüğünü kanıtlar?
I. Dünya’nın dörtte üçünün sularla kaplı olması
II. Dünya’nın Ay’dan çekilen fotoğrafları
III. Bilim adamlarının bu konuda yaptığı deney ve gözlemler.
a- ) Yalnız III                b- ) I ve III
c- ) II ve III                  d- ) I ve II

2. Dünya kendi etrafında dönüşünü hangi yönde gerçekleştirir?
a- ) Güneyden kuzeye               b- ) Doğudan batıya
c- ) Batıdan doğuya                  d- ) Kuzeyden güneye

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeler yazınız.
P ______ kendi etrafında döner.

P Dünyamızın kendi etrafında__ batıdan doğuyadır.

P Dünya kendi etrafında bir tam dönüşünü ___________ saatte tamamlar.

P Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süreye ________ adı verilir.

P Bir gün içerisinde hem ____ hem _____ yaşanır.

P ______ ’nın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur.

P  _________ Dünya’nın hem kendi etrafında döndüğünü hem de Güneş’in etrafında döndüğünü bulan astronomdur.

P Eğer Dünya endi etrafında ___________ gece ve gündüz birbirini takip ederek oluşmazdı.

P Dünya kendi etrafında dönmeseydi, Dünya’nın bir yarısı hep _____ diğer yarısı hep _______ olurdu.

P Dünya kendi etrafında dönerken Güneş’i ______ yüzü gündüz, Güneş’i _________ yüzü ise gecedir.

P Dünya Güneş etrafında dolanımını ____ gün __ saatte tamamlar.

P Dünya’nın _________ etrafında 1 tam tur dönmesi için geçen süre bir yıldır.

P Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara ____ yıl denir.

P Artık yıl ____ gündür.

P Gece – gündüz, yıl ve gün _____ olaylarını sonuçlarına göre belirenmiş zaman dilimleridir.

P Denizden kıyıya doğru yaklaşan bir geminin önce _______ sonra _______ görünür.
P _________ , gök cisimlerini incelemeye yarar.

P Dünya’ya en yakın gök cismi ___ dır.

P Dünya, Güneş ve Ay’ın şekilleri _______ benzer.

P ____’e çıplak gözle bakmak gözlere zarar verebilir

4. Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süreye ne ad verilir?
a- ) Bir ay                         b- ) Bir gün
c- ) Bir yıl                         d- ) Mevsim

5. Dünya kendi etrafındaki bir tam dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?
a- ) 12 saat   b- ) 20 saat   c- ) 24 saat   d- ) 10 saat

6. Bir gün ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
a- )  Bir gün 24 saattir.
b- )  Bir gün, bir gece ve bir gündüzden oluşur.
c- )  Dünya’nın kendi etrafında bir tur dönmesi için geçen süreye bir gün denir.
d- )  Güneş’in doğması ile batması arasında geçen süre bir gündür.

7. Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu hangisi oluşur?
a- ) Bir yıl                                b- ) Mevsimler
c- ) Hafta                                d- ) Gece ve gündüz

Dünya kendi etrafında dönmeseydi,
I. Dünya’nın bir yarısında hep gece, diğer yarısında hep gündüz olurdu.
II. Mevsimler oluşmazdı.
8. Yukarıdaki ifadelerle ilgili hangisi söylenebilir?
a- ) I ve II doğru                    b- ) I doğru, II yanlış
c- ) I ve II yanlış                    d- ) I yanlış, II doğru

9. Dünya’nın hem kendi etrafında, hem de Güneş’in etrafında döndüğünü bulan bilim adamı hangisidir?
a- ) Galile    b- ) Kopernik   c- ) Pastör   d- ) Arşimet

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Gece ve gündüz, Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşur.
b- ) Güneş, Dünya’nın Güneş’e dönük yüzünü aydınlatır.
c- ) Dünya’nın Güneş görmeyen yüzü gecedir.
d- ) Gece ve gündüz süreleri her zaman her yerde birbirine eşittir.

11. Güneş’in gökyüzünde gün boyu hareket ediyormuş gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Güneş’in gerçekte Dünya’nın etrafında dönmesi
b- ) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
c- ) Dünya’nın Güneş’ten küçük olması
d- ) Güneş’in Dünya’ya çok uzak olması

I. Dünya kendi etrafında döner.
II. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş’in etrafında da dolanır.
12. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
a- ) İkisi de doğru          b- ) I doğru, II yanlış
c- ) İkisi de yanlış          d- ) I yanlış, II doğru

13. Dünya, Güneş etrafında bir tam dolanımını ne kadar sürede tamamlar?
a- ) 300 gün                      b- ) 354 gün
c- ) 365 gün                     d- ) 365 gün 6 saat

I. Gün       II. Günlerin adı              III. Yıl
14. Yukarıda verilen zaman birimlerinden hangileri doğa olaylarının sonuçlarına göre belirlenmiştir?
a- ) I ve II                    b- ) II ve III
c- ) I ve III                  d- ) I, II ve III

15. Bir yıl boyunca Dünya kendi etrafında yaklaşık kaç kez döner?
a- )  120     b- )  30       c- )  24            d- )  365

16. Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Dünya, Güneş etrafında dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar.
II. Bir yıl 365 gün kabul edilir.
III. 4 yılda bir şubat ayı 29 gün çeker.
IV. Şubat ayının 29 gün olduğu yıla artık yıl denir.
a- ) I, II ve III                   b- ) II, III ve IV
c- ) I, II, III ve IV             d- ) I, II ve IV

17. Dünya, ay ve Güneş'in şekli hangisine benzer?
a- )  Koni    b- )  Küre      c- )  Küp      d- )  Üçgen

I. Dünya üzerinde hep aynı yöne giderek başlangıç noktasına ulaşılması
II. Ay tutulması olduğunda Dünya'nın Ay'ın üzerine düşen gölgesi
18. Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
a- ) Dünya Küre biçimindedir.
b- ) Dünya düzdür.
c- ) Güneş, Dünya'dan büyüktür.
d- ) Ay, Dünya'dan küçüktür.

19. Dünya, Güneş, Ay ve yıldızların içinde bulunduğu sonsuz boşluğa ne ad verilir?
a- ) Atmosfer                b- ) Gökyüzü
c- ) Uzay                        d- ) Gezegen

20. Kıyıdan uzaklaşan bir geminin önce tekne kısmını, sonra bacasını göremeyiz.
Bu gözlem bize neyi kanıtlar?
a- ) Dünya'nın düz olduğunu
b- ) Dünya'nın küre biçiminde odluğunu
c- ) Dünya'nın bir tepsiye benzediğini
d- ) Dünya'nın dörtte üçünün sularla kaplı olduğunu

21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgidir?
a- ) Uzaydan çekilmiş fotoğrafları Dünya'nın Küreye benzediğinin kanıtıdır.
b- ) Ay ve Güneş de küreye benzer.
c- ) Güneş'e çıplak gözle bakmak gözlerimize zarar verebilir.
d- ) Ay tutulması sırasında Dünya'nın aya düşen gölgesi kare şeklindedir.

I. Günümüzden binlerce yıl önce insanlar Dünya’nın düz olduğuna inanırlardı.
II. Eski insanlar ile günümüzün insanlarının Dünya’nın şekli konusundaki görüşleri aynıdır.
22. Yukarıdaki ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) İkisi de yanlış                b- ) I yanlış, II doğru
c- ) I doğru, II yanlış           d- ) İkisi de doğru

23. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şekliyle ilgili en son bilgidir?
a- )  Dünya, düz bir tepsi şeklindedir.
b- )  Gökyüzü Dünya’nın üstünü örten bir kapaktır.
c- )  Dünya’nın şekli küreye benzer.
d- )  Dünya suda yüzen bir kara parçasıdır.

I. Ay ve Güneş birbirine küs oldukları için, biri gelirken diğeri gider.
II. Ay ve Güneş üvey annelerinden kaçan iki kardeştir.
III. Güneş ve Ay gökyüzü denilen kapağa asılı durumdadır.

indir
24. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çok eski çağlarda Türklerin Ay ve Güneşle ilgili görüşlerindendir?
a- ) I, II ve III                  b- ) I ve II
c- ) I ve III                        d- ) II ve III

1 yorum :

Adsız dedi ki...

Bu ne şimdi yaa

Yorum Gönder