4 Kasım 2011 Cuma

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzu Tanıyalım1. Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden değildir?
a- ) Vücudu dik olarak ayakta tutar.
b- ) Kan yapımına yardımcı olur.
c- ) Vücudumuzu mikroplardan korur.
d- ) Vücudumuza genel şeklini verir.


2. Aşağıdaki sıralamada “o” yerine hangi kelime gelir?
Hücre - Doku -      o      - Sistem
a- ) Organ                       b- ) Vücut
c- ) Canlı                        d- ) Organizma

3. Aşağıdakilerden hangisi sindirim olayında görevli değildir?      
a- ) Karaciğer                                b- ) Pankreas
c- ) Tükürük Bezleri                     d- ) Gırtlak

4. “D” vitamini eksikliğinde hangi hastalık oluşur?
a- ) Beriberi                        b- ) Raşitizm
c- ) Gece Körlüğü               d- ) İskorpit

5. Omurgamızda bulunan kemik türü nedir?
a- ) Uzun         b- ) Oval           c- ) Kısa        d- ) Yassı

6. Aşağıdakilerden hangisinde verilen kemikler birbirine oynar eklemle bağlanmıştır?
a- ) Kalça – Uyluk               b- ) Baldır – Kaval
c- ) Kaburga – Göğüs         d- ) Omur - Kaburga

7. İçlerinde yağlar, protein ve şeker bulunan besinlerin görevi nedir?
a- ) Enerji verici         b- ) Koruyucu ve tutuşturucu
c- ) Yapıcı ve onarıcı              d- ) Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ve düzenleyici besindir?
a- ) Nişasta                b- ) Protein
c- ) Vitamin               d- ) Şeker

9. Karaciğer vücudun hangi sistemi içerisine dahil edilir?
a- ) Sindirim            b- ) Dolaşım
c- ) Boşaltım            d- ) Solunum

10. Hangi hastalık mikrobu, vücudumuza sindirim sistemi yoluyla girer?
a- ) Kolera                                 b- ) Tetanos
c- ) Tifüs                                   d- ) Verem

11. Dolaşımda kirlenen kan aşağıdaki organların hangisinde temizlenir?
a- ) Yürek                 b- ) Karaciğer
c- ) Akciğer               d- ) Dalak

12. Kana kırmızı rengini aşağıdakilerden hangisi verir?
a- ) Akyuvar            b- ) Alyuvarlar
c- ) Plazma                d- ) Karbondioksit

13. Kan sıvısının (plazmanın ) görevi nedir?
a- ) Hücrelere oksijen taşır.
d- ) Karbondioksit taşır
c- ) Hücrelere besin taşır.
d- ) Mikroplarla savaşır.

14. “O” grubu Rh Pozitif kana ihtiyacı olan bir hastaya aşağıdaki kan gruplardan hangisi verilebilir?
a- ) A Rh negatif                  b- ) 0 Rh pozitif
c- ) B Rh pozitif                     d- ) O Rh negatif

15. Ali “Ben bütün insanlardan kan alırım fakat benim kanımda Rh maddesi yoktur.”   dediğine göre,  
Ali’nin kan grubu nedir?                                                                 
a- )  0 Rh pozitif                 b- ) AB, Rh pozitif
c- )  0, Rh negatif               d- ) AB, Rh negatif

I. Büyük dolaşımla kalbe gelen kanda oksijen oranı azalmıştır.
II. Küçük dolaşımla kalbe gelen kanda oksijen oranı artmıştır.
16. Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?
a- ) Yalnız I doğru                  b- ) Yalnız II doğru
c- ) Her ikisi doğru                 d- ) Her ikisi de yanlış  

17. Aşağıdakilerden hangisi küçük kan dolaşımı damarlarındandır?
a- ) Alt ana toplardamarı      b- ) Üst ana toplar damarı
c- ) Akciğer atar damarı     d- ) Aort atar damarı

18. Ayağına paslı çivi batan kişi hangi hastalığa yakalanabilir?
a- ) Çocuk felci           b- ) Dizanteri
c- ) Kolera                  d- ) Tetanos

19. Hangisi sindirim sistemimizde yerleşen asalak hayvanlardan değildir?
a- ) Şerit                           b- ) Kılkurdu
c- ) Toprak solucanı            d- ) Barsak solucanı
indir

20. Besinlerin tümürler vasıtasıyla kana geçişi sindirim sisteminin hangi bölümünde gerçekleşir?
a- ) Ağız                            b- ) Yemek borusu
c- ) Mide                            d- ) İnce barsakHiç yorum yok :

Yorum Gönder