20 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Su Halden Hale Geçer - Soru Cevap


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Su Halden Hale Geçer - Soru Cevap
Su Halden Hale Geçer
1. Su hangi hallerde bulunur?
Cevap: Katı ( Kar, buz), sıvı ( Yağmur), Gaz ( bulut, buhar)

2. Bütün enerjilerin kaynağı nedir?
Cevap: Bütün enerjilerin kaynağı güneştir.

3. Kar, yağmur, ve dolu daha çok hangi mevsimlerde yağar?
Cevap: Kar: kış aylarında, yağmur: daha çok ilkbahar aylarında, Dolu: Yaz aylarında.

4. Bulutlar nasıl oluşur?
Cevap: Atmosferdeki su buharı soğuk hava tabakasıyla karşılaşınca küçük su damlacıklarına dönüşür. Bunlar da bir araya gelerek bulutları oluşturur.

5. Yağmur nasıl oluşur?
Cevap: Bulutlardaki su damlacıkları birleşerek ağırlaşır ve havada duramayacak kadar ağırlaşır ve yağmur şeklinde yeryüzüne düşer.

6. Kar nasıl oluşur?
Cevap: Bulutların çok soğuk hava katmanlarıyla karşılaştığı durumlarda bulutu oluşturan küçük su tanecikleri su damlası haline gelmeden kristalleşir. Bu kristaller diğerleriyle birleşerek kar şeklinde yeryüzüne iner.

7. Dolu nasıl oluşur?
Cevap: Bulutlar bazen çok soğuk hava katmanlarına rastladığında su damlacıklarının bir kısmı donar. Donan su damlacıkları yükseklerdeki şiddetli rüzgarların etkisiyle bulut içerisinde yukarı aşağı savrularak büyür. Gittikçe ağırlaşarak dolu şeklinde yeryüzüne düşer.

8. Doğal su kaynakları nelerdir?
Cevap: Akarsular, göller, denizler, yer altı suları

9. Yeryüzünün ne kadarı sudur
Cevap: %71 sudur.

10.  Doğadaki su dengesi bozulur mu?
Cevap: İnsanlar doğaya zarar vermedikleri sürece buharlaşan su ile yağış olarak yeryüzüne inen sular hep birbirini dengeler.

11. Kar taneleri nasıldır?
Cevap: Her kar tanesi bir altıgen şeklindedir. Yeryüzüne milyonlarca kar tanesi düştüğü halde hiçbir tanesi birbirine benzememektedir.

12. Su döngüsü ne demektir?
Cevap: Su sıvı halden gaz haline geçerek atmosfere çıkar, yağış olarak tekrar yeryüzüne iner. Suyun yeryüzü ile atmosfer arasındaki dolanımına su döngüsü denir.

13. Su döngüsü olması neye bağlıdır?
Cevap: Sürekli buharlaşma ve yağışlara bağlıdır.

14. Su döngüsünü sağlayan buharlaşma hangi enerjiyle olmaktadır?
Cevap: Güneş enerjisi ile buharlaşma olmaktadır.

15. Belli başlı enerji kaynakları nelerdir?
Cevap: Güneş, rüzgar, petrol, kömür, akarsular ve doğal gaz bazı enerji kaynaklarındandır.

16. Güneş enerjisi yeryüzüne nasıl ulaşır?
Cevap: Güneş ışınları aracılığıyla ulaşır.

17. Dünya nasıl ısınır?
Cevap: Güneş ışınları ulaştıkları maddeleri ısıtır. Dünyaya ışınlar halinde gelen güneş enerjisi ısı enerjisine dönüşerek yeryüzünü ısıtır.

18. Dünyanın ısı ve ışık kaynağı nedir?
Cevap: Dünyanın ısı ve ışık kaynağı Güneştir.

19. Güneşin yaydığı ışınlardan ne kadarı dünyaya ulaşır?
Cevap: Milyarda birinden bile azı dünyaya ulaşır.

20. Niçin kışın koyu yazın açık renkli giysileri tercih ederiz?
Cevap:

21. Yeryüzünden yükseklere çıkıldıkça hava sıcaklığı düşer. Bunun sebebi ne olabilir?
Cevap: Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının bir kısmı yer yüzü tarafından emilir. Böylece yeryüzüne yakın olan hava ısınır. Yükseklerdeki hava ise alçak yerlere göre daha soğuktur.

22. Yağış ve buharlaşma birbirini dengelemeseydi ne olurdu?
Cevap: Denizler kurur karalarda hiç su kalmazdı. Yağışlar olmaz sular buharlaşmazdı. Dünyada daha fazla alanı sular kaplardı. Yağış olmayınca da dünya daha kurak olurdu. Canlılık faaliyetleri yürütülemezdi.

23.   Güneş olmasaydı hangi enerji kaynakları olmazdı?
Cevap: Güneş olmasaydı kökeni güneş olan Odun, kömür, petrol ve doğal gaz oluşmazdı. Güneş olmasaydı bitkiler olmayacağı için insanlar yiyecek bulamaz enerji elde edemezdi.

24.   Güneş olmasaydı su döngüsü gerçekleşir miydi?
Cevap: Güneş olmasaydı buharlaşma olmayacağı için yağışlar da olmazdı.

25.   Güneş ışınlarından nasıl yararlanırız?
indir
Cevap: Güneş temel ısı ve ışık kaynağımızdır. Yakıtların kaynağı güneşe dayanır. Yakıtları ısı, hareket, elektrik ve ışık enerjileri elde etmek için kullanırız. Güneş enerjisini bitkiler besinlerini üretmek için kullanır.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder