20 Kasım 2011 Pazar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler - Kendimi Tanıyorum


4. Sınıf Sosyal Bilgiler - Kendimi Tanıyorum testi değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfi koyununuz.
Bir olaya her insan aynı tepkiyi gösterir. (      )
Tuttuğumuz günlükleri arkadaşımız okuyabilir. (      )
Düşüncelerimize yapılan eleştirilere açık olmalıyız. (        )
Aynı şarkıyı dinleyen insanlar farklı duygular hissedebilir. (       )
Farklılık bir toplum için zenginlik değildir. (       )
Bayanların nüfus cüzdanı mavi renktir. (        )
Bir sınıftaki tüm öğrencilerin özelliklerinin birbirine benzer olması gerekir. (       )
Görünüşümüz, sevdiğimiz dersler ve hayallerimiz diğer insanlardan farklı olabilir. (      )
Medeni durumumuz, nüfus cüzdanımızda mutlaka bulunmalıdır.  (     )
Sınıf arkadaşımızla bir sorunumuz olduğunda konuşarak sorunumuzu çözmeliyiz.  (     )

2. Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yazınız.
kronoloji, fiziksel özellik, duygu, bireysel özellikhoşgörüdüşünce, duyarlılık
* İnsanların kendine ait özelliklerine …………………………………………………….denir.
* Farklılıklara ve düşüncelere saygı göstermek  ............................... dür.
* Hayatımızdaki önemli olayların tarih sırasına göre yazılmasına ………………………………….denir.
* Başkalarının …………………………..ve …………………………….saygı göstermeliyiz.
* Kilomuz,boyumuz,tenimiz,saçımız gibi dışarıdan görünen özelliklerimize ………….………………….denir.
* Hasta olduğu için okula gelemeyen arkadaşımızı ziyaret etmek............................ dır.

3. “Bu rengi çok tercih etmiyorum ancak senin zevkine saygı duyuyorum.” Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Kendi zevklerinin çok üstün olduğunu savunur.
b- ) Zevklerin farklı olabileceğine inanır.
c- ) Yalnız kendi sevdiği rengi önemser.
d- ) Başkalarının zevklerine saygı duymaz.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir ailenin iki çocuğu arasında yer alan bireysel farklılıklardan değildir?
a- ) Giyim tarzları           b- ) Sevdiği dersler
c- ) Yaşadığı ev              d- ) İlgi duyduğu meslekler.

5. Aşağıdakilerden hangisi bizden farklı düşünen insanlara karşı geliştireceğimiz doğru tutum olmalıdır?
a- ) Farklı düşünen arkadaşımızı gruptan çıkarmak.
b- ) Düşüncelerini değiştirmeye çalışmak.
c- ) Düşüncelerini kendisine saklamasını söylemek.
d- ) Düşüncelerini açıklamasını desteklemek.

6. Aşağıdakilerden hangisi duygularımız ile düşüncelerimiz arasındaki ilişkiyi açıklar?
a- ) Duygularımız, düşüncelerimizi etkiler.  
b- ) Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında ilgi bulunmaz.
c- ) Duygular önemsizdir, düşünceler önemlidir.
d- ) Duygularımızı kendimize saklamalıyız, düşüncelerimizi açıklamalıyız.

7. Orhan ve Korhan iki kardeştir. Orhan çok güzel futbol oynarken, Korhan çok iyi şiir yazıyor.
Yukarıdaki ifadeden hangi sonuç çıkarılabilir.
a- ) Orhan, Korhan’dan büyüktür.
b- ) Bireylerin farklı yetenekleri vardır.
c- ) Yeteneklerimiz sürekli değişir.
d- ) Korhan, Orhan’dan daha fazla kitap okumuştur.

8. Aşağıdakilerden hangisi duygularımızla ilgilidir?
a- ) Teşekkür aldığım için çok mutluyum. 
b- ) Kerem, özgeçmişini güzel hazırlamış.
c- ) Arkadaşlıklar özveri ile yürür.
d- ) Karşıdan karşıya geçerken dikkat etmeliyiz.

9. İnsanların farklılıkları yanında ortak özellikleri de vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ortak özelliklerimizden biridir?
a- ) Çizgi film izleme            b- ) Giyim tarzı
c- ) Flüt çalma                      d- ) Beslenme ihtiyacı

10. Nüfus cüzdanında Aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
a- ) Ana adı                   b- ) Dedesinin adı
c- ) Doğum Yeri           d- ) T.C Kimlik No

11. I. İlköğretim diplomamı aldım            
      II. Doğduğumda 3 kg ağırlığındaymışım.
      III. İskelet modelini ilk kez Fen ve Teknoloji dersinde gördüm.
      IV. Ev telefon numaramızı anasınıfında ezberledim.
Yukarıda anlatılan olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a- ) I – II – IV – III                  b- ) II – IV – I – III
c- ) II – III – I – IV            d- ) II – IV – III – I

12. Nüfus cüzdanı olmayan bir kişi aşağıdaki sorunlardan hangisini yaşamaz?
a- ) Okula kayıt yaptıramaz.
b- ) Pasaport alamaz.
c- ) Ehliyet alamaz
d- ) Alış-veriş yapamaz.

13. Nüfus cüzdanının pembe ya da mavi olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
a- ) Yaş                                  b- ) Cinsiyet
c- ) Soy ağacı                        d- ) Doğum yeri

14. Aile tarihimizi öğrenmek için, …………………… ve atalarımızdan kalan ……………………..değerindeki
belge ve eşyalardan faydalanırız. Cümlesindeki noktalı yerleri hangileri doğru tamamlar.
a- ) kültürel-röportaj         b- ) evrensel-kronoloji
c- ) sözlü tarih-kanıt        d- ) akrabalık-evrensel

15. Soy ağacı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Soy ağacı, kişinin soyunu gösteren şemadır.
b- ) Soy ağacında tüm akrabalara yer verilir.
c- ) Soy ağacı, kişilerin geçmişi hakkında bilgi verir.
d- ) Soy ağacında, en sevdiğimiz arkadaşımıza yer verebiliriz.

16.

17. Milli Mücadele dönemini araştıran bir öğrenci hangisinden bilgi alamaz?
a- ) Gaziantep Müzesi          b- ) Peri Bacaları
c- ) TBMM Tutanakları                   d- ) Anıtkabir Müzesi

18. Atatürk’ün olayları iyi değerlendirerek, sonuçları önceden tahmin etmesi aşağıdaki özelliklerden hangisi ile çok ilgilidir?
a- ) çalışkan olması            b- ) barışçı olması
c- ) vatanseverliği              d- ) ileri görüşlülüğü

 19. “Berra, ertesi gün sınavı olduğu için bilgisayarda oyun oynamadı ve ders çalıştı.”
Buna göre, Berra için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
a- ) Sorumluluk sahibi olması       b- ) Çalışkan olması
c- ) Tutumlu olması                       d- ) Bencil olması

20. Atatürk’ün kişisel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
1-……………………………………..…
2-…………….........
indir
3-…………………
4-…………………
5-………

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder