7 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - 21. Genleşme nedir? Örnek vererek açıklayınız.
…………………………………………
………………………………………………
…………………………………………
………………………………………………
…………………………………………
………………………………………………………

2.  “Sıcaklığı yüksek olan maddeler temas ettiği soğuk maddeleri ısıtır.” Bu olayı örnek vererek açıklayınız.
……………………………………………
………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………

3. Aşağıdaki Cümlelerden Doğru Olanların Yanına “D”,Yanlış Olanların Yanına “Y” Koyunuz.

(……)  Isınan katılar genleşir sıvılar ise genleşmez.

(……)  Bir kalori yaklaşık dört joule  eşittir.

(……)  Güneş yeryüzündeki enerjinin kaynağıdır.

(……)   Yandığı zaman etrafına ısı veren maddelere
 yakıt denir.

(……)  Isı ile sıcaklık arasında bir fark yoktur.

(……)  Yağmurdan sonra biriken sular bir süre sonra buharlaşır.

(……)  Su buharının soğuk hava katmanlarında dona-
rak kristalleşmesiyle kar oluşur.

(……) Isınma madde miktarına bağlı değildir.

(……) Buharlaşma suyun yüzeyinde olurken kaynama her tarafta gerçekleşir.

(…….)  Yeryüzünde buharlaşan su, yağışlardan her zaman fazladır.

4. BOŞLUK DOLDURMA: Verilen kelimeleri uygun olan yerlere yazınız .

Güneş, su buharı, su döngüsü,  yoğuşma, derece selsiyus

Suyun atmosfer ve yeryüzü arasındaki dolaşımına
…………………………………….denir.

Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmesine
………..………......denir.
Su döngüsü ……………………….sayesinde gerçekleşir.
Havada belli bir oranda ………………………bulunur.
Sıcaklık ölçüsü birimi……………………………….tur.

5. Yeryüzünde yağışların olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a- ) Havanın rüzgarlı olması.
b- ) Buharlaşmanın olması.
c- ) İnsanların sularını tasarruflu kullanması.
d- ) İnsanların yağış türlerini öğrenmesi.

6.


Yukarıdaki sütun grafiği 15 dakika boyunca ısı verilen suyun sıcaklığını göstermektedir.
Grafiğe göre hangisi söylenemez?
a- ) Uzun süre ısınan su daha çok ısınır.
b- ) 5. dakikada suyun sıcaklığı 20 derece selsiyustur.
c- ) Suya verilen ısının artırılması, su sıcaklığını değiştirmez.
d- ) 10. dakikadaki su sıcaklığı, 5. dakikadan fazladır.    

7. I. Yeryüzündeki yaşamın devamlılığım sağlar.
     II. Isı ve ışık kaynağımızdır.
    III. Hava olaylarının oluşmasında bir etkisi yoktur.
  Güneş için yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir?
a- ) l ve III                      b- ) l ve II
c- ) II ve III                  d- ) l, II ve III

8. Çağrı: Havanın sıcaklığı yükseklere çıkıldıkça artar.
Eren: Buharlaşma ve yoğuşma olayları birbirinin tersidir.
 Alper: Su döngüsünün gerçekleşmesi için Güneş’e ihtiyaç vardır.
Tuğba: Sis içerisinde su buharı bulunmaz.
 Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi doğrudur?
a- ) Çağrı- Eren          b- ) Eren- Tuğba
c- ) Çağrı- Tuğba       d- )  Eren- Alper
                
9. Bitki ve hayvan artıkları milyonlarca yıl toprak altında kalınca ısı, basınç ve bakterilerin etkisiyle değişime uğrar.
Bu değişim sonucu hangi yakıtlar oluşur?
a- ) Fosil yakıtlar                 b- ) Sıvı yakıtlar
c- ) Gaz yakıtlar                  d- ) Katı yakıtlar

10. İçinde su kaynayan bir demlikten çıkan suya soğuk bir tava tutan Begüm, bu deney ile aşağıda verilen olaylardan hangisini öğrenmiş olacaktır?
a- ) Buzların nasıl eridiğini   
b- ) Isının dağılımını
c- ) Yağmurun nasıl oluştuğunu 
d- ) Rüzgar oluşumunu

11. Kavanozdaki suyu ısıtan bir çocuk bir süre sonra tıpanın fırladığını görüyor.
Tıpayı fırlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kaynama    b- ) Isınma
c- ) Erime          d- ) Genleşme

12. P Maddenin gaz halden sıvı hale geçmesidir.
* Sıcaklık ölçmek için kullanılan alettir.
* Yandığı zaman etrafına ısı veren maddelerdir.
Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı verilmemiştir?
a- ) Yakıt                   b- ) Buharlaşma 
c- ) Termometre       d- ) Yoğuşma

13. Isı ile ilgili,
1. Birimi kalori veya jouledir.
2. Enerji türüdür.
3. Sıcaktan soğuğa doğru akar.
Bilgilerinden hangileri doğrudur?
a- ) yalnız 1    b- ) 1 ve 2
c- ) 2 ve 3       d- ) 1, 2 ve 3

14. Aşağıdaki oluşumlardan hangisinin kaynağı su değildir?
a- ) kömür      b- ) yağmur
c- ) kar            d- ) sis 

15. 1000 cal = 1 kcal olduğuna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğru değildir?
a- )  5 Kcal = 5000 cal
b- )  6000 cal = 6 Kcal
c- )  12 Kcal = 1200 cal
d- )  2 Kcal = 2000 cal

16.


17. Bazı günler bol su buharı taşıyan nemli hava yeryüzüne yakın yerlerde küçük su damlacıkları oluşturur. Çok küçük olan bu su damlacıkları havada asılı kalır. Bu hava olayına ne denir?
a- ) Sis        b- ) Dolu
c- ) Kar      d- ) Yağmur

18. P Bezlerin kuruması buharlaşmadandır.
* İkisi de kuruduğuna göre buharlaşma her sıcaklıkta olur.
* Bezlerde soğuk havada olanı daha geç, yanan kaloriferin üzerinde olanı daha çabuk kurur.
* Isı miktarı buharlaşmayı etkilemez.
Aynı büyüklükteki iki parça bezi ıslatıp birini pencereden dışarı soğuk havaya, ötekini kaloriferin üzerine koyduğumuzda bir süre sonra bezlerin kuruduğunu gözlemleriz.
Bezlerin kuruması ile yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
a- ) 1                  b- ) 2
c- ) 3                  d- ) 4

19. Maddenin ısı alması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a- ) Donma         b- ) Genleşme 
c- ) Erime           d- ) Buharlaşma
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder