16 Kasım 2011 Çarşamba

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Allah İnancı - Test


5. sınıf din Kültürü ve ahlak Bilgisi Dersi 1. Ünite Allah İnancı Testi değerlendirmesi

I. İnsan akıllı ve inanan bir varlıktır.
Ozan: Akıl anlamamızı ve düşünmemizi sağlar.
Tugay: Akıl kendimizi ve çevremizi anlamamızı sağlar
Rıdvan: Akıl herhangi bir problemi çözmemizi sağlar.
Orhan: Akıl bütün canlıların ortak özelliğidir.
1. Yukarıda bazı öğrencilerin akıl ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
a- ) Ozan                b- ) Tugay
c- ) Rıdvan                d- ) Orhan

2.  “(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir?
a- ) Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması
b- ) İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
c- ) Herkesin kendi arzusuna göre davranması
d- ) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları

II. Evrende Bir Düzen Vardır
3. Evrendeki düzenle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Evrende bir düzen vardır
b- ) Evrendeki düzen bize, Allah’ın varlığını gösterir
c- ) Evren bizim yaşamamıza olanak verecek şekilde yaratılmıştır
d- ) Evrendeki düzen kendiliğinden olmuştur

* Dünya kendi ekseni etrafında belirli bir sürede döner ve bu süre hiç değişmez
* Güneşin dünyamıza olan uzaklığının değişmesi bizi olumsuz yönde etkiler
* Gezegenler birbirlerine çarpmadan varlılarını devam ettirirler
4. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a- ) Evrende bir düzen vardır
b- ) Evrendeki düzeni sağlayan bir varlık vardır
c- ) Evrende düzen olmasaydı yaşayamazdık
d- ) Evrendeki bu düzen bir tesadüf eseridir.

III. Allah Vardır ve Birdir
5. Akıl yürüterek Allah’ın varlığına birliğine inanan peygamber kimdir?
a- ) Hz. Musa                 b- ) Hz. İsa
c- ) Hz. Nuh                  d- ) Hz. İbrahim
6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Allah’tan başka ilah yoktur
b- ) Allah vardır ve birdir
c- ) Evrende var olan her şey Allah’ın var olduğunu ve bir olduğunu kanıtlar
d- ) Allah’ın varlığını düşünerek bulamayız          

7. Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Bismillah.                    b- ) Allahü ekber
c- ) Elhamdülillah               d- ) Lâ ilâhe illallah

8. “Lâ ilâhe illallah” ın anlamı nedir?
a- ) Allah’ın adıyla.             b- ) Allah en büyüktür.
c- ) Allah’a şükür.
d- ) Allah’tan başka Tanrı yoktur.

IV. Her Şeyi Yaratan Allah’tır
* “Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi 8. Ayet.)
9. Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
a- ) Her şeyi Allah yaratmıştır
b- ) Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır.
c- ) Allah’ın yarattığı her şey belirli bir süre sonrasında yok olacaktır
d- ) Allah’ın yarattığı her şey ölümsüzdür

* ”İnsanları biz yarattık ve onların yaratılışlarını sapasağlam yaptık”
10. Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
a- ) Her bir organımız, bizim için gereklidir
b- ) İnsanları Allah yaratmıştır
c- ) Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır
d- ) İnsanın yaratılışında kusur vardır

V. Allah’ın Eşi Ve Benzeri Yoktur
* Deki: O Allah bir tektir.
* Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
* O, doğurmamış, doğrulmamıştır.
* O’nun eşi ve benzeri yoktur
11. Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Fatiha suresi                b- ) Kevser suresi
c- ) Sübhaneke                    d- ) İhlâs suresi

* Birlemek anlamına gelir
* Allah’ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır
* Bu inancı benimsemeyen kimse Müslüman olamaz
12. Yukarıda özellikleri verilen inanca ne ad verilir?
a- ) Tevbe   b- ) Fatiha   c- ) İhlas   d- ) Tevhid

*  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları özelliklerden uzaktır.”
13. Yukarıda verilen ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a- ) Evrendeki düzen, Allah’ın bir olduğunu gösterir
b- ) Allah’tan başka Tanrı yoktur
c- ) Allah’tan başka Tanrı olsaydı evrendeki düzen bozulurdu
d- ) Allah’ın eşi ve benzeri olsaydı evrende yine düzen olurdu

VI. Allah Her Şeyi İşitir, Bilir ve Görür
Metin: Allah söylediğimiz bir yalan varsa duymaktadır
Leyla: Allah, benim gizlice söylediklerimi duymaz.
Didem: Allah hepimizi aynı anda duyar
Murat: Allah her şeyi işitir
14. Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
a- ) Metin     b- ) Murat     c- ) Didem     d- ) Leyla

Sinem: Allah bütün yaptıklarımızı bilmektedir
Emirhan: Allah her şeyi en iyi şekilde bilir
Serkan: Allah gizli bir şekilde yaptıklarımı bilmez
Canan: Allah yaptığım her şeyi en ince ayrıntılarına kadar bilir
15. Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
a- ) Emirhan     b- ) Canan    c- ) Sinem   d- ) Serkan

16. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Allah her şeyi en iyi şekilde görür
b- ) Allah yaptığımız her şeyi görmektedir
c- ) Allah her şeyi aynı anda görmektedir
d- ) Allah gizlice yaptıklarımızı görmez.

* Öğretmenin birisi öğrencilerinin her birine bir tane elma verir ve kimsenin görmediği bir yerde yemelerini ister. Öğrencilerin sadece bir tanesi elmasını yiyemez.
17. Öğrencinin elmayı yememesinin sebebi ne olabilir?
a- ) Elmayı sevmediği için
b- ) Arkadaşlarından korktuğu için
c- ) öğretmenine karşı çıktığı için
d- ) Kimse görmese dahi Allah görür diye inandığı için

18. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından biri olamaz?
a- ) İnsanlara karşı iyi davranmak
b- ) Her zaman doğruyu söylemek
c- ) Helal para kazanmak
d- ) Başkalarına ait eşyaları izinsiz almak

19. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin özelliklerinden biri olamaz?
a- ) Davranışlarında bilinçlidir
b- ) Doğru davranışlar yapmaya isteklidir
c- ) Kötü davranışlardan uzak durur
d- ) İnsanları aldatır

Hz. Ömer, bir gece bir evin önünde otururken, içerden sesler duyar. Bir anne kızından daha fazla para kazanmak için süte su katmasını istemektedir. Kızı annesine Hz. Ömer’in böyle bir davranışı yasakladığını söyler. Ancak annesi Hz. Ömer’in kendilerini görmeyeceğini, süte su katabileceklerini söylemelerine karşın kızı annesinin bu isteğini yine geri çevirir.
20. Yukarıda verilen olayda kız Hz. Ömer’in görmeyeceğini bildiği halde yine de süte su katmamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Hz.Ömer’den korkması
b- ) Annesine karşı çıkmak için
c- ) Birisinin görmesinden korkması
d- ) Kimse görmese dahi Allah görür diye inanması

VII. Allah’ın her şeye gücü yeter
*  “Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz”(Talak,12)
21. Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
a- ) Allah’ın her şeye gücü yeter
b- ) Allah her şeyi bilmektedir.
c- ) Allah’ın gücü sınırsızdır
d- ) Allah’ın gücü, insanların gücü gibi sınırlıdır

VIII. Allah Bizimle Beraberdir
* “Kullarıma sana, beni sorduğunda(söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm…(bakara suresi, 186. ayet)
22. Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
a- ) Biz Allah’ı ansak da anmasak da Onun bizden haberi vardır
b- ) Allah her an ve her yerde bizimle beraberdir
c- ) Allah dua ettiğimizde bizi işitir ve bize cevap verir
d- ) Allah sadece biz ona ibadet ederken bizimle beraberdir 

IX. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım
23. Çalışmakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Dinimiz çalışmayı ibadet saymıştır
b- ) Çalışmak kişiye sevap kazandırır
c- ) Çalışan insan daha mutlu olur
d- ) Çalışmasak da başarılı olabiliriz

X. İhlas Suresi Ve Anlamı
“Kul hüvallahü ehad ,Allahüssamed, ………………………………, Ve lem yekün lehü küfüven ehad.”
24. Yukarıda İhlas suresi verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a- ) İyyake nestein
b- ) Allahümme ve bihamdik
c- ) Errahmanirrahim
d- ) Lem yelid ve lem yuled

* “De ki : “O, Allah’tır, bir tekdir. ……………………………….. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”
25. Yukarıda ihlas suresinin anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Lem
a- ) Ancak senden yardım dileriz.
indir
b- ) Allah’ım hamd sanadır.
c- ) O rahmandır ve rahimdir.
d- ) Her şey ona muhtaçtır

4 yorum :

Adsız dedi ki...

hepsi D d

Unknown dedi ki...

emin misin

Adsız dedi ki...

çok teşşekür ederim dost

Unknown dedi ki...

Çok güzel full çektim

Yorum Gönder