27 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeninn Değişimi ve Tanınması - Boşluk Doldurma


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi maddenin değişimi ve tanınması konusu boşluk doldurma soruları

Aşağıda verilen cümleleri tamamlayın.
P Suların buharlaşıp bulut olması ve yağış olarak tekrar yeryüzüne düşmesi olayına ----------------- denir.
P Suyun sıvı halden gaz haline geçmesine ------------------ denir.
P Su buharının soğuyarak suya dönüşmesine ------------------- denir.
P Çok küçük su damlacıklarından oluşan yere yakın bulutlara --------------- denir.
P Bir yıl boyunca dünya yüzeyine düşen yağış miktarı her yıl ----------dır.
P Doğadaki su döngüsünü gerçekleştiren enerji kaynağı ----------------‘tir.
P Güneş pilleri Güneş’ten gelen ışık enerjisini ------------------ enerjisine çevirir.
P Isı alan maddenin sıcaklığı -----------
P Bir kova sıcak suya buz atıldığı zaman buz ile su arasında -------------------- olur.
P Sıcaklığı --------- olan maddeden sıcaklığı --------- olan maddeye doğru ısı geçişi olur.
P 60C sıcaklığındaki 100ml suyun ısısı 60C sıcaklığındaki 50 ml suyun ısısından ---------dır.
P 80C deki 200 g maddenin sahip olduğu ısı 95C deki 200 g maddenin sahip olduğu  ısıdan -----------dır.
P Aynı miktar ısı verildiğinde miktarı az olan madde --------, çok olan madde ------- ısınır.
P Yandığı zaman çevresine ısı veren maddelere -------denir.
P Evimizde ısınmak için -----------,-------------,---------------- kullanırız.
P Isı enerjisi birimi ---------------- veya -------------dir.
P 1 cal = ----------joule,15 cal =---------- joule,1000 joule =--------- cal.dir.
P Isının etkisiyle maddelerin hacimleri artar. Bu olaya ------------------ denir.
P Farklı maddeler ısı alınca ------------- oranda genleşir.
P Genleşmenin olumsuz etkilerinden korunmak için ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------yapılır.
P Genleşmeden yararlanarak -------------------------,------------------------------- yapılır.
P Genleşme katılarda daha -----,sıvılarda daha ----------,gazlarda -------------------tur.
P Sıvılar buharlaşırken çevrelerinden ------------- alır.
P Su buharı yoğuşurken ---------------------------------------------.
P Sıvılar donarken --------------------------- ısı verir.
P Katılar erirken ------------------------- alır.
P Buharlaşma ----------- sıcaklıkta olur, sıcaklık arttıkça buharlaşma ----------.
P Buharlaşma sıvının ---------------------------olur, kaynama ------------------------ olur.
P Bilimsel ölçümlerde yer zaman değişse de sonuçlar ---------------- olur.
P Aynı maddenin erime ve donma sıcaklıkları birbirine -----------------------
P Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları  --------------------- dır.
P Maddelerin ayırt edici özellikleri ------------------------,-------------------,---------------,----------------------------dir.
P Hacmi büyük kütlesi küçük maddenin yoğunluğu ----------------dır.
P Hacmi küçük kütlesi büyük maddenin yoğunluğu -----------------
P Bir maddenin birim hacminin kütlesine ------------------------ denir.
P Suda yüzen maddelerin yoğunluğu sudan -----------, suda batan maddelerin yoğunluğu sudan ------------
P Farklı maddelerin ------------------birbirinden farklıdır.
P Gemilerin suda yüzmesi için -----------------------------------------yapılır.
indir
P Tuzlu suda yüzmek daha kolaydır. Çünkü----------------------------------------------------
P 15 kcal=----------------kj,  300kj =-------------------kcal.dir.1 yorum :

Adsız dedi ki...

saollll

Yorum Gönder