30 Kasım 2011 Çarşamba

5. Sınıf Türkçe Dersi Gezsen Anadolu'yu Şiir Etkinliği


5. Sınıf Türkçe Dersi Eş Anlam, Zıt Anlam,Paragraf Soruları, Zamir, Sıfat, Öznel Nesnel Yargı, Mecaz Anlam - Gerçek Anlam, Eş Sesli Kelimeler, Sıfat, Cümle Kurma,  Ana Duygu, Ana Fikir, Konu, Noktalama, İmla, 5N1K, Atasözü, Deyim, Özdeyiş, Anlam Bozukluğu, Devrik Cümle, Şiir Etkinliği

Gezsen Anadolu’yu

Sen ne güzel bulursun
Gezsen Anadolu’yu
Dertlerden kurtulursun
Gezsen Anadolu’yu

Billur ırmakları var
Buzdan kaynakları var
Ne hoş toprakları var
Gezsen Anadolu’yu

Orda bahar başkadır
Yazlar kışlar başkadır
Ah! Bu diyar başkadır
Gezsen Anadolu’yu

* İlk 4 soruyu şiire göre cevaplayınız.

1. Yukarıdaki şiirin ana fikri nedir?
a- ) Baharın gelişi             b- ) Vatan sevgisi
c- ) Doğa hayranlığı         d- ) Dertlerden kurtulmak

2. “kaynakları” kelimesinin yerine hangisinin getirilmesi en uygun olur?
a- ) gölleri                    b- ) denizleri
c- ) pınarları                d- ) ormanları
           
3. “diyar” kelimesinin yerine hangisinin getirilmesi en uygun olur?
a- ) köyler                     b- ) şehir
c- ) kasaba                  d- ) memleket

4. Şiirde ülkemizin hangi özelliklerinden bahsedilmemektedir?
a- ) akarsularından           b- ) ikliminden
c- ) ekonomisinden         d- ) topraklarından

5. “mutlu” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) mutsuz                     b- ) üzgün
c- ) kızgın                         d- ) sevinçli

6. Aşağıdakilerden hangisi nesnel yargı değildir?
a- ) Dünya’nın en güzel kilimleri Anadolu’da dokunur.
b- ) Peri bacaları, Ürgüp yöresindedir.
c- ) Karadeniz Bölgesinin dağları, denize paralel uzanır
d- ) Ülkemizin başkenti Ankara’dır.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? 
a- ) Sert rüzgar ağaçların dallarını kırdı.
b- ) Son günlerde soğuk davranmaya başladı.
c- ) Yabancı dil sınavım iyi geçti.
d- ) Tutunacak dalım kalmadı artık.

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerin yerine cümlelerin anlamını bozmayacak başka ifadeleri yazarsak hangi eşleştirme yanlış olur?
a- )
Türkiye! Türkiye! Dağlarını duman almış.

kaplamış
b- )
Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketi.

fışkırmış
c- )
Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi

neşeli
d- )
Şehirler padişahı canım İstanbul

sultanı


9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden kaç tanesi gerçek anlamda kullanılmıştır?
I. Anadolu halı ve kilimleri zengin bir renk ve desene sahiptir.
II. Yurdumuz, gezilip görüldükçe daha da çok sevilecek bir vatandır.
III. El işlerinde çizgiler, şekiller, renkler konuşur.
IV. Sabah, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte yola çıktık.
a- ) 4           b- ) 3              c- ) 2           d- ) 1

10. “Yeni bir kuş yerleşme bölgesini ortadan çıkarmamız hepimizi sevince dolmuştu.” cümlesindeki yanlışları nasıl düzeltebiliriz? 
a- ) “çıkarmamız” yerine “çıkarırken” ve “dolmuştu” yerine “sardı” yazarak.
b- ) “dolmuştu” yerine “doğdu” yazarak..
c- ) “ortadan” yerine “ortaya” ve “dolmuştu” yerine “boğmuştu” yazarak.
d- ) “ortadan” yerine “ortasına” ve “dolmuştu” yerine “boğuverdi” yazarak.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerini tutan sözcük yoktur?
a- ) Ali’nin ödevi seninkinden daha güzel.
b- ) Evin boya işini ben yaptım.
c- ) Bu konuda onun söylediklerine katılıyorum.
d- ) Saat tam dokuzda tören başlayacakmış.


12. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamladığımızda hangisi dışarıda kalır?
I. Anadolu’nun ………….. yemekleri bir başkadır.   
II. Ülkemiz, …….. kıt’ayı birbirine bağlayan bir köprüdür.
III. Yurdumuzun ………… topraklarında çeşit çeşit ürün yetişir.
a- ) lezzetli   b- ) erkeği   c- ) iki  d- ) bereketli

13. Aşağıdakilerden üçü ile bir grup oluşturulacak olursa hangisi bu grubun dışında kalır?
a- ) akarsu   b- ) dere    c- ) dağ      d- ) göl

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiştir?
a- ) Oturduğumuz mahallenin sokakları onarıldı.
b- ) Futbol sahamız önümüzdeki hafta açılacak.
c- ) Suçlular iki gün içinde yakalandı.
d- ) Dede, torunlarına güzel bir masal anlatmış

15. “yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?
b- ) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
c- ) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.
d- ) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
a- ) Yanımdaki koltukta yetmişlik bir ihtiyar oturuyordu.
b- ) Yapılan haksızlıklara göz yummamı beklemiyorsun herhalde.
c- ) Bugün, düne göre biraz daha iyiyim.
d- ) Temiz hava insan sağlığı için çok önemlidir.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a- ) Onun geç kaldığını bilmiyordum
b- ) Yerdeki çöpü görmüyor musun?
c- ) Bu yükün altında babamda ezilir.
d- ) Pamukkale’ye de mi gideceksiniz?

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Sana güvenmiş, borçlanmış.
b- ) Arkadaşına kızmış, saçını kestirmiş.
c- ) Kuşadası’nı sevmiş, tekrar gelecekmiş.
d- ) Bu yıl da derslerine çok çalışacakmış.

19.  Aşağıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda sıralanma biçimi hangisi olur?
insanın olmak kendi mutlu elindedir
    1            2          3           4            5
a- ) 4 – 2 – 3 – 1 – 5
b- ) 4 – 2 – 1 – 3 – 5
c- ) 1 – 3 – 5 – 4 – 2
d- ) 3 – 4 – 2 – 1 – 5

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti gelmez?
a- ) Yemeği saat kaçta yedin
c- ) Nereye gidiyorsun
b- ) Fatih gelecek mi
d- ) Yarım saat sonra gelirim

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kırmak” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
a- ) Sözleriyle beni kırdı.
b- ) Bu soğuk tarladaki bitkileri kırar.
c- ) Şubat güneşi kış soğuğunu kırdı.
d- ) Kardeşim bütün bardakları kırdı.

22. “Dünyanın neresinde olursa olsun bir huzursuzluk varsa, onunla ilgilenmeliyiz. Aksi takdirde bundan biz de huzursuz oluruz.” diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Bilinçli olduğu               b- ) Duyarlı olduğu
c- ) Üzgün olduğu                d- ) İleri görüşlü olduğu

23. “Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız, eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Çocuk, okula doğru koşarak gitti.
b- ) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum.
c- ) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
d- ) O her zaman hesaplarını doğru yapar.

24.“ Bana suratını asma, biraz gül”. 
 Hangisinde gül kelimesi cümledeki anlamıyla aynı anlamda kullanılmıştır
a- ) Bahçedeki gül biraz fazla büyümüş.                     
indir
b- ) Gülleri suladın mı?
c- ) Sen gülünce güzelleşiyorsun.
d- ) Etrafta çok güzel güller var.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder