7 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı - 7


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soruları


1. Aşağıdaki kelimelerin tanımını yapınız.  (15 PUAN)
BESLENME      :
YETERLİ VE DENGELİ BESLENME :
SİNDİRİM         :
BOŞALTIM       :
MADDE             :

2. Aşağıdaki tabloda verilen besin içeriklerinin öncelikli görevlerini tabloda işaretleyiniz.( 6 PUAN)

Su
Yağ
Protein
Vitamin
Karbonhidrat
Mineral
Yapıcı-onarıcı


Düzenleyici


Enerji verici


3. Aşağıdaki besin maddelerinin içeriklerini tabloda işaretleyiniz.(5 PUAN)Patates
Fındık
Yumurta
Ekmek
Şeker
Yağ

Protein

Karbonhidrat
4. Sindirimde görevli yapı ve organları yazınız.   (10 PUAN)

5. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.   (12 PUAN)


BESİN İÇERİĞİ
NİÇİN İHTİYAÇ DUYARIZ ?
EN ÇOK BULUNDUĞU BESİNLER


Et,süt,yumurta,kuru baklagiller
Yağlar
Unlu mamüller.(Ekmek,pasta vb.)

Vücutta düzenleyici rolleri vardır.

MinerallerVücudumuzun yaklaşık üçte ikisini oluşturur ve yaşamsal faaliyetlerimiz için gereklidir.
6. Aşağıda verilen ifadelerde doğru olana “D”, yanlış olana “Y” harfi koyunuz. (12 PUAN )  
(   )   Sindirilen besinlerin kana geçtiği organ midedir
(   )   Şekerli yiyecekler dişlerimizin çürümesine neden olur.
(   )   Böbrek sağlığı için bol su içilmeli.
(   )   Böbrekler kanı süzerek temizlerler.
(   )  Karbonhidratlar düzenleyici besin maddelerindendir.
(   )  Dengeli beslenme için; içinde protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve su gibi besin maddelerini her öğünde yeterince alabileceğimiz besinler yemeliyiz.
(   )  Süt içtiğimizde proteinden suya hemen hemen bütün besin maddelerinden almış oluruz.
(   )  Midenin sindirim salgısı yok, yemek borusunun sindirim salgısı vardır.
(   )  Besinlerde bulunan posa vücudumuz için yararlı değildir.Bu nedenle posalı besinleri yememeliyiz.
(   )  Ağzımızda bulunan köpek dişleri besinleri öğütür.
(   )  Karaciğer sindirime yardımcı organlardandır.
(   )  İdrar, idrar kanalı ile vücut dışına atılır.
(   )Sindirime yardımcı organlar,çeşitli sıvılar salgılayarak sindirime yardımcı olur

7. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz   (10 PUAN)

* Yetişkin bir insanın ağzında 4 çeşit diş bulunur.Bunlar ………………..……., ………..……..……., …….……….......……….ve…………….….….………..  dişleridir.
* …………………..……vücudumuzun yapım- onarım görevinden sorumlu besinlerdir.
* Canlılar kendileri için gerekli olan enerjiyi………………………….……..   sağlarlar.
* Sigara içenlerin çevresinde bulunup  içmediği halde sigaranın zararlarından etkilenenlere  ………..………   ………….….. denir.
* Besinler vücutta ………..………………… yolu ile taşınır.

8. Yandaki şekilde boşaltım ile ilgili yapı ve

organlar Yer almaktadır. Şekil üzerinde harflerle gösterilen
 kısımların adlarını yazınız.   (4 PUAN) 

9. Aşağıdaki tabloda verilen vitamin ve besin gruplarını ok çıkararak eşleştiriniz.                                                                                 (10 PUAN)
ÇOKTAN SEÇMELİ: Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyin         (16 PUAN)
10. I. Atmosferdeki su damlacıkları, yağışlarla yeryüzüne tekrar döner.   
II. Havadaki su buharı, yere yakın yerlerde yoğunlaşarak sis oluşturur.
III. Hava sıcaklığı yükseklere çıkıldıkça artar.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I                             B) yalnız II
C)  I ve II                              D) II ve III

11. Aşağıdaki besin içeriklerinden hangileri tüm besinlerde bulunur?
A) karbonhidrat – yağ             B) su – mineral
C) vitamin –  mineral               D) su –  yağ

12.   І.    besinleri parçalamak
ІІ.   boşaltıma yardımcı olmak
ІІІ. sindirime yardımcı olmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dişlerin görevlerindendir?
A) yalnız І                              B) І ve ІІ
C) І ve ІІІ                             D) І, ІІ ve ІІІ

13. Aşağıdakilerden hangisi alkolün insan vücudu üzerindeki etkilerinden biridir?
A) soluk alıp vermede yapı ve organların zarar görmesi
indir
B) akciğer kanseri riskini artırması.
C) karaciğer, beyin ve sinirlerin zarar görmesi.
D) damar tıkanıklığı

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder