6 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı - 1


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soruları

A) Yukarıda verilen sözcükleri aşağıda bırakılan boşluklara uygun olacak şekilde yazınız. (20 puan)
ince bağırsaklara-    - spor-     32  -    anüsten   -      emilim   -      kan     - düzenleyici,  - beslenmek – proteinler-    karbonhidratlar-   yağlar–  dengeli beslenmek
* Hareket edebilmek yaşamsal faaliyetlerimizi yerine getirmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjiyi elde etmek için ……………………………………..zorundayız.
* Yapılarına göre besinler karbonhidratlar, ……………….. , ………………… , vitaminler ve mineraller olmak üzere beş grupta incelenir.
* Vitaminler vücudumuzda ………………..,  görevi üstlenirler.
* Diyet …………………………………………… demektir.
* Sindirim ağızda başlar,………………………….. boşaltılarak sona erdirilir.
* Besinler mideden bulamaç haline geldikten sonra, …………………………………………… geçer.
Yasemin sağlıklı yaşamak için her gün düzenli olarak …………………………… yapmalıdır.
* Sindirimini tamamladığımız besinler ince bağırsağımızdan  kana geçerler. Besinlerin kana geçmesine ………………. denir.
* Yetişkin bir insanda …….. diş bulunur.
* Sindirilmiş besinler vücudumuzda ………………………… yolu ile taşınır.

B. Aşağıdaki ifadelerde parantez içine doğru bilgi içerenlere “D”, yanlış olanlara “Y” koyunuz. (10 Puan)
(   ) Vücudumuzda yıpranan dokuların onarılmasında yağlar görev yapar.
(   ) Şeker, ekmek ve patates yapıcı ve onarıcıdır.
(   ) Diyetin anlamı dengeli beslenmektir
(   )  Enerji verici besinlerden ihtiyacımızdan fazla alırsak obez (şişman) olabiliriz
(   )  Vitamin ve mineraller enerji verir.
(   )  Oynarken düşüp yaralanan Ali çabuk iyileşmek için proteinden zengin besinleri bol yemelidir.
(   )  Yağlar vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar
(   )  Sindirilmemiş besinlerin fazla suyu kalın bağırsakta emilir.
(   )Böbrekler, boşaltımda görevli organlardır.
(   )Alkol ve sigaranın en çok zarar verdiği organlar, damarlar, akciğer ve karaciğerlerdir

C. Aşağıdaki tabloda verilen besin içeriklerinin öncelikli görevlerini işaretleyiniz. (12 PUAN)
Besinler ve Görevleri
Su
Yağ
Protein
Vitamin
Karbonhidrat
Mineral
Yapıcı-onarıcı


Düzenleyici


Enerji verici


E. Aşağıdaki sorulara dikkatlice okuyup doğru seçeneği işaretleyiniz. 5p
1. Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim ile ilgili değildir?
a- ) Mide          b- ) Akciğer
c- ) İnce bağırsak  d- ) Yutak

2. Sindirim organlarının sağlığı için hangisi yapılmamalıdır?

A) Yemek yerken acele edilmemelidir.
B) Lokmalar iyice çiğnenmelidir.
C) Bozuk ve bayat yiycekler tüketilmelidir.
D) Tuvalet kullanma alışkanlığı belli saatlere göre ayarlanmalıdır.

3. Alkollü içki içen bir kişide hangisi görülmez?
A) Karar vermede zorluk çeker. Siroz hastalığına yakalanır.
B) Direksiyonu daha iyi kontrol eder.
C) Bulanık ve çift görür. Karaciğeri tahrip olur. Kalp atışları düzensizleşir.
D) Elleri titrer, hafıza kaybı olur.

 4.  Kanı süzerek atık maddelerden temizleyen organımız aşağıdakilerden hangisidir?
A )  İdrar kesesi             B)  Böbrekler
C )  Üretra                      D)  Üreter

5. Aşağıdaki dişlerden hangileri yiyecekleri ufalar ve öğütür?
A )  Azı dişleri                 B )  Kesici dişler
C )  Köpek dişleri            D)  Yirmi yaş dişleri

6. Aşağıdaki besin içeriklerinden hangileri tüm besinlerde bulunur?
a- ) karbonhidrat- yağ                    b- ) su-mineral
c- ) vitamin- mineral            d- ) su- yağ

F. Aşağıdaki Soruları Dikkatle Okuyalım, Cevapları Altındaki Boşluğa Yazalım.


1. Sindirim sisteminde görevli organları sırasıyla yazınız.(8 PUAN)
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder