10 Kasım 2011 Perşembe

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Taninmasi - Su Halden Hale GirerSu Halden Hale Girer
1. Bulutların çok soğuk bir hava katmanıyla karşılaştığı durumlar olabilir. Bu durumda bulutu oluşturan çok küçük tanecikler, su damlacıkları haline gelmeden donarak küçük buz kristallerine dönüşür. Bu tanecikler diğer kristallerle birleşerek büyür. Böylece bulutlar tarafından tutulamayacak kadar ağırlaşarak yeryüzüne düşer.
Yukarıda hangi hava olayı anlatılmıştır?
a- ) sis        b- ) kar       c- ) yağmur       d- ) dolu

2. Su döngüsünde gerçekleşen olayların sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- ) Deniz, göl donma bulut yoğuşma yağış
b- ) Deniz, göl yoğuşma buharlaşma bulut yağış
c- ) Deniz, göl bulut yoğuşma buharlaşma yağış
d- ) Deniz, göl buharlaşma yoğuşma bulut yağış

3. Aşağıdakilerden hangisi doğadaki su döngüsünde yer almaz?
a- ) Atmosferdeki su buharı yoğuşarak bulutları oluşturur.
b- ) Yağmur suları ve eriyen kar akarsuları oluşturur.
c- ) Doğal gaz yandığında karbondioksit oluşur.
d- ) Deniz ve okyanuslardan buharlaşan su, bulutları oluşturur.

4.   I. Hesap makinesi
     II. Uzay araçları
     III. Elektronik saatler
Yukarıda verilen araçlardan hangileri güneş pilleri ile çalışabilir?
a- ) I ve II                  b- ) I ve III
c- ) II ve III               d- ) I, II ve III

5. Bir öğrenci aynı tür ve büyüklükteki üç parça kumaşı ıslatıyor. Bu kumaş parçalarının her birini sıcaklıkları farklı üç ortama bırakıp kuruma sürelerini gözlemliyor.
Öğrenci bu gözlemle aşağıdakilerden hangisi hakkında yorum yapamaz?
a- ) Kumaşların kuruma hızı
b- ) Kumaşlardaki suyun buharlaşma hızı
c- ) Kurumaya sıcaklığın etkisi
d- ) Kuruma hızına kumaş büyüklüklerinin etkisi

6. Nesrin: Suyun atmosfer ve yeryüzü arasındaki dolanımına su döngüsü denir.
Öznur: Yeryüzünde buharlaşan su miktarı her zaman yağışlardan fazladır.
İpek: Su buharı, atmosferin soğuk tabakalarında yoğunlaşır ve bulutlar oluşur.
Derya: Okyanus, deniz, göl vb. su kaynaklarının buharlaşmasında Güneş’in etkisi yoktur.
Hangi öğrencilerin verdiği bilgiler yanlıştır?
a- ) Öznur – İpek                       b- ) Öznur – Derya
c- ) Nesrin – İpek                      d- ) İpek – Derya

7. Su doğada farklı oluşumlar halinde olabilir. Su hangi oluşum içerisinde “en küçük tanecikli” yapıdadır?
a- ) kar                                               b- ) dolu
c- ) yağmur                                      d- ) bulut
8. Efe’nin tasarladığı deney ile aşağıdaki olaylardan hangisi açıklanabilir? PYBS 2010
a- ) Havanın soğuması                 b- ) Sisin oluşumu
c- ) Yağmurun oluşumu               d- ) Karın oluşumu

9. Aşağıdakilerden hangisinde güneş enerjisinin doğrudan etkisi yoktur?
a- ) Bitkilerin fotosentez yapması
b- ) Yel değirmeninin pervanesinin dönmesi
c- ) Güneş panelleri ile suyun ısıtılması
d- ) Güneş pillerinde elektrik üretilmesi

10. Aşağıdaki olaylardan hangisinde yoğuşma gerçekleşir?
a- ) Yağmurun topraktan geçerek yer altı sularını oluşturması
b- ) Kapağı açılan buzlukta su buharının oluşması
c- ) Soğuk hava ile karşılaşan bulutların yağmura dönmesi
d- ) Jeotermal suyun yeryüzüne çıkması

11.    

Yukarıdaki deneyde gözlenen durum hangi hava olayı ile benzerlik gösterir?
a- ) Soğuk tabakaya rastlayan bulutların yağmur oluşturması
b- ) Soğuk havada kar tanelerinin erimeden yeryüzüne düşmesi
c- ) Küçük su damlacıklarının havada asılı kalarak sis olayının yaşanması
d- ) Donan su damlalarının, rüzgârla yere hızlıca düşerek dolu olarak yağması

12. I. Hava yükseldikçe sıcaklığı azalır.
II. Buharlaşma ve yoğunlaşma olayları birbirinin tersidir.
III. Su döngüsünün gerçekleşmesi için Güneş’e ihtiyaç vardır.
Yukarıdakilerden ifadelerden hangileri doğrudur?
a- ) I ve II                             b- ) II ve III
c- ) I ve III                           d- ) I, II ve III

13.   
Yerde
Havada
Akarsu
………………….( II )
………………….. ( I )
Yağmur
Göl
…………………. ( III )
Su döngüsü sırasında su, yerde ve atmosferde farklı hallerde bulunur.
Buna göre yukarıdaki tabloda yapılan gruplandırmada boş bırakılan I, II ve III numaralı yerler nasıl doldurulabilir?       
a- ) Yer altı suyu                    bulut               dolu
b- ) Kar                                  deniz               sis
c- ) Dere                                kar                  göl
d- ) Bulut                               kar                  dolu

14. Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
a- ) Havada belirli bir oranda bulunan su buharına dolu denir.
b- ) Bulutların sıcak hava ile karşılaşıp yeryüzüne yağmasına yağmur denir.
c- ) Suyun havadaki katı haline bulut denir.
d- ) Havada asılı kalan çok küçük su damlacıklarına sis denir.

15. * Bulutlar çok soğuk hava katmanıyla karşılaştıklarında su damlacıklarının bir kısmı donar. Donan su damlacıkları yükseklerdeki rüzgârın etkisiyle bulut içerisinde aşağı yukarı savrularak ağırlaşır. Ağırlaşan tanecikler yere düşer.
* Su damlalarının ağırlaşıp havada duramaz hale gelmesi ve yeryüzüne düşmesidir.
* Nemli havanın, yeryüzüne yakın yerlerde çok küçük su damlacıkları şeklinde havada asılı kalmasıdır.
Yukarıda, aşağıda verilen hava olaylarından hangisi anlatılmamıştır?
a- ) Yağmur    b- ) Sis           c- ) Kar           d- ) Dolu

16. Hava sıcaklığının en az olduğu yer hangisidir?
a- ) 1500 m yükseklikte bir dağ tepesi
b- ) 3000 m yükseklikte bir uçağın gövdesi
c- ) Deniz seviyesinde bir ev bahçesi
d- ) 1000 m yükseklikte bir yayla

17. Aşağıdakilerden hangisinde güneş enerjisinden doğrudan yararlanılır?
a- ) Evlerin doğal gaz ile ısıtılması
b- ) Bitkilerin fotosentez yapması
c- ) Barajlarda elektrik üretilmesi
d- ) Otomobillerde benzin ile motorun çalıştırılması

18. “Güneş panelleri” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Güneş enerjisinden yararlanılmasını sağlar.
b- ) Ülkemizde de kullanılabilir.
c- ) Enerjinin ucuza elde edilmesini sağlar.
d- ) Çevreye diğer yakıtlardan daha fazla zarar verir.

19. I. Su damlalarının ağırlaşıp havada duramaz hale gelmesi ve düşmesi.
II. Bulutlar çok soğuk bir hava katmanıyla karşılaştıklarında su damlacıklarının bir kısmı donar. Donan su damlacıkları yükseklerdeki rüzgârın etkisiyle bulut içerisinde aşağı yukarı savrularak ağırlaşır. Ağırlaşan tanecikler yere düşer.

Yukarıda verilen hava olayları, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

a- )    yağmur             dolu
indir
b- )     yağmur            sis 
c- )      sis                   yağmur
d- )     kar                   dolu
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder