17 Kasım 2011 Perşembe

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Örneği - 4


5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları

A. Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.
Kelam,  Allah,   zati,
1. Her şeyi yaratan, canlıları yaşatan ……………………….. tır.
2. Allah’ın konuşma sıfatına ……………………………….……. denir.
3. Allah’a mahsus olan sıfatlara ……………………………….. denir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına(Y) yazınız. ( 10 puan )
(   )  Allah dualarımızı işitir onlara karşılık verir.
(      )  İnancımıza göre Allah her an her yerdedir.
 (      )  Hayatta başarıya ulaşmanın yolu çalışmak değildir.   
(      )  Nerede olursak olalım Allah bizimle beraberdir ve yaptıklarımızı görmektedir.

C. Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( 75 puan )
1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın basar sıfatının açıklamasıdır?
A) Allah’ın her şeyi görmesi.
B) Allah’ın tek olması.
C) Allah’ın her şeye gücünün yetmesi.
D) Allah’ın var olması.

2. Dileğimizin gerçekleşmesi için ne yapmalıyız?
A) Önce çalışıp, gayret gösterip, Allah’a güvenip dua etmeliyiz.
B) Sadece dua etmeliyiz.
C) Yalnız çalışmak yeterlidir.
D) Ne çalışmalı ne de dua etmeliyiz.

3. Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir?
A) Ya Allah                                       B) Hayırlısı  
C) Allah’a şükür                              D) Maşallah

4. Aşağıdakilerden hangisi insanı hayvandan ayıran en önemli özelliktir?
A) Konuşabilmek                              B) Koşabilmek                   
C) Yürüyebilmek                              D) Akıl

5. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarındandır?
A) Semi                                             B) Basar                          
C) İrade                                             D) Kıdem

6. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki davranışlarımızdan değildir?
A) Dürüstlük                                        B) Adalet                              
C) Yalan söylemek                              D) Doğruluk

7. Allah aşağıdaki hangi özellikteki kullarını sever?
A) hırsızlık yapanı                               B) temiz olanı   
C) yalan söyleyenleri                          D) kopya çeken öğrenciyi

8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subiti sıfatlarından biridir?
A) Hayat                                            B) Vücut                     
C) Vahdaniyet                                    D) Beka

10. “Allah karada ve denizde ne varsa bilir... O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir...” (Enam suresi 59) ayette Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?                
A) Her şeyi Allah’ın yarattığından
B) Allah’ın her şeye gücü yetmesinden,
C) Allah’ın her yerde olduğundan
D) Allah her şeyi işitir, bilir, görür.

11. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya Suresi 22)  ayetiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
B) Allah’ın her şeye gücü yeter.  
C) Allah her şeyi bilir.
D) Allah bizimle beraberdir.

12. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Allah tektir.
B) Allah’ın ortağı vardır.
C) Hz. Muhammed onun elçisidir.
D) Allah’ın eşi benzeri yoktur.

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Allah’a inan kimse kötülüklerden kaçınır.
B) Allah’a inan kimse cimrilik yapmaz.
C) Allah’a inan kimse tüm insanları sever.
D) Allah’a inan kimse diğer insanlarla konuşmaz.

14. Aşağıdakilerden hangisi “evrende bir düzen olduğunun”  kanıtlarından biri değildir?
A) Yağmurun oluşumu.
B) Gece-Gündüzün birbirini takip etmesi.  
C) Dünyanın dönmemesi.
D) Mevsimlerin oluşumu.

15. Yüce Allah Kur’an da “Allah göklerde ve yerde olanları bilir.  Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir” buyurmaktadır. Yüce Allah’ın her şeyi gördüğünü bilmemiz davranışlarımızı nasıl etkiler?
A) İstediğimiz gibi davranırız.
B) Davranışlarımıza dikkat eder, her türlü kötü davranıştan uzak dururuz.
indir
C) Allah’ın bizi affetmesini isteriz.
D) Hiçbir davranışta bulunmayız.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder