27 Kasım 2011 Pazar

4. Sını Sosyal Bilgiler Dersi - Kişisel Özelliklerimiz


4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum kişisel özelliklerimiz,Kişisel Özelliklerimiz

1. Aşağıda verilen sözcükleri ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.
“kronoloji, fiziksel özellik, nüfus cüzdanı, pembe,  mavi, duygu-düşünce, bireysel özellik, 
* İnsanların kendine özgü özelliklerine ……………………………………………………. denir.

* Nüfus cüzdanın rengi kızlar için…………………………..,erkekler için ………………..dir.

* Hayatımızdaki önemli olayların tarih sırasına göre yazılmasına ………………………………….denir.

* Başkalarının …………………………..ve …………………………….saygı göstermeliyiz.

* Kilomuz boyumuz, tenimiz, saçımız gibi dışarıdan görünen özelliklerimize ……………………….denir.

* Her devletin yeni doğan  vatandaşına verdiği belge ……………………………………………….dır.

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanına D, yanlış olanına Y harfi koyunuz.

Tüm insanların duyguları aynıdır.                 (       )

Toplumun en küçük kurumu ailedir.             (       )

Sevgi olumlu bir duygudur.                         (       )

Bireysel farklılıklarımızın olması doğal bir durum değildir. (       )

Aramızda kan bağı bulunan kişilere akraba deriz.         (   )

3. I. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması.
   II. Cumhuriyet’in ilanı
   III. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
     IV. Sivas Kongresi
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- ) I – II – III – IV            b- ) I – IV – III – II
c- )  IV – I – III – II           d- ) II – IV – I – III

4.  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in ülkemizin düşman işgalinden kurtarılması için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
a- ) Sevr Antlaşması’nın yapılması
b- ) Sivas Kongresi
c- ) TBMM’nin açılması
d- ) Erzurum Kongresi

5.  Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir?
a- ) Sakarya Meydan Muharebesi
b- ) I. İnönü Savaşı
c- ) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
d- ) II. İnönü Savaşı

6.  Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesinde aşağıdakilerden hangisine karşı savaşılmıştır?
a- ) İngilizler
b- ) Fransızlar    
c- ) Ermeniler
d- ) Yunanlılar

7. Topluma ait kültürün gelecek nesillere aktarılmasında en etkili vasıta hangisidir?
a- ) Dil               b- ) Düğünler
c- ) Türküler       d- ) Oyunlar

8.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) Başkalarının fiziksel özellikleri ile alay etmemeliyiz.
indir
b- ) Başkalarının düşünceleri bizim için önemli değildir.
c- ) Farklılıklar sadece fizikseldir. 
d- ) Bireysel farklılıklar sadece hobilerdir.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder