17 Kasım 2011 Perşembe

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Örneği - 2


5. sınıf Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları

1. Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.                    (10 puan)
*  Müslümanlar ………..…………… ayı boyunca belli vakitlerde oruç tutarlar.
*…………………….., yüce Allah’ın seçip görevlendirdiği örnek insanlardır.
*İnsanları uyarmak ve onlara doğru yolu göstermek amacıyla Allah tarafından gönderilen ilk peygamber ……………….. 
* Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ………… denir. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık    6666 adet ………vardır.
*………… Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçmak anlamına gelir.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun gelecek sözcüğü yerleştiriniz.    (10 puan)
El-emin-------düzen-------namazı-------akıl------- eşi

Allah, müslümanlara günde beş vakit …………… farz  kılmıştır.
.……………….Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimettir.
Evrende   bir  ………………….  vardır.
…………… lakabı, O’na çok güvenildiği için verilmiştir.
Allah’ın    ……….. ve benzeri yoktur.

3- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanlarına Y yazınız.   (10 puan)
(   ) Peygamberimiz 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğmuştur.
(   ) Dua ederken yalnızca kendimiz için dua etmeliyiz.
(   ) Çalışmak, kötülüğe engel olmak ve güler yüzlü olmak ibadetten sayılmaz.
(   ) Kur’an, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel ilahi kitaptır.
(   ) Her şeyi işiten, gören ve her şeyi bilen yalnız Allah’tır.

4- Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.     (5X4=20 puan)

 a) ...Allah...karada ve denizde ne varsa bilir...O,yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir...” Enam suresi 59. ayette Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?                      
A) Her şeyi Allah’ın yarattığından
B) Allah’ın her şeye gücü yetmesinden,
C) Allah’ın her yerde olduğundan
D) Allah her şeyi işitir, bilir, görür.

   b) Güzel olan her türlü işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz?    
A) Elhamdülillah                                 
B) Maşaallah
C) Bismillahirrahmanirrahim                
D) İnşaallah

c) De ki:O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır.Onun hiçbir dengi yoktur.” İhlas suresi 1,3 ve 4 ayette Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir.
A) Her şeyi Allah’ın yarattığından
B) Allah’ın her şeye gücü yetmesinden,
C) Allah’ın her yerde olduğundan
D) Allah’ın eşi ve benzeri olmadığından

d) İbadetin yapılış amacı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İbadetler Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır.      
B) İbadet eden insan kendini huzurlu ve mutlu hisseder.
C) İbadetlerimizi gösteriş için de yapabiliriz                 
D) Allah’a olan sevgi ve saygımızı ibadetlerle göstermiş oluruz.

5- Besmeleyi ve anlamını yazınız. (10 puan)
OKUNUŞU:………………………………………………

ANLAMI:………………………………………………
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder