20 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Din Kültürü ve ahlak Bilgisi Dersi - İnanç


1. Ünite Allah İnancı
I. İnsan Akıllı Ve İnanan Bir Varlıktır.
1. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik nedir?
Cevap: Akıl

II. Evrende Bir Düzen Vardır
2. Evrendeki düzen bize neyi gösterir?
Cevap: Allah’ın varlığını

P Dünya kendi ekseni etrafında belirli bir sürede döner ve bu süre hiç değişmez
P Güneşin dünyamıza olan uzaklığının değişmesi bizi olumsuz yönde etkiler
P Gezegenler birbirlerine çarpmadan varlılarını devam ettirirler
3. Yukarıda verilen bilgiler bize neyi gösterir?
Cevap: Evrende bir düzen olduğunu

III. Allah Vardır ve Birdir
4. Akıl yürüterek Allah’ın varlığına birliğine inanan peygamber kimdir?
Cevap: Hz. İbrahim

5. “Ve lem yekün lehü küfüven ehad” ifadesi hangi sureye aittir?
Cevap: İhlâs

P Allah’ın 99 isminden birisidir.
P Hiçbir şeye muhtaç olmayan her varlığın kendisine muhtaç olduğu varlık demektir.
6. Yukarıda konu edilen sıfat hangisidir?
Cevap: Samed

IV. Her Şeyi Yaratan Allah’tır
7. Biz varlığımızı kime borçluyuz?
Cevap: Allah’a

V. Allah’ın Eşi Ve Benzeri Yoktur
P “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları özelliklerden uzaktır.”
8. Yukarıdaki ayette hangi inanca işaret edilmektedir?
Cevap: Tevhid

VI. Allah Her Şeyi İşitir, Bilir ve Görür
9. Allah’ın bilgisi nasıl bir bilgidir?
Cevap: Sınırsız bilgi
VII. Allah’ın her şeye gücü yeter
P Her şeye gücü yeter
P Gücü sınırsızdır
P Bir şeyin olmasını isterse, ona ol der ve o da oluverir
10. Yukarıda hangi varlığa ait özellikler verilmiştir?
Cevap: Allah

VIII. Allah Bizimle Beraberdir
11. Devamlı olarak bizi işiten, gören ve bizimle beraber olan varlık kimdir?
Cevap: Allah

IX. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım

X. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti Öğreniyorum

P “Deki: O Allah bir birdir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış, doğrulmamıştır.”
12. Yukarıda hangi surenin anlamı verilmiştir?
Cevap: İhlas suresi

P Birlemek anlamına gelir
P Allah’ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır
P Bu inancı benimsemeyen kimse müslüman olamaz
13. Yukarıda özellikleri verilen inanca ne ad verilir?
Cevap: Tevhid

indir
14. “Deki: O Allah bir tektir” ayeti hangi surenin bir ayetidir?
Cevap: İhlas suresiHiç yorum yok :

Yorum Gönder