9 Kasım 2011 Çarşamba

suyun serüveni 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması


suyun serüveni 5. sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin değişimi ve tanınması


SUYUN SERÜVENİ
P Bulutlar, su buharı ve küçük su damlacıklarından oluşur.
P Akarsular, göller, denizler, okyanuslar ve yer altı su kaynakları; doğal su kaynaklarıdır.
P Suyun bir halden başka bir hale geçerek yeryüzü ve atmosfer arasında dolanımına su döngüsü denir.
P Su döngüsünün devam etmesi için sürekli buharlaşma olması gerekir.
P Su döngüsünde, suyun buharlaşması için gerekli enerji, Güneş’ten sağlanır. Güneş, Dünya’mızın en büyük enerji kaynağıdır.
P Canlıların yapısında önemli yer tutan su, Dünya’nı yaklaşık %71’ini oluşturur.
P Yağışlarla yeryüzüne düşen su, buharlaşarak yeryüzünden atmosfere çıkan suyu dengeler.
P Mevsimlere bağlı olarak su kaynaklarından buharlaşan su ve yağan yağış miktarı değişir.
P Kışın ve ilkbaharda, yağış fazla, buharlaşma azdır.
P Kışın su kaynaklarındaki su seviyesinde artış olur.
P Yazın ve sonbaharda buharlaşma fazla yağış az olduğundan su seviyeleri düşer.
P Atmosfere yükselen su buharı, soğuk hava tabakasıyla karşılaşırsa küçük su damlacıklarına dönüşür. Su buharı ve damlacıklar, bulutları oluşturur.
P Bulutların bulunduğu bölgedeki hava sıcaklığı, oluşacak yağış türünü etkiler.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder