21 Kasım 2011 Pazartesi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - malzeme - eşya - alet


1. Aşağıdaki verilen cümlelerdeki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldurunuz.
P Boşlukta yer kaplayan her şeye……………………….. denir.

P Maddelerin şekil almış haline……………………….. denir.

P Ekmek yapımında kullanılan un, su, maya birer ……………………………….dir.

P Günlük yaşamda kullanılan televizyon, kalem, sandalye, buzdolabı birer………………………….dır.

P Her türlü ihtiyaç maddesinin yapımında ve onarımında kullanılan testere,çekiç, bıçak gibi nesneler birer ……………………………………….tir.

P Bütün………………………………… aynı zamanda maddedir.

P Vücudumuza belirli bir biçim veren, destek sağlayan ve kemiklerden oluşan yapıya ……………. denir.

P Kemiklerin birbirlerine bağlandığı bölümlere ……………………… denir.

P Kaslarımızı güçlendirmek ve geliştirmek için yaptığımız hareketlere ………………… denir.

P Soluk borusunun başlangıç kısmına ……………… denir.

P Soluk alırken havayı ……………………….. çekmeliyiz.

P Kanın vücutta dolaşımını sağlayan organlar …………………ve …………………… dır.

P Kalpten vücuda pompalanan kan vücudun her noktasına    ……………………. ve …………………… taşır.

P Kalbin atışının damarlarda meydana getirdiği kıpırtıya ………………… denir.

P ………………….., doktorlar tarafından vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için kullanılan tıbbi cihazdır.

P Göğüs kafesimiz ……………………… dış etkilerden korur.

2. Aşağıda verilen ifadelere doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
(   ) Boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde adı verilir.
(   ) Işığı geçiren maddeler opaktır.                           (   ) Katı maddelerin şekil almış haline cisim denir.
(    ) Bir cisim yerine göre eşya, yerine göre madde olabilir.
(    ) Sadece cansız varlıklara madde adı verilir
(    ) Göğüs kafesi kısa kemiklerden oluşur.
(    ) Kasılan kasların boyu kısalır.
(    ) Hatalı oturuş ve duruş pozisyonları iskelette şekil bozukluğuna neden olabilir.
(    ) Soluk aldığımızda akciğer genişler.
(    ) Stetoskop kalp ve akciğerleri dinlemek için kullanılır.
(    ) Kanın görevi taşıdığı maddeleri damarlar yoluyla ilgili yapı ve organlara iletmektir.
(    ) Egzersiz yapınca nabız sayımız azalır.
(    )  Vücudumuzu ayakta tutan yapı kaslarımızdır.
(    )  Kol kemiğimiz, kısa kemiklere bir örnektir.
(    )  Kaslar, lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşeyerek kemikleri hareket ettirir.
(    )  Doğru soluk-alıp verme, havayı ağzımızdan alıp burnumuzdan vermekle olur.
(    )  Dolaşım sonucu kanımızda oluşan kirli gazın adı karbondioksittir.
(    ) Kalbin dakikadaki akış hızına nabız denir. 
(    )  Havayı ısıtmak, nemlendirmek ve temizlemek soluk borusunun görevidir.   
(    )  Vücudumuz kafatası, gövde, ayaklar olmak üzere 3 bölümde incelenir.

3. Aşağıdakilerden hangisinde vücudumuzun temel kısımları doğru olarak verilmiştir?
a- ) kafatası, göz, kulak, kollar
b- ) kafatası, kollar, ayak
c- )kafatası, göğüs kafesi, omurga, kollar ve bacaklar
d- ) Kafatası, omurga, göğüs kafesi, ayaklarımız

4. Aşağıda verilen kemik türü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
I -   kafatası kemiği--- yassı kemik
II-  kol kemiği – kısa kemik
III- omurga – kısa kemik
a- ) I    b- ) I  ve  II   c- ) I ve III   d- ) I, II ve III

5. “Vücudumuzu ayakta tutan yapıya iskelet denir.” Aşağıda iskeletle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) İskelet, sert bir yapıya sahiptir.
b- ) Canlılarda iskelet vücuda şekil verir.
c- ) İskeletimiz, kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlar.
d- ) Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan yapı iskelettir.

6. İskeletimiz tek başına vücudumuza şekil veremez. İskeletimize şekil veren, hareketinizi sağlayan yapı nedir?
a- ) bacaklarımız
b- ) kas       
indir
c- ) kemiklerimiz
d- ) kalp

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder