23 Kasım 2011 Çarşamba

5. Sınıf Türkçe Dersi - Bisikletin Yolculuğu


5. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik,  5. Sınıf Türkçe Dersi Ödev, Eş Anlam,  Zıt Anlam, Paragraf Soruları, Zamir, Sıfat,Öznel Nesnel Yargı, Mecaz Anlam - Gerçek Anlam, Eş Sesli Kelimeler, Sıfat, Cümle Kurma, Ana  Duygu, Ana Fikir, Konu, Noktalama, İmla, N1K, Atasözü, Deyim, Özdeyiş, Anlam Bozukluğu, Devrik Cümle, BİSİKLETİN YOLCULUĞU
      Bisiklet,  insan gücüyle hareket eden taşıtların en faydalısı ve en çok kullanılanıdır. Bize çok basit bir taşıt gibi görünen bisiklet 100 yıllık bir gelişme sonucunda bugünkü halini almıştır. Bisiklet ilk defa 18.yüzyılın sonlarında yapıldı. Bu ilk bisiklet tamamen tahtadandı. Binici, ayakları ile yere basıp iterek yürütürdü. 19.yy. ilk yarısında Almanya, Fransa ve İngiltere’de çeşitli adlar altında pedallı bisikletler yapıldı. Bunlarda pedallar daima ön tekerleğe bağlı bulunuyordu.    

     Bisikletin ilk yaygın şekli 1865’te bir Fransız tarafından yapıldı. Bu bisikletler satışa çıkarıldı. Bisikletin satış için ilk yapılışı budur. 1870’te bisikletin çok daha başka bir biçimi geliştirildi. Bunun ön tekerleği çok büyük, arka tekerleği çok küçüktü. Bu bisikletler de tamamen moderndi ve tekerlekleri kauçuk kaplıydı.

     Bisiklet bugünkü biçimini 1876’da aldı. Bu yeni tipte her iki tekerleğin boyu aynıydı, pedalların meydana getirdiği hareket arka tekerleğe veriliyordu. 1889’da hava ile şişirilmiş lastikler kullanılmaya başlandı. O günden bu yana da bisiklet hızla gelişti.

     Bisiklet bugün dünyanın her yanında kullanılmaktadır. Bisiklet ilk önceleri sadece bir taşıt olarak kabul ediliyordu. Yaygın bir hal aldıktan sonra bir spor dalı olarak gelişti. 1878’den sonra Avrupa ve Amerika’da amatörler ve profesyoneller arasında yarışlar düzenlenmeye başlandı. Bisiklet yarışları alanında dünyanın en büyük etkinliği; her yıl haziran-temmuz ayları arasında yapılan ve 21 gün devam eden Fransa Bisiklet Turu’dur.

* Aşağıdaki ilk beş soruyu, yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metinde bisiklet hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenmiyor?
a- ) Bisikletin faydalı bir araç olduğu
b- ) Bisikletin ekonomik bir araç olduğu
c- ) Bisikletin insan gücüyle çalıştığı
d- ) Bisikletin günümüzde çok yaygın olarak kullanıldığı

2. İlk bisiklet ne zaman yapılmış?
a- ) 18 yy. başlarında              b- ) 19 yy. başlarında
c- ) 19 yy. sonlarında             d- ) 18 yy. sonlarında

3. İlk bisiklet hangi maddeden yapılmış?
a- ) Tahtadan                              b- ) Demirden
c- ) Bakırdan                           d- ) Alüminyumdan

4. Bisiklet hangi tarihte bugünkü biçimini almıştır?
a- ) 1865’te                     b- ) 1870’te
c- ) 1876’da                              d- ) 1889’da

5. Metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a- ) İlk bisikletin özelliklerinden
b- ) Bisikletin nasıl kullanılacağından
c- ) Bisiklet yarışlarından
d- ) Bisikletin tarihçesinden

6. Can kulağı ile dinlemek.”  Deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
a- )  Canı kulakta olmak                  b- ) İlgiyle dinlemek
c- ) Dinlerken kulak vermek           d- ) İlgisiz dinlemek

7.  “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Atasözüyle ne anlatılmak istenmiştir?
a- ) İş birliği                  b- ) Çalışmak
c- ) Arkadaşlık                 d- ) Beceriklilik

8. “Karanlık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Karanlıkta yürürken ayağına takılan vazoyu kırdı.
b- )  Eğitim sayesinde ülkemiz, karanlıktan kurtulacak.
c- )  Bu adamlar, karanlık işler peşindeler.
d- ) Karanlık ruhlu insanlardan uzak durmalıyız.

9. en – başarılı – tembelliktir – olmanın – büyük – düşmanı
     Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle yapıldığında, hangi kelime “tembelliktir” kelimesinden önce gelir?
a- ) Olmanın                           b- ) Başarılı
c- ) Büyük                    d- ) Düşmanı

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir?
a- ) Bugün ailece parka gideceğiz.
b- ) Yarın okula birlikte gidelim mi?
c- ) Ne mutlu Türk’üm diyene!
d- ) Konuklar geldi bize akşam.

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
a- ) Çanta                  b- ) Silgi
c- ) Kasaba                     d- ) Kalem  

12. Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlılarını yazınız.
Okul……… Sağlık………Vatan………Konut…….Hediye…….
Öğrenci……….Uzak……Vazife……....Kırmızı.…Tayyare…

13. Aşağıdaki zıt anlamlı kelimelerin anlamlarını yazınız.
Kötümser……....Kapalı……..Sıcak……….Geniş……...
Yarar…..…Çirkin…..…Övmek..……İnce……...Temiz…….Yavaş….

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli kelime vardır?
a- ) Çok naz yaptın, yiyeceksen ye artık!
b- ) Sana söz veriyorum, bir daha yapmayacağım.
c- ) Yazmaktan parmaklarım tutmaz olmuştu. 
d- ) Okullar güz mevsiminin

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
a- ) Kesinlikle bir daha onunla konuşmayabilirim.
b- ) Ülkemizde ilköğretim sekiz yıldır ve parasızdır.
c- ) Belki sen de bizimle birlikte gelmek istersin.
d- ) Çaydanlığa koyduğu su kısa sürede kaynadı.

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?
a- ) En büyük hayali pilot olmaktı.
b- ) Yerde büyük kırmızı bir halı vardı.
c- ) Hali vakti yerinde bir adama benziyordu.
d- ) Hangisinin haklı olduğu anlaşılamdı.

                1. kendi planlarını
                2. bilgelik
                3. çok
                4. değiştirmekten
                5. dünyanın düzenini
                6. gerçekleştirmektir.
17.Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
a- ) 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 3              b- ) 2 – 5 – 4 – 3 – 1 – 6
c- ) 5 – 4 – 3 – 2 – 6 – 1             d- ) 1 – 4 – 3 – 6 – 5 – 2

18.   Funda  (  )
 (  )  Bugün gelir misiniz (  )
 Öznur  (  )
 (   ) Tabi ki, gelirim.
 Yukarıdaki parçada boş parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- )  ( “)  ( ─) ( . )  (: ) ( ─ )
indir
b- )   ( : ) ( ─)  (? ) ( ; ) (─)
c- )   ( ; ) (─)  ( . ) ( : ) (─)
d- )   ( : ) (─) ( ? )  ( : ) (─)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder