16 Kasım 2011 Çarşamba

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite İnanç


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Ünite İnanç Testi

Öğrenme Alanı à İnanç

Allah İnancı

1. Dünya üzerinde yaşayan Allah’ın farklı yapıda yarattığı bir çok canlı vardır. Bu canlılar arasında insanın ayrı bir yeri vardır. İnsan bazı özellikleriyle diğer canlılardan üstün kılınmıştır. Canlılardan farklı ve üstün kılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- ) İnsanın kusursuz beden yapısı
b- ) İnsan akıllı ve inanan bir varlıktır
c- ) İnsan konuşması
d- ) İnsan gülüp, ağlayabilir.

P Halife Ömer, bazı geceler şehri kontrol için dolaşırdı. Bir keresinde sütçülük yapan bir kadının kızına süte su katmasını söylediğini duyar.
Kız:- Yasak bir işi nasıl yapabilirim? diye annesine
itiraz eder.
Annesi: Halife Ömer seni nereden görecek? der.
Kız ise: Halife görmez ama, Rabb’im görür diye
karşılık verir.
2. Küçük kızın bu yanıtı onun aşağıdaki ayetlerden en çok hangisini iyi anladığını gösterir?
a- ) Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…
b- ) Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.
c- ) Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ındır
d- ) Şüphesiz Allah, kullarından haberdardır, onları hakkıyla görür.


3.
Nasrettin Hoca bir gün köyden   
şehre giderken yorulmuş tarlanın  
kenarındaki ceviz ağacının altında
dinleneyim demiş. Şöyle bir ağacın
 altına uzanmış ve derin  
 düşüncelere dalmış.
- Ey Allah'ım gücüne sual olmaz amma, incecik kabak sapında kocaman kabak var, koskocaman ağaçta küçücük ceviz var. Bu nasıl iş? Deyip uykuya dalmış ki; tam bu sırada ağaçtan bir ceviz, Hocanın kafasına düşüvermiş. Hoca acı ve şaşkınlıkla uyanmış, sağına soluna baktıktan sonra cevizin ağaçtan düştüğünü anlamış. Bunun üzerine şöyle demiş:
- Ya Rabbi! sen en iyisini bilirsin. Şimdi başıma düşen ceviz değil de kabak olsaydı benim hâlim ne olurdu?
Yukarıda ki fıkrada ne anlatılmak istenmektedir?
a- ) Hocanın tembel olduğu
b- ) Evrenin bir yaratıcısı ve düzeninin olduğu
c- ) Evrende hayret edilecek olaylar olduğu
d- ) Evrenin mükemmel olduğu

4. Zeynep aşağıdaki davranışlardan
hangisini yaparsa söylediğiyle çelişmiş olur?
a- ) Her zaman Allah’a dua ederse
b- ) Allah’ın isteklerini yerine getirirse
c- ) Her işine Allah’ın adıyla başlarsa
d- ) Yalnız kaldığı zaman kötülük yaparsa

5. Çeşitli galaksiler, gezegenler ve milyonlarca yıldızdan oluşan evren; genişliği ve büyüklüğü ile insanları hayrete düşürür. Bu haliyle evren, benzersiz bir sanatçının eseri olduğu görüntüsünü verir. Evrene bakış açısı böyle olan birisinin aşağıdakilerden hangisini kabul etmediği söylenebilir?
a- ) Allah’ın varlığını
b- ) Evreni yaratan bir yaratıcı olduğunu
c- ) Evrenin kendi kendine oluştuğunu
d- ) Yaratıcının bir olduğunu


6. Emre arkadaşı Leyla’ya aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?
a- ) Bana Fil Suresi hakkında bilgi verebilir misin?
b- ) Bana Fatiha Suresi hakkında bilgi verebilir misin?
c- ) Bana Kevser Suresi hakkında bilgi verebilir misin?
d- ) Bana İhlas Suresi hakkında bilgi verebilir misin?


7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bize Allah’ın her şeye gücü yettiğini en güzel şekilde anlatmaktadır?
a- ) “(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman ‘Ol’ der ve o da hemen oluverir.”
b- ) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”
c- )  “O (Allah), geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır.”
d- ) “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.”

                  Baloncu                  Yaşar
8. Yaşar baloncudan hangi renk balonu alırsa;
 “Allah’ın bir olduğuna eşi, benzeri ve dengi
olmadığına inanmaya ........., denir.” Cümlesini doğru olarak tamamlamış olur.
a- ) Kırmızı                         b- ) Mavi
c- ) Yeşil                            d- ) TuruncuKUL HÜVALLAHÜ EHAD
ALLAHUSSAMED
LEM YELİD
VELEM ......?........
VELEM YEKÜN LEHÛ
...... ?....... EHAD
9. Fatih Kuran okumayı yeni öğrendi. Yukarıdaki sureyi okurken iki yerde takıldı. Sizin bu sureyi ezbere bildiğinizi öğrenmiş, noktalı boşluklara sırasıyla hangi şıkkın geleceğini söyleyerek ona yardımcı olur musunuz?
a- ) Yûled-Kul                        d- ) Kevser-Ebter
c- ) Samed-Kufuven            d- ) Lem Yûled-Kufuven

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Allah’ın yaratılmışlara benzemediği
a- ) De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
b- ) Onun benzeri hiçbir şey yoktur
c- )O, her şeyi hakkıyla bilendir.”
d- ) “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızıgörür.” Bakara-110


11. Can dua ederken Allah’ın
güzel isimlerinden Hakem
ismini kullanmış. Allah’ın bu güzel
isimlerine ne ad verilir?
a- ) Esma-ül Hüsna               b- ) Siyer
c- ) Münacat                         d- ) Zati Sıfatlar


12. İhlas suresinin anlamını yukarıdaki harfli kutucuklara göre doğru olarak sıralarsak aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur?
a- ) AÇIK       b- ) IÇAK          c- ) ÇAKI   d- ) KAÇI


13. Sevgili çocuklar, Ahmet’in okuduğu ayet anlamları bize Allah’ın hangi özelliğinden bahsetmektedir?
a- ) Her şeyin Allah’ın eseri olduğundan
b- ) Allah’ın sonsuz güç ve kudrete sahip olmasından
c- ) Allah’ın çok affedici olmasından
d- ) Allah her şeyi işitip, bilip ve görmesinden
I. Mevsimlerin düzenli bir şekilde birbirini izlemesi.
II. Gece ile gündüzün birbirini seyretmesi.
III. Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi
IV. Teknolojinin gelişmesi
14. Yukarıdaki cümlelerin hangileri, evrende bir düzenin olduğunu gösterir?
a- ) I. – II.                                b- ) I. – II. – III.
c- ) I. – II – III. – IV.               d- ) II. – III. – IV.

Şartlar
İmanın
İslâmın
Namaz Kılmak

J
Oruç Tutmak

J
Kitaplara inanmak
J

Kelime-i Şehadet
J

Hacca Gitmek

J

15. Din Kültürü dersinde öğretmen öğrencilerinden ev ödevi olarak yukarıdaki etkinliği yapmalarını istemiştir. Zeynep etkinliği yaparken bir tanesini yanlış işaretlemiştir.
Bu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kelime-i Şehadet                    b- ) Oruç Tutmak
c- ) Kitaplara İman                       d- ) Hacca gitmek

16. Öğrencinin anlattığı bu inanca ne isim verilir?
a- ) Şirk                                         b- ) Putçuluk
c- ) Ortak koşma                            d- ) Tevhid

17. ... Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim; işitir ve görürüm.”(Taha – 46) ayetinde özellikle ne anlatılmak istenmektedir?
indir
a- ) Zorluklar karşısında korkmalıyız
b- ) Allah her zaman bizi işitir.
c- ) Allah her zaman bizim yardımcımızdır.
d- ) Allah her şeyi görmektedir.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder