8 Kasım 2011 Salı

5. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 1. Yazılı


5. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı soruları, doğal sayılardan başlayanlar için


www.odevkalemi.com  İlköğretim Okulu                                             
2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı
Tarih:   ….. / … / 201….
5 – D Sınıfı Matematik Dersi
I. Dönem I. Yazılı Soruları
Adı:                                                                      
Soyadı:                                                                                
Numarası:                                                                                           Puanı:                        Notu:
“Sorular”
1.4 200 308” sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Dört yüz yirmi bin üç yüz sekiz
b- ) Dört milyon iki yüz bin üç yüz sekiz
c- ) Dört milyon yirmi bin otuz sekiz
d- ) Dört milyon iki bin üç yüz sekiz

2. “Sekiz yüz elli sekiz milyon otuz bin üç yüz üç”  sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 8 583 033                    b- ) 858 300 303    
c- ) 858 303 030                d- ) 858 030 303

3. 3 yüz binlik+ 5 on binlik+ 0 binlik+ 6 yüzlük+ 3 onluk+ 1 birlik şeklinde çözümlemesi verilen sayı kaçtır?
a- )  35 631                         b- )  305 631                       
c- ) 35 630                        d- )  350 631

4. 26 365 784 sayısında binler bölüğünde yer alan rakamların toplamı kaçtır?
a- ) 19                              b- ) 15                                  
c- ) 14                              d- ) 12

5. 32 641 sayısında 6’nın basamak değeri ile sayı değerinin farkı kaçtır?
a- ) 59                            b- ) 600
c- ) 594                           d- ) 5940

6. (7*1.000.000)+(5*10.000)+(3*100)+(3*10)+(3*1) şeklinde çözümlenen sayının rakamla yazılışı hangi şıkta doğru verilmiştir?
a- ) 7 050 333                    b- ) 7 500 333     
c- ) 7 503 033                    d- ) 75 333

7. 5 tane ardışık doğal sayıdan ortadaki 11’dir. Bu sayıların toplamı kaçtır?
a- ) 58                                b- ) 55                                        
c- ) 60                              d- ) 65

8. 48.489+31.510= o toplama işleminin sonucu hangi şıkta doğru verilmiştir?
a- ) 98 999                        b- ) 79 999                
c- ) 89 999                       d- ) 99 999   

9.         9 B C
       +            C B

 1 􀁸 􀁸5

B ve C birer rakam olduğuna göre, verilen toplama işleminde toplam kaçtır?
a- ) 1665                         b- ) 1555                                    
c- ) 1065                          d- ) 1005

10.       17 yıl   11 ay     23 gün
-       16 yıl    9 ay     20 gün
 
Verilen çıkarma işleminin sonucu hangisidir?
(1 ay 30 gün alınacaktır.)
a- ) 1 yıl 5 ay 7 gün                          b- ) 1 yıl 5 ay 23 gün
c- ) 34 yıl 9 ay 13 gün           d- ) 1 yıl 2 ay 3 gün

11. Ayşe’nin saati doğru zamanı göstermektedir. Ahmet’in saati 12 dakika ileri, Kemal’in saati 9 dakika geridir. Kemal’in saati 19.25 gösterdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Ahmet’in saati 19.46’yı göstermektedir.
b- ) Ayşe’nin saati 19.34’ü göstermektedir.
c- ) Ayşe’nin saati 19.22’yi gösterdiğinde Kemal’in saati 19.32’yi gösterir.
d- ) Ahmet ile Kemal’in saatleri arasındaki zaman farkı 21 dakikadır.
Yandaki toplama işleminin sonucu kaçtır?
 
 

12.    2 5 4 9 8 9
   +     7 5 2 4 0

a- ) 330 330                     b- ) 330 219                        
c- ) 329 229                   d- ) 330 229

13.  Bir manav, 1639 kg karpuz alıyor. Alınan bu karpuzların 39 kg'ı çürük çıkıyor. Manav, sağlam karpuzların 1000 kg'ını satıyor. Geriye kaç kilogram karpuz kalmıştır?
a- ) 600         b- ) 1600           c- ) 1000            d- ) 679

14.  ( 5, 7, 0, 4, 1 ) rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan beş basamaklı en büyük sayı ile beş basamaklı en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?
a- ) 64953                          b- ) 19999                             
c- ) 10001                          d- ) 65953

15. 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 = o işleminin sonucu kaçtır?
a- ) 1038                          b- ) 1038                                      
c- ) 948                         d- )  938

16. 4365 sayısının yüzler ve binler basamağındaki rakamların yerleri değiştirilirse sayı nasıl değişir?
a- ) 900 azalır                   b- ) 90 azalır
c- ) 90 artar                     d- ) 900 artar

17. Bir köyde toplam 1509 kişi yaşıyor. Bu köyde çocuklar 137, erkekler 669 kişi olduğuna göre, kadınların sayısı kaçtır?   
a- ) 703                           b- ) 840                   
c- ) 806                              d- ) 740

18.   84 040 liraya aldığımız evin borcunun
38 745 lirasını peşin ödedik. 25 980 li­ra daha ödersek, geriye kaç lira borcumuz kalacaktır?
a- ) 64.725                   b- ) 19.315                 
c- ) 45.295                   d- ) 96.805

19.  Altı basamaklı iki doğal sayının farkı en çok kaç olur?
a- ) 999 999                 b- ) 100 000                   
c- ) 899 999                 d- ) 998 998

20.  4520 sayısını 6345 sayısına tamamlayan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 2825                           b- ) 1825                 
c- ) 2225                       d- ) 1265

21.  Onur, Buse ve Hakan’ın yaşlarının aritmetik ortalaması 18’dir. Üçünün yaşına Deniz’in yaşını da eklersek yaşlarının aritmetik ortalaması 19 oluyor. Deniz kaç yaşındadır?
a- ) 22       b- ) 19            c- ) 20             d- ) 21

22.

Nisan
Mayıs
Haziran
Süt miktarı (kg)
450
540
600

Yukarıdaki tabloda Ayraniç’in Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait verdiği süt miktarları verilmiştir.
Buna göre Ayraniç üç ay boyunca ortalama kaç kg süt vermiştir?
a- ) 540         b- ) 535              c- ) 530            d- ) 545

23.  25 047 213 sayısında 213 hangi bölüktedir?  
a- ) onlar bölüğü              b- ) birler bölüğü  
c- ) binler bölüğü             d- ) milyonlar bölüğü

24. 51 289-30 349=o doğal sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak işlemi yaparsak sonuç kaç olur?
a- ) 20 000                   b- ) 21 900
c- ) 20 900                   d- ) 21 000

25. 48 411+32 409= o  doğal sayılarını en yakın onluğa yuvarlayarak işlemi yaparsak sonuç kaç olur?
a- ) 16 000                    b- ) 16 010              
c- ) 16 400                    d- ) 16 410
% Başarılar Dilerim %
www.odevkalemi.com
5 – D Sınıf Öğretmeni
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder