18 Kasım 2011 Cuma

5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılarin oknuşu


5. sınıf matematik dersi doğal sayıların okunuşu etkinliği

Doğal Sayıların Okunuşu ve Yazılışı
Bu doğal sayıların okunuşlarını nasıl yazıyorduk acaba?
9 351 210 =………………………
8 102 389 =………………………
6 008 659=………………………
7 654 328=………………………
5 200 109 =……………………
31 450 687=……………………
69 012 740=……………………
99 108 006=…………………
70 498 369=…………………
12 356 741=……………………
300 123 456=…………………
178 005 600=…………………
999 999 999=………………
102 102 102=…………………
676 153 957=…………………

Okuduğum  doğal sayıların  rakamlarla nasıl yazıyorduk?Bana yardımcı olur musunuz?
İki milyon yedi yüz elli bir milyon seksen yedi=
Üç milyon dört yüz yetmiş sekiz bin beş yüz kırk yedi=
Kırk beş milyon altı yüz yirmi iki bin altı yüz elli sekiz=
Seksen dokuz milyon sekiz yüz doksan bin dokuz=
Beş yüz yetmiş altı milyon üç yüz elli bin dört yüz kırk sekiz=
Dokuz yüz seksen yedi milyon beş yüz yetmiş bin on yedi=
Elli altı milyon dört yüz bin seksen beş=
Sekiz milyon sekiz yüz bin sekiz=
Doksan dört milyon kırk yedi bin üç yüz elli beş=
Sekiz yüz yetmiş bir milyon altı yüz yirmi dört bin =Hiç yorum yok :

Yorum Gönder