23 Kasım 2011 Çarşamba

5. Sınıf Türkçe Dersi - Kavuk Etkinlik


5. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, Ödev, Eş Anlam, Zıt Anlam, Paragraf Soruları, Zamir, Sıfat, Öznel Nesnel Yargı, Mecaz Anlam - Gerçek Anlam, Eş Sesli Kelimeler, Sıfat, Cümle Kurma, Ana Duygu, Ana Fikir, Konu, Noktalama, İmla, 5N1K, Atasözü, Deyim, Özdeyiş, Anlam Bozukluğu, Devrik Cümle,

KAVUK
            Nasrettin Hoca bir gün mahallede oynayan çocukları seyre dalmış. Haşarı çocuklardan biri ansızın Hoca’nın kavuğunu kapmış ve bir arkadaşına atmış. Kavuk elden ele dolaşmaya başlamış. Hoca her ne kadar da “Yapmayın, etmeyin!” demişse de çocuklar kavuğunu vermemişler. Hoca, çaresiz kavuksuz olarak evine dönmüş. Karısı, hocayı kavuksuz görünce:
--- Hayrola Hoca Efendi, kavuğun nerede? Demiş.
--- Hiç, demiş Hoca. Çocukluğu aklına geldi de mahalledeki çocuklarla oynuyor.

1. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.Nasrettin Hoca’nın kavuğunu kim kapmış?
………………………………………
……………………………………………………

Nasrettin Hoca’nın kavuğunu ne zaman kapmışlar?
…………………………………
…………………………………………………………

Nasrettin Hoca’nın kavuğunu kapan çocuk ne yapmış?
……………………………………
………………………………………………………

Nasrettin Hoca eve nasıl dönmüş?
……………………………………
………………………………………………………

Hoca eve niçin başında kavuğu olmadan dönmüş?
……………………………………
………………………………………………………

Hoca karısına kavuğun ne yaptığını söylemiş? ……………………………………
………………………………………………………

2. Aşağıda aynı cümleler kelimelerin yerleri değiştirilerek verilmektedir. Bunlardan biri doğru iken diğeri yanlıştır. Yanlış olan cümleyi (tümceyi) işaretleyiniz. (X)
…Gidemeyiz çarşıya hava sıcak olursa
 …Hava sıcak olursa çarşıya gidemeyiz

…Az önce indi uçaktan halamlar.
…Halamlar  az önce uçaktan indi.

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadeleri cevap olarak almak için hangi soruları sormalıyız?
( 5N1K- ne-nasıl- nerede-nereye –  niçin- ne zaman - kim-  ..) bu soruları noktalı yerlere yazınız
* Akşam evde misafirler vardı..(…………………)
* Arkadaşlar sokağa çıkmış. (……………………)
* Anıtkabir’e üç sene önce gittim.(……………….)
* Babam fabrikaya arabayla gitti.(………………)
* Annem kuru yemiş almış..(…..………………. )
* Düşmekten korktuğu için bisiklete binemiyor..(…………………………………… …)                                    

4. Aşağıdaki paragrafta (   ) içine uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz.
        Okulun ilk günü öğretmenimiz dikkatlice bizlere baktı (    ) Betül  (    ) Emre (    )  Murat ve ben bir sıradaydık (    ) Yanımıza gelerek,
--Aslı nerede (    )  diye sordu  (    )
Aslı  (   ) yı  biz de görmemiştik  (    )  Ankara (    ) dan  henüz gelmemiş olabilirdi (     )

6. Aşağıda verilen altı çizili eşsesli (sesteş) kelimeyi farklı bir anlama gelecek şekilde sizde bir cümlede kullanınız.
Arkadaşım bana çok soğuk davrandı.
……………………………………
………………………………………………………

Kardeşimin oyuncağı yanlışlıkla kırıldı.
……………………………………
………………………………………………………

7. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazınız.
vatan :………….… 
tasa :………………         
faydalı :…………….
öğrenci:…………………

8.Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız.
yavaş:………….….
iri:…………….….
ucuz:……………..
kuru:………….…….        

   “Gözyaşı damlaları hem mikropları öldürür hem net görmeyi sağlar. Yeryüzünde gözyaşı gözün içinden aşağıya doğru çıkar. Uzayda ise gözyaşı damlaları çıkmıyor. Uzay aracı içinde yuvarlaklar halinde havada dolaşıyor.”

9. Yandaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a- ) Gözyaşının mikropları öldürdüğü
b- ) Bilim adamlarının uzayda gözyaşı sorununa çare bulduğu
c- ) Uzayda gözyaşı damlarının akmadığı
d- ) Gözyaşının net görmeyi sağladığı  


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
a- ) Atatürk bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.
b- ) Ayılar kışın kış uykusuna yatar.
c- ) Dünya, Güneş’in etrafında döner.      
d- ) En çok masalları severim.

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
 a- ) Ağacın bu tarafındaki dalları çok cılızlaşmıştı.
 b- ) O tatlı diliyle herkese kendini sevdirirdi.
 c- ) Arabanın burnu direğe çarptı.
 d- ) Haberi duyunca sevinçten uçtu. 

 Kitap çok iyi arkadaş                   
 Bana neyi sorsam söyler.
 Ne anlatsa en sonunda,
 Çalış, iyi, doğru ol der.  

12. Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?
a- ) Kitap sevgisi        b- ) Okumanın önemi
c- ) Arkadaş sevgisi   d- ) Doğru olmanın önemi

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme (‘) işareti yanlış kullanılmıştır?
a- ) Atatürk Barajı’nın büyüklüğü karşısında büyülendik.
b- ) Tatilde, Uludağ’a mı gideceksin?
c- ) Fatih Sultan Mehmet’in bir resmi daha ortaya çıkmış.
d- ) Boğaz Köprü’sünün trafiği çok sıkışık.

14. “Meyvenin bol olduğu bir yerdeyiz.” Cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a- ) Üzerinde bol bir giysi vardı.
b- ) Kutuda kalemimiz bol.
c- ) Yastığın kılıfı, biraz bol gibi.  
d- ) Ayakkabısı bol gelmiş, ayağından çıkıyor.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
a- ) Kimse konuşmuyordu.  b- ) Nereye gideceksen git.
c- ) Sendemi inanmıyorsun?
d- ) Kimliğimi evde unutmuşum.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda soru işareti kullanılmaz?
a- ) Cumhuriyet Bayramı’nı ne zaman kutlarız
b- ) Sınıfı süslemek için kullandığımız bayrakları kim getirdi
c- ) Hangi televizyon programlarını seyredersin
d- ) Heyecandan şiiri nasıl okuduğumu bile hatırlamıyorum

17. “gün, gezi, yaptığımız, sürdü, üç, Çanakkale’ye”
Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle yapıldığında sondan ikinci kelime hangisi olur?
a- ) gün                     b- ) sürdü     c- ) üç       d- ) gezi

18. “Harman yel ile, düğün el ile yapılır.” Atasözünün konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a- ) Çalışmanın önemi               b- ) Eğitim
c- ) Dayanışma (iş birliği)      d- ) Çiftçilik

19. “Başarının önemi-kitap-aile-okul-meslek-sorumluluk-israf-10 kasım“kelimelerinden bir veya bir kaçını kullanarak bir kompozisyon yazınız. Yazınızda yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yazacağınız konunun dışına çıkmayınız ve yazınıza bir başlık koyunuz.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
indir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder